Dne 19. 3. opět přijelo do školky divadlo Muzica Animae, tentokrát s pohádkou Červená Karkulka. I když pohádku všechny děti znaly (především díky filmu Tři bratři, podle níž byla zahrána a zazpívána), byly z představení nadšené a představitele odměnily bouřlivým potleskem a smíchem.