Protrhání plodů jabloní

V pátek jsme s osmáky v rámci pracovních činností navštívili zahradu za obecním úřadem. Pan Pavka nám zde ukázal, jakým způsobem můžeme protrhat plody ovocných stromů tak, abychom dosáhli lepší úrody, ale také jim ulevili od velké násady. Žáci se vesele pustili do práce. Už teď se těšíme na mošt, který by se po sklizni měl z jablek vyrobit.

 


Den linky 155

V úterý 15. 5. se naše třída zúčastnila akce Den linky 155. Jednalo se o projekt, ve kterém byla prezentována činnost záchranářů. Samozřejmostí byla prohlídka sanitek, či dalšího vybavení zdravotní záchranné služby. A jak na tom žáci jsou s podáním první pomoci? I to samozřejmě měli možnost vyzkoušet a musíme říct, že obstáli na výbornou.

 


Chráníme mořské želvy

Projekt je zaměřen na Indonésii, kde se vyskytuje 6 ze 7 současných mořských želv a kde jsou stále pod velkým tlakem a hrozí jim vyhynutí. Počty mořských želv klesly za posledních 70 let v Indonésie o více než 90 %. Je to hlavně kvůli tomu, že lidé ze zdejších ostrůvků stále vybírají čerstvě nakladená želví vejce a prodávají je do restaurací na jídlo. Do restaurací, kde jedí i turisté. Turistům jsou nabízeny i náramky z želvoviny = z krunýřů kriticky ohrožených karet pravých. Prodej želvoviny i želvích vajec je bohužel další obrovský problém tamní země týkající se přírody, v nedávné době bylo upozorněno na několik dalších problému: korály, ryby ve zdejších vodách a zejména pěstování palmy olejné, které představuje jednu z největších hrozeb naší civilizace. Žáci 8. třídy se rozhodli pomocí nejenom zpracováním informačních plakátů, ale i formou peněžitého příspěvku do Hodonínské Zoo, která se zabývá podporou mořských želv v Indonésii.

 


Návštěva Úřadu práce v Hodoníně

Dne 5. 3. navštívili žáci osmé třídy Úřad práce v Hodoníně. Zaměstnankyně úřadu žáky seznámila s možností dalšího studia na středních školách. Naši osmáci se tak dozvěděli o školách a oborech, které si mohou vybírat k dalšímu studiu po ukončení základní školy. Následovala diskuse, ve které se žáci individuálně věnovali výběru vhodné školy. 


Přednáška o zubní hygieně

 
Dne 2.3. se konala přednáška o zubní hygieně pod vedením paní doktorky Petry Čukové zaměřená na správnou techniku čištění zubů a prevenci vzniku zubních kazů. Dozvěděli jsme se, že bychom si měli zuby čistit po každém jídle, které obsahuje cukr, dále bylo představeno několik druhů kartáčku (klasické, mezizubní a sólové) a vysvětleno jejich správné používání. Na konci přednášky mohli žáci vyzkoušet stanovení indexu plaku svých zubů a zjistit tedy jestli je jejich zubní hygiena dostatečná. Přednáška plná praktických ukázek se žákům líbila.
 
 
 
 

Fit testy

Dne 1. února se v naší škole konal další ročník Fit testů. Jedná se o již zaběhlou akci, ve které měří žáci svoje dovednosti v mnoha disciplínách. Jedná se například o člunkový běh, kliky nebo skok daleký z místa. Největšího úspěchu dosáhla z naší třídy Lucka Medusová, která získala plný počet bodů! Kousek za ní se na krásném třetím místě umístila Terka Konečková. Závěrem se sluší našim úspěšným osmákům hlavně pogratulovat! Všem také patří velké poděkování za účast! Ta byla totiž ze všech tříd druhého stupně nejlepší.


Vánoční svícen

Vánoční nálada už pomalu vstupuje také do naší třídy. Poslouchání koled se stává samozřejmostí. K vytvoření té pravé vánoční atmosféry přispěla také výroba vánočních svícnů, do které se žáci pustili doopravdy s chutí.

