Letošní noc s Andersenem byla úžasná. Všechna stanoviště se týkala Ferdy Mravence- tak jsme večeřeli Ferdův Hotdog, hráli jsme ve škole na schovávanou, četli jsme si z Ferdova Slabikáře a naučili jsme se od Brouka Pytlíka vrtat a zatloukat hřebíky.                     E. Nováková, L. Michálková, Z. Procházková, A. Hradilová