Monthly Archives: Září 2018

//Září
­

ŠD – Školní rok 2016 / 2017

Školní rok 2016/2017 Loučíme se se školní družinou Na den dětí jsme si zasoutěžili v neobvyklých hrách v tělocvičně, kde se také dostala sladká odměna za naše získané body. Na čerstvém medu jsme si pochutnali u včelaře pana Vavryse, který nám povyprávěl o životě včeliček. Děkujeme za hezké povídání. Kreslíme barevnými křídami o vysněných prázdninách na chodníku [...]

ŠD – Školní rok 2017 / 2018

Loučení s družinou Nastává čas teplých letních dnů a také konec školního roku. Loučíme se i se školní družinou. Budou nás provázet vzpomínky na týden pirátů, kdy jsme hledali vzkaz od vůdce pirátů pomocí šipkované a pak se plavili po moři na pirátské lodi pro poklad. V teplých dnech nás bavilo sprchování na hřišti MŠ. Ukončíme společné [...]

MŠ – Školní rok 2016/2017

Školní rok 2016/2017 Se školkou se loučíme, do školy se těšíme Tak už jsme se ve školce naučili vše, co má správný předškolák umět. Všechny přítomné jsme o tom přesvědčili ve středu 21. června na obecním úřadě, kde jsme se slavnostně loučili se školkou. Odpověděli jsme na všechny otázky, které nám paní učitelky pokládaly.  Pro [...]

ZŠ – Školní rok 2016 / 2017

Školní rok 2016/2017 Absolventské divadlo žáků 9. třídy Program divadla     Celoškolní projekt Dny bezpečí Základy poskytování první pomoci nás učily mladé zdravotnice.   Celoškolní projekt "Chodíme a jezdíme bezpečně" Dne 21.6.2017 proběhl na naší škole projekt  dopravní výchovy „Chodíme a jezdíme bezpečně.“ Žáci se opět  zapojili do aktivit spojených [...]

ZŠ – Školní rok 2017/2018

školní rok 2017/2018 Celoškolní projekt Chodíme a jezdíme bezpečně Rychlé šípy Absolventské divadlo žáků 9. třídy,  Kulturní dům Mikulčice, 21. 6. Video zde. RTV zde. Červená karkulka Divadelní představení žáků 1. třídy, Kulturní dům Mikulčice, 21. 6. Video zde.   Vyhlášení IX. ročníku fotografické soutěže V roce 2018 slaví naše republika 100. [...]

MŠ – Školní rok 2017/2018

školní rok 2017/2018 Školka v pohybu Dne 22. 6. končil v naší MŠ projekt "Školka v pohybu", který začal 6. dubna. Jednalo se o cvičení předškolních dětí v tělocvičně ZŠ. Děti si vzali na starost trenéři z Hodonína, kteří si s nimi každý pátek zacvičili - dělali různé překážkové dráhy, soutěže pro družstva a na [...]