Svícny se žákům, k radosti všech, opravdu povedly.

 


Ukliďme si Mikulčice

Také v tomto roce se naše škola zapojila do známého celorepublikového projektu. Jeho cílem je pomoc druhým, ale hlavně přírodě. Žáci se zapojují do společného úklidu veřejných venkovních prostor. A kde jste v pátek mohli vidět naše osmáky? Pomohli uklidit větve od prořezaných keřů kolem naší školy, dále uklidili prostor u památníku obětem II. světové války, a na závěr provedli úklid víceúčelového hřiště u kulturního domu. Díky krásnému počasí, ale především díky jejich šikovnosti, se podařilo všechno zvládnout.


Veletrh středních škol

Dne 5. 10. se 8. třída zúčastnila akce Veletrh středních škol v Hodoníně. V nabídce velkého množství škol měli naši žáci možnost projít jednotlivé stánky, kde se střední školy prezentovaly. Získali propagační materiály, ale hlavně jim byly zodpovězeny otázky týkající se jejich dalšího studia na středních školách. Veletrh pro ně byl dozajista velkým přínosem. A o jaké školy měli naši žáci největší zájem? Kromě dalšího studia na gymnáziích se zajímali také o školy s odborným zaměřením s ukončením jak maturitní zkouškou, tak výučním listem. Jednalo se o školy nabízející obory průmyslové či stavební, hotelnictví a turismu, gastronomie, ale také kynologie či veřejné správy.


Školní rok 2016/2017

Návštěva letního ateliéru Pavla Vavryse

V pátek 23. 6. navštívili žáci naší třídy letní ateliér akademického malíře Pavla Vavryse. Tento mikulčický rodák, který většinu roku žije a tvoří v Praze, přiblížil žákům postupy, které vedou umělce k vytvoření hodnotného díla. Součástí exkurze byla i prohlídka některých obrazů, které ukazovaly Mikulčice v dobách minulých.


Exkurze Masarykova muzea v Hodoníně

Ve čtvrtek 22. 6. osmáci podnikli exkurzi Masarykova muzea v Hodoníně. Navštívili stálou výstavu o TGM, a také výstavu s názvem „Srdečně zdravím a vřele líbám – pozdravy z fronty“. Výstava přibližuje pomocí korespondence, deníků a fotografií život našich vojáků na všech frontách první světové války. Připomíná jmenovitě všechny vojáky – občany Hodonína a seznamuje blíže s některými jejich osudy. Představuje také vojenskou výstroj a výzbroj rakouských vojáků i československých legionářů a další předměty související s vojenským životem v období velké války.


Exkurze ZOO Brno

V pondělí 12. 6. se vydali žáci 8. třídy vlakem do moravské metropole. Hlavním cílem bylo brněnské ZOO, které návštěvníkům nově nabízí i návštěvu africké vesnice. Pomocí pracovních listů si žáci upevňovali znalosti z oblasti přírodopisu a částečně i zeměpisu. Ze zvířat se nejvíce líbili lední medvědi a opice. Po edukativní části se všichni přesunuli na oběd do populárního nákupního centra Vaňkovka.


Lužická laťka

Ve čtvrtek 23. 3. jsme se zúčastnili již tradičních závodů ve skoku vysokém v sousední obci. V silné konkurenci dalších 5 škol jsme se neztratili. Přivezli jsme celkem 8 cenných kovů, O dva z nich se postarali žáci 8. třídy. Zlato v napínavém závodě vybojoval Jan Strážnický, bronzovou medaili pak získala Zuzka Bohunská. Smůlu měl Lukáš Jánoš, který skončil vinou horšího zápisu těsně čtvrtý.


Návštěva výstavy „Car Mikuláš II. – 100 let od abdikace posledního ruského imperátora“

V úterý 7. 3. navštívili žáci Masarykovo muzeum v Hodoníně. Prohlédli si výstavu věnovanou životu posledního ruského cara Mikuláše II. Lektorský výklad měli od samotného tvůrce výstavy PhDr. Marka Vařeky. Měli možnost prohlédnout si např. významný Řád Bílé orlice, jehož cena je vyčíslena na 1,5 miliónu korun. Ze života monarchy asi nejvíce žáky zaujal tragický konec carské rodiny, která byla zavražděna bolševiky v roce 1918.


Návštěva Úřadu práce v  Hodoníně

V úterý 7. 3. navštívili žáci Úřad práce v Hodoníně. Vyplnili si osobnostní test, který jim ukázal, které typy škol jsou pro ně vhodné více a které méně. Vedoucí informačního střediska jim podala informace o uplatnitelnosti různých povolání a také o finančních ohodnoceních v jednotlivých oborech. Poté měli možnost nalézt podrobné informace o školách, které jim připadaly zajímavé. Mnozí z žáků stále nemají jasnou představu o své budoucnosti, a proto pro ně návštěva Úřadu práce měla velký význam. Domů se vraceli plni poznatků a inspirací.


Vaření ve školní kuchyňce

Ve čtvrtek 20. října jsme se pustili v pracovních činnostech do vaření. Rozdělili jsme se do 2 skupin a vrhli se do práce. Jedna skupina se rozhodla upéct křupavou pizzu, druhá skupina vytvořila lahodný těstovinový salát. Obojí se vydařilo a velmi jsme si na tom pochutnali.


Veletrh středních škol       6. 10.

Ve čtvrtek 6. 10. navštívili žáci 8. ročníku tradiční akci – Veletrh středních škol v Domě kultury v Hodoníně. Tento rok se konal jubilejní XX. ročník a sešly se na něm školy z jižní i severní Moravy. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu na trenažéru automobilu, ochutnat výrobky pekařů a cukrářů či zhlédnout hodnotný kulturní program. Získávali také informace od bývalých žáků ZŠ, kteří na veletrhu reprezentovali své nové školy. Každý z žáků tak měl možnost získat podrobné informace o školách, které ho zajímaly.Školní rok 2015/2016

Návštěva VIDA centra

V pondělí 6. června se žáci 8. třídy vydali do VIDA centra v Brně, kde měli možnost vyzkoušet si více než 150 exponátů, podílet se na vědecké show zaměřené na elektromagnetické jevy a v neposlední řadě projít speciálním programem s názvem Chytřejší než Holmes.

Cílem programu bylo pomocí zapeklitých i zábavných úkolů hlouběji poznat vystavené exponáty a jevy, které představují. Týmy musely s využitím jednotlivých exponátů získat co nejvíce potřebných informací a uhodnout závěrečné heslo. Program prověřil schopnost logického myšlení a spolupráce. Podpořil také vymýšlení neotřelých způsobů řešení zadaných úkolů.

Hodnocení jídelníčku

V rámci projektu „Týden zdraví“ hodnotili žáci únorový jídelníček. Každou polévku i hlavní jídlo oznámkovali jako ve škole. Výsledek hodnocení naleznete ZDE.

 

Návštěva Úřadu práce

Dne 9.3.2016 žáci 8. ročníku navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce ČR v Hodoníně, kde se účastnili informačního dne k volbě povolání. Měli možnost udělat si zájmový test k volbě povolání, vyhledat charakteristiky profesí nebo shlédnout DVD o dané profesi.

Volba povolání zásadním způsobem ovlivňuje nejen úspěšnost člověka na jeho profesní dráze, ale do jisté míry i v celém jeho životě. Důležitým momentem je právě prvotní volba povolání, před kterou právě naši žáci stojí.

 

Ukliďme si Mikulčice

V pátek 9.10.2015 jsme se opět zapojili do akce 72 hodin a uklízeli jsme Mikulčice. Naše třída se věnovala podzimnímu úklidu na atletickém hřišti a v areálu „Břízek“.