Od 30.11.2020 je obnovena povinná prezenční výuka pro všechny ročníky I. stupně (1. – 5. třída) a žáky 9. ročníku. Ostatní ročníky (6. – 8. třída) budou mít tzv. rotační prezenční výuku (střídání celých stříd po týdnech). Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Bližší informace včetně organizace výuky naleznete v záložce Aktuality (pod Základní školou).