Milí mikulečtí občané, rodiče, děti,

je to právě škola, která často určí životní dráhu dětí, v budoucnu úspěšných doktorů, kreativních umělců či šikovných dělníků. Byla to pro mě velká čest a zároveň i zodpovědnost vést mikuleckou základní a mateřskou školu. Naposledy se k Vám skrze tyto řádky obracím z ředitelny s poděkováním.

V časech, kdy jsem do naší školy před 25 lety nastupovala, jsme znali hlavně křídy, “zelené” tabule a frontální výuku. Od té doby se výuka razantně proměnila. Školu se nám podařilo obléct do nového kabátu a vyzdobit „po mikulecku“. Vždy jsme usilovali o to, aby šla ruku v ruce s moderní dobou a nezaostávala. Postupně jsme ji vybavovali moderními interaktivními technologiemi, z nichž nejužívanější tablety se staly běžnou součástí výuky.

Zorganizovali jsme spoustu projektů například Mikulecké sportovní hry, oblíbené dílničky, Noci s Andersenem, každoroční květnový program pro maminky, Ukliďme si Mikulčice, sběr papíru a spoustu dalších akcí. Nejstarším a zároveň nejoblíbenějším projektem je každoroční divadelní představení našich deváťáků, které po dlouhých letech muselo být přerušeno právě letos. Věřím, že spousta dnes již dospělých žáků na tyto akce stále vzpomíná.

Bohužel je také pár projektů, které se nám nepodařilo dotáhnout do konce. Je to například již dlouho připravený projekt na stavbu nových dílen, velmi potřebná nadstavba mateřské školy a chybějící prostory pro školní družinu. Co se ale podařilo, je zajištění červencové opravy nového plotu kolem zahrady mateřské školy a její další potřebné vybavení.

Základem dobré školy jsou kvalitní učitelé, a proto děkuji všem pedagogům za jejich podporu, vstřícnost, samostatnost, ochotu, za trpělivé a pečlivé plnění úkolů – zvláště těch, jejichž výsledek není na první pohled vidět. Učitelkám mateřské školy pod vedením paní Esterkové a Kosové děkuji za náročné zavádění programu „Začít spolu“. Děkuji vychovatelkám školní družiny za pestrou odpolední nabídku aktivit pro děti a bleskové dodání příspěvků na školní web. Paní Nezvalové za více než desetiletou podporu folklóru u nás v Mikulčicích. Všem děkuji za propagaci dobrého jména mikulecké školy nejen v širokém okolí, ale také v zahraničí.

Děkuji provozním zaměstnancům. Paní Křivové a Bajákové za příjemnou spolupráci, pečlivé vedení účetnictví spočítané do posledního haléře a bezchybné výsledky kontrol. Kuchařkám pod vedením paní Nosálové za výborné, zdravé obědy, hlavně páteční nadýchané buchty a koláče. Uklízečkám za čisté a nablýskané třídy a chodby, školnici i školníkovi za poctivě odvedenou práci ve škole i na zahradě. Děkuji panu Bělohoubkovi za hodiny a hodiny strávené nad tabulkami a počítáním bodů sportovcům, panu Ungerovi za bleskové výjezdy do Mikulčic při náhlé ajťácké pohotovosti. Jedno poděkování posílám do nebe paní učitelce Ježové, která byla mým vzorem, milou kolegyní a rádkyní.

Děkuji paní zástupkyni Holé za dlouholeté a příjemné sdílení ředitelny i kávovaru. Velice mi pomohla mimo jiné i její četná „mrknutí“ na mé texty. Děkuji mé předchůdkyni paní ředitelce Fialové, která mě před lety zasvětila do ředitelského papírování.

Děkuji také Vám, mikulecké děti, za trpělivost s námi učiteli a za ochotu zapojovat se do školních akcí. Byly jste výborní divadelní ochotníci, vytrvalí sportovci a umělci. Vždy důstojně reprezentujete naši školu v matematických, jazykových, sportovních i výtvarných soutěžích.

Děkuji Vám, rodiče, za trpělivost, ochotu pomáhat, vstřícnost při řešení žákovských prohřešků i za podporu při zavádění novot, jako byla například elektronická žákovská knížka.

Jsem nesmírně ráda, že jsem na své cestě nešla sama. Doprovázeli mě skvělí kolegové a přátelé a hlavně šikovné mikulecké děti. Tak dětem ze srdce přeji ne samé jedničky, ale čestné, pracovité a srdečné kolegy a přátele.

Kristina Kolovrátková