Loučení s družinou

Nastává čas teplých letních dnů a také konec školního roku. Loučíme se i se školní družinou. Budou nás provázet vzpomínky na týden pirátů, kdy jsme hledali vzkaz od vůdce pirátů pomocí šipkované a pak se plavili po moři na pirátské lodi pro poklad. V teplých dnech nás bavilo sprchování na hřišti MŠ. Ukončíme společné dny s družinou pyžamovou diskotékou a soutěžemi za sladkou odměnu. Dostaneme upomínku a malý dáreček. Nakonec si popřejeme veselé prázdniny.


Malování na chodník

Kdo by nechtěl chvíli být v pohádce s dobrým koncem? Celý týden byl pohádkový a kouzelný. Dramatizovali a kreslili jsme pohádkové bytosti. Vyráběli jsme masky a z velkých kostek a stavebních panelů jsme stavěli hrady a zámky. Nakonec jsme uspořádali soutěž o nejhezčí kresbu pohádky, kterou jsme malovali venku na chodníku barevnými křídami. Všem se kresba povedla, a tak byla sladká odměna rozdělena všem dětem.


Věneček – Tvrdonické slavnosti    3. 6. 2018

Příjemné počasí nás přivítalo i s panem starostou na Tvrdonických slavnostech. Na krásném, velkém pódiu a před tolika diváky jsme letos ještě nevystupovali, ale mi se nebáli a poslední letošní vystoupení si s radostí užili. Velký potlesk nás ujistil, že se vystoupení líbilo. Už se těšíme na další nové pásmo a nové kamarády ve Věnečku. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali.


Den dětí

Letos se nám Den dětí opět vydařil. S dobrou náladou jsme se snažili zvládnout sedm disciplín zábavného soutěžení. Za kartičku se splněnými úkoly, jsme si mohli nakoupit v družinovém obchodě nejen sladkosti, ale i věcné dárečky. Díky sponzorům jsme si mohli zaskotačit i na velkém nafukovacím hradě, kde se nám velmi líbilo. Hudbou, zpěvem a tancem se s námi rozloučila naše praktikantka Eliška, která nás celou akcí provázela. Děkujeme všem sponzorům.


Návštěva MŠ

Na návštěvu za kamarády a paními učitelkami do mateřské školy se vždy těšíme. Vyrábíme pro ně dárečky pro radost. Rádi si prohlížíme známé prostory mateřské školy. Společné odpoledne na zahradě jsme si pak všichni velmi užili.


Zvířátka

O životě zvířátek se dozvídáme z knih a encyklopedií. V hodonínské ZOO si pro nás připravila výukový program paní Vavrysová, které tímto děkujeme. Pan Hasil, myslivec v okolí Mikulčic, nás seznámil se životem zvířátek v lese. O domácích zvířátkách jsme si pověděli sami.


Sportovec roku

Začíná léto a  více pohybu na čerstvém vzduchu. I z nás se stali atleti. Vyzkoušeli jsme disciplíny v hodu míčkem, v běhu na 50 m, 300 m a ve skoku dalekém. Snažili jsme se o nejlepší výkony. Sportovcem roku se za 1. třídu stala Tereza, za druhou třídu Šimon a za třetí třídu Lukáš. Všem výhercům blahopřejeme.


Den Matek

Maminky máme všichni rádi. Zaslouží si milou pozornost každý den. Jeden den v roce slaví svůj svátek. Vyrobili jsme blahopřání, kytičky a dárečky. Na besídku s maminkami jsme nacvičili písničky, básničky a tanečky. Doufáme, že jsme jim ukázali, jak rádi je máme.


Dopravní znalosti

Jaro je čas, kdy vytahujeme kola, koloběžky a kolečkové brusle. Povídáme si o bezpečnosti na silnicích, dopravních značkách, vybavení kola. Své znalosti jsme si ověřili v testu – dopravní značky, důležitá telefonní čísla, vybavení kola. Nejlepší dopravní znalosti z obou oddělení měl Jáchym.


Planeta Země

Naše planeta je krásné místo k žití, každý její kousek vytváří kouzelnou mozaiku. Proto si jí musíme vážit, tím že třídíme odpad, uklízíme ve svém okolí a slušně se chováme ke všemu živému. Při zábavném odpoledni – pálení čarodějnic – se děti naučily, jak správně založit ohniště a užily se spoustu legrace při plnění úkolů.


Létáme s ptáčky

Každé ráno na jaře nás probouzí zpěv ptactva. Proč na jaře? Protože většina zpěvných ptáků na zimu odlétá do teplých krajin. Pomocí knih a encyklopedií jsme se seznámili se životem ptactva a také se naučili základní druhy ptactva poznat. Zkoušeli jsme ptáčky vyrobit z papíru, abychom je měli i ve školní družině alespoň na nástěnkách. Své znalosti jsme si vyzkoušeli v testu, který dopadl velmi dobře.


Lidová kultura

Lidová kultura nás provází celým životem. Tradice a zvyky vidíme na různých akcích – hody, muzea, folklorní vystoupení. Podlužácké kroje a písničky jsou jedny z nejkrásnějších. Navštívili jsme Chalupu F. Mikuleckého, kde nás prováděla paní Uhrovičová, které tímto děkujeme za pěkné povídání. Po cestě do muzea nás zajímaly lidové ornamenty na domech a sklepech. Sledujeme krátká folklorní vystoupení na webových stránkách a společně si zpíváme lidové písničky a tančíme.


Svátky jara

Na příchod jara a velikonočních svátků se těšíme. Zdobíme si družiny a nástěnky jarními a velikonočními motivy. Vyrábíme přáníčka, stojánky na vajíčka, ze kterých se snažíme vyrobit různými technikami zdobené kraslice. Hrajeme hru Na zajíčka, kdy sbíráme vajíčka v lesíku Břízky. Při další šipkované plníme otázky a úkoly o jaru.


Týden knih

Čtení knih je velmi důležité, dozvíme se z nich spoustu informací. Děti celý týden nosily oblíbené knihy, ze kterých jsme si četli. Přečtené kapitolky v knihách jsme zakládali vlastnoručně vyrobenými záložkami. Zajímavou přednášku o ilustrátorech dětských knih si pro nás připravila paní knihovnice Lacková, za což jí velmi děkujeme.


Míčové hry

Každým rokem si navzájem mezi odděleními půjčujeme hráče a hrajeme turnaje ve vybíjené, kopané a florbalu. Nejdříve se učíme pravidla her a také nacvičujeme, aby naše družstva vyhrála. Dosti se při hrách nasmějeme, ale prohry nemáme rádi. Už se těšíme na další společné turnaje.


Miss a Missák ŠD

Ukázat svou dovednost ve stavbách, účesech a stát se spisovatelem a ilustrátorem máme možnost během čtrnácti dnů ve školní družině. soutěžíme v šesti disciplínách. Abychom si s nimi co nejlépe poradili, připravovali jsme se i doma. Nejvíce nám dala zabrat módní přehlídka s hudbou a znalostní zdravotní kvíz. Vítězové dostali věcnou odměnu.


Karneval

K měsíci únoru patří masopustní dovádění, a tak ani v družině nechyběl oblíbený karneval s maskami, hrami a diskotékou. Sladká odměna byla nejen u nejšikovnějších masek, ale i u nejšikovnějších tanečníků a snaživých výherců her.


Slavíček

Letošní pěvecká soutěž Slavíček se uskutečnila s veřejným publikem ve školní družině. Vážená porota letos neměla jednoduché rozhodování, jelikož se nám přihlásili pěvecky zdatní zpěváčci. Celkem bylo přihlášeno dvacet dětí z 1. stupně, které byly rozděleny do dvou kategorií. V první kategorii obsadila 1. místo Zora Procházková, 2. místo Adéla Hradilová a 3. místo Anna Dvořáková. Ve druhé kategorii obsadil 1. místo Matěj Bělohoubek, 2. místo Vojtěch Vavrys a 3. místo Jana Matochová. Děkujeme všem zpívajícím účastníkům, divákům a vážené porotě.

 


Naše zdraví

Měli bychom vědět, z čeho se skládá tělo a jak si ho uhlídat ve zdravé formě. Víme, jak se obléci dle ročního období, jak jíst dle výživové pyramidy a jak střídat pohybovou a odpočinkovou část dne. Dbáme na správný režim dne. Pokud se nám přihodí jakýkoliv úraz, víme kam zavolat nebo poskytnout malou základní pomoc. O základní pomoci nám vyprávěla naše zdravotnice a paní vychovatelka Zuzana Ondrouchová, která nám také ukázala zdravotní materiál v lékárničce. Děkujeme za pěknou a užitečnou besedu.


Sněhové radovánky

Konečně nám napadl sníh a mi mohli podlehnout sněhovým radovánkám. Na hřišti se koulovalo, klouzalo a stavělo. Nakonec vznikla soutěž O největšího sněhuláka, tak jsme se snažili vytvořit velkého a zajímavého sněhuláka. Také jsme pozorovali stopy zvířat ve sněhu při vycházce ke krmelci. Přineslo se krmení pro zvířátka, které to s obživou v zimě nemají lehké.


Roční kalendář

Máme před sebou nový rok, nové čtyři roční období, dvanáct měsíců, 365 dní a nespočet hodin. Vytvořili jsme hodiny, abychom se naučili znát jejich posuny. Každý den značíme počasí do podnebního kalendáře. Plakát velkého stromečku nám ukazuje roční období. Nový rok jsme si připomněli při besídce o paní Zimě v dávných dobách. Děkujeme paní Haně Novotné ze Slovanského hradiště v Mikulčicích nejen za krásné povídání, ale i za dárečky, které nás velmi potěšily.


Zimní olympiáda

Letos po čtyřech letech máme světovou olympiádu se všemi zimními disciplínami, které jsme se naučili znát a také se sporty snažili nakreslit. Jelikož nám zima nepřeje a nenapadal sníh, tak se družinová olympiáda konala v tělocvičně. Všechny sporty jsme započetli dohromady. Nejlépe si vedli Z. Procházková, M. Bešta a L. Michálková. Blahopřejeme. Skvělou besedu nám předvedl kamarád – hokejista Matěj Domanský. Přinesl celou výbavu pro hokejisty a také se nám v ní ukázal. Děkujeme panu Domanskému za ochotu za námi přijít do ŠD a podělit se o znalosti z ledního hokeje.


Zvířátka v zimě

Zvířátka nemají v zimě lehké žití, ale my jim můžeme pomoci třeba krmivem nebo krmítkem, které sami vyrobíme a zavěsíme v lesíku. Půjdeme ke krmelci, kde dáme ovoce a zeleninu. Základním stehem jsme se snažili vyšít ptáčky i s budkou. Docela se nám práce zdařila a můžete se na ni podívat na nástěnce ŠD.


Besedy ve školní družině

Naše pozvání do školní družiny přijali paní Marie Pavková. Která dětem přestavila, co obnáší včelařství, na ukázku dětem přinesla obrázky včel, bylinek a stromů, které včely opylují.

Od paní Petry Lackové jsme se dozvěděli, jak si lidé v dřívějších dobách předávali informace a jak se vyvíjelo písmo. Na ukázku nám přinesla velké množství knih. Už se těšíme, až ji navštívíme v knihovně.


Vánoční besídka

V letošním roce byla besídka obou oddělení spojená. Děti z 1. oddělení odrecitovaly básničky s vánoční a zimní tématikou. Děti z 2. oddělení zahrály pohádku Dvanáct měsíčků. Společně jsme si zazpívali koledy za doprovodu kláves.


Čertovský rej

Mikuláš, anděl a čert se přišli podívat do školní družiny, jestli tam jsou hodné děti. Když zjistil, že tam jsou jen hodné, obdaroval je balíčkem s dobrotami. Děti jako poděkování zazpívaly koledy.  Potom následovala čertí diskotéka se spoustou her a zábavy.


Sněhové dovádění

Na sněhovou nadílku jsme se velmi těšili. Koulovali jsme se, stavěli sněhuláky a obtiskovali andílky.


Barvy podzimu

Děti tvořily podzim rozfoukáváním tuže a máčením provázku v tuži. Následným vytahováním provázku zpod papíru nám vznikaly krásné tvary, které děti ještě dokreslily pastelkami podle vlastní fantazie. Práce jsme vystavili na nástěnkách.

Puzzliáda – soutěž

Skládání puzzle jsme si natrénovali na klasické velikosti dílků. Děti soutěžily na čas ve skládání velkých puzzle z krabic. Tohle netradiční soutěžení nás velmi bavilo. Nejrychlejším puzzlařem v 1. oddělení byla Lucka Nevrlá, 2. oddělení Zuzka Fialová.

Zdravý jídelníček

Umět sestavit zdravý jídelníček není jednoduché. Co jednomu přijde zdravé, druhému již nemusí. My jsme si zkusili sestavit jak zdravý, tak nezdravý talíř a také jsme si poskládali výživovou pyramidu.

Neobvyklé soutěžení – rekordy ŠD

V letošním roce se děti utkaly v následujících disciplínách: jízda na koloběžce mezi kužely, pinkání pěnovým míčkem na pálce, skákání přes švihadlo, stavění komínu z kostek. Jednotlivé disciplíny byly bodovány na kartičce. Rekordmany 2. oddělení se stali Zuzka Fialová, Pavel Pazourek a Lukáš Pavka.

 

Podzimní ovoce

Nejvíce vitamínů na podzim získáváme z ovoce a zeleniny. Navštívili jsme sady a zahrádky a poznávali jsme ovocné stromy a jejich plody. Plody jsme vymodelovali, vyrobili z papíru a kreslili. S chutí jsme se pustili i do výroby ovocných špízů, které nám moc chutnaly. Pokusíme se připravit ovocné špízy doma pro rodiče – snad se nám podaří a budou chutnat jako nám.

Podzimníček

Podzimní vycházky okolo lesíka jsme využili na sběr přírodního materiálu. Z barevného listí jsme vyráběli podzimní víly, které nám otevřely dveře do podzimních dnů. Sestavovali jsme nádherně barevné podzimní stromečky, tvořili jsme skřítky Podzimníčky. Ti potom soutěžili o nejpodzimnějšího skřítka. Zbytek přírodního materiálu jsme využili k výzdobě družiny.

Drakiáda

Čekalo nás týdenní téma Létající týden. Nejdříve jsme se naučili skládat šipku, potom jsme vyrobili letadélko. Posledním a nejtěžším úkolem byla výroba draka, který se zúčastní soutěže O nejhezčího dráčka. Všichni dráčci si zalétali na hřišti. Podzimní větřík nám přál.


Seznamujeme se s družinou

Letos máme dvě oddělení školní družiny. Budeme se snažit najít k sobě přátelskou atmosféru a snažit se, abychom se do družiny těšili. Máme svá pravidla a vnitřní řád ŠD, které budeme dodržovat. Za sebou máme první seznamovací hry i první společné činnosti. Umíme správně stolovat, pozdravit i poděkovat. Dbáme na svou bezpečnost ve školní družině i v okolí ŠD. Vzpomínáme na chvíle strávené v MŠ – kamarády, paní učitelky. Vyprávíme o své rodině a o společných prázdninových dnech. Těšíme se s kamarády, na další společné chvíle ve školní družině.

 


Hračkyáda

Každý z nás má svou oblíbenou plyšovou hračku, o které by mohl vyprávět pohádky. S radostí jsme své plyšáky ukázali a představili kamarádům a také si spolu s nimi pohráli. Zjistili jsme, že si můžeme hračky i vyrobit. Tvořili jsme pohyblivé opičky a skládali zvířátka z papíru. Nakonec přišel čas si povyprávět o svých domácích mazlíčcích, které jsme si stihli i nakreslit.

 


Naše vesnice

Abychom uměli popsat svou vesnici se svými výjimečnými stavbami a kulturou, museli jsme celou obcí projít. Navštívíme i obecní úřad, kde se dozvíme vše, co nás v obci zaujalo. Umíme popsat i své bydliště, najít Mikulčice na mapě a bezpečně procházet po Mikulčicích.


Podělíme se rádi s Vámi o zážitky ve školní družině ve školním roce 2017/2018