Školní rok 2016/2017

Absolventské divadlo žáků 9. třídy

Program divadla

 

 


Celoškolní projekt Dny bezpečí

Základy poskytování první pomoci nás učily mladé zdravotnice.

 


Celoškolní projekt “Chodíme a jezdíme bezpečně”

Dne 21.6.2017 proběhl na naší škole projekt  dopravní výchovy „Chodíme a jezdíme bezpečně.“ Žáci se opět  zapojili do aktivit spojených s bezpečnou chůzí a jízdou na komunikacích.  Ve škole si doplňovali znalosti formou testů BESIPu pro chodce a cyklisty. Další testy se týkaly poskytování první pomoci při nehodě. Po splnění těchto úkolů se třídy postupně přesunovaly do prostoru u Myslivny, kde je čekal a praktická část.  Jedna část se týkala jízdy zručnosti, kde museli projíždět mezi překážkami a snažit se neztratit žádný bod. Po absolvování této napínavé jízdy pokračovali v jízdě na dětském dopravním hřišti. Zde byla nakreslena křižovatka doplněná dopravními značkami. Tuto museli bezpečně projíždět, tzn. respektovat přednost a značky. Celá tato akce byla opět organizována s pomocí AMK Mladost  panem Machálkem. Díky této spolupráci děti mohly získat hodnotné ceny pro vítěze. V tomto projektu byly použity překážky a kola, která byla zakoupena naší školou  za peníze ze sběru papíru.


Evropa ve škole

Evropa ve škole je výtvarný a literární projekt vyhlašovaný ve spolupráci NIDV a Českého národního komitétu. Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 4 – 21 let. Hlavní téma soutěže pro letošní ročník bylo „Jednotná v rozmanitosti – Evropa mezi tradicí a modernitou“ . Do celostátního kola postoupilo 98 literárních prací, z nichž bylo 16 oceněno. Vítek Bohunský se umístil na 3. místě. Na téma „S pruhovaným tričkem za dobrodružstvím“ napsal práci s názvem “Lodní deník”.

 


Celoškolní projekt “Týden zdraví”

Ve dnech 12. – 14. 6. proběhl i v letošním školním roce celoškolní projekt “Týden zdraví”.  Tentokráte jsme si pozvali odbornici – lektorku ze Zdravé 5. Jedná se o celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy.  Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektorka nás seznámila zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.  Více o projektu zde.


Projekt Absolvent

Dne 6. 6. proběhly veřejné prezentace těch nejlepších absolventských prací žáků 9. třídy.  Tentokrát nám čtyři dívky přiblížily témata:

Skauting, Klavír a piáno, Titanic a Lední hokej.


Divadelní představení “Bylo nás pět”

V pátek 2. 6. 2017 žáci 3. až 7. třídy navštívili divadelní představení „Bylo nás pět“ v Divadle Radost v Brně. Divadlo se nám moc líbilo, protože si někteří z nás zahráli i na podiu jako skuteční herci – Rudolf Dlabal jako Jaroslav Babáč.

 


Divadelní představení „Tři čuníci“

Náš první společný Den dětí jsme oslavili návštěvou divadelního představení „Tři čuníci“ v brněnském divadle Radost. Ještě před samotným představením jsme se stihli občerstvit v místním bufetu a obhlédnout interiér divadla. Udělali jsme si i společnou fotku u krásné výstavy dřevěných soch ve vestibulu.

Samotné představení bylo úžasné. Z obecenstva se každou chvíli ozývaly salvy smíchu, ale nechybělo ani napětí. Při prvním dupnutí vlka některé děti se zaječením skoro vyletěly ze sedadel. Úlek ale vystřídal opět smích. Vlk byl sice strašidelný, ale taky nešikovný a směšný. A čuníci Pašík, Vašík a Boubelka nezůstávali nijak pozadu. Celé vystoupení bylo protkáno vtipnou muzikou,  písněmi i tancem. Už se těšíme na další návštěvu.

 


Beseda s hasičem

V pátek 26. května nás přišel do školy navštívit pan Pavel Pazourek, který je profesionálním hasičem. Během krátké besedy připomněl dětem, co všechno je prací hasičů, jak postupovat při požáru, jak předcházet nebezpečí apod. Trpělivě odpovídal dětem na jejich otázky a dokonce nám ukázal ocenění prezidenta republiky „Zlatý záchranářský kříž“ za zásah v Dubňanech, při kterém zachraňovali on a jeho kolegové děti zavalené železobetonovým stropem staré nevyužívané budovy.


Dopravní soutěž “Mladý cyklista”     19. 5.

V letošním roce opět proběhla ve Strážnici dopravní soutěž Mladý cyklista pod záštitou Besipu. Z naší školy se jí zúčastnilo 8 žáků. V první mladší skupině soutěžili žáci: Veronika Iršová, Dominika Turzíková, Daniel Kos (5. tř.) a David Valuch (6.tř).  V druhé starší skupině se předvedli žáci:  Lucie Medusová, Ivan Irša, Sebastian Pytel (7.tř) a Natálie Profotová (8. tř). Všichni žáci museli vyplňovat testy první pomoci, pravidla silničního provozu a orientaci na mapě. Po této teoretické části ještě museli splnit jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti, kde je hodnotili policisté Městské policie.


Poznávej vědu

V pátek 19. 5. zavítala k nám do školy putovní výstava s názvem „Poznávej vědu“. Žáci celé školy měli možnost vyzkoušet si jednoduché fyzikální pokusy zaměřené na akustiku, mechaniku či vlastnosti kapalin. Všechny demonstrace také byly teoreticky vysvětleny. Nejefektnějším pokusem byla „hořící ruka“, kterou si vyzkoušeli ti nejodvážnější z odvážných. Pozitivní byl i výklad ve slovenském jazyce, který žákům jasné ukázal velikou podobnost mezi nejbližšími slovanskými jazyky.


Celoškolní projekt “Tonda obal”   

V úterý 16. 5. jsme si připomněli, jak se má správně třídit odpad. Navštívily nás pracovnice autorizované obalové společnosti EKO-KOM a informovaly nás o třídění a recyklaci odpadu. Zaujala nás především informace o zavádění bezobalových obchodů, kam si přinesete prázdnou dózu a necháte si ji naplnit potravinami. Ve světě je to trend, u nás začínáme.

Více informací o projektu “Tonda obal” zde.

Více informací o společnosti EKO-KOM zde.

 


Slavili jsme s maminkami       11. 5.

Video zde.

 

10. výročí folklorního souboru Věneček       11. 5.


Návštěva domku Fanoša Mikuleckého

V úterý po Velikonocích jsme navštívili nově zrekonstruