Dne 23. května pozvaly děti z MŠ do školky druháčky, aby jim předvedly vystoupení, které měly nachystané pro maminky k jejich svátku. Druháčci navštívili všechny třídy ve školce, podívali se na všechna vystoupení, s dětmi si zazpívali a zatancovali a nakonec dostali malé pohoštění, které pro ně připravily děti ze třídy Bambulek. Doufáme, že si dnešní den užili stejně jako my, když se “předváděli” oni nám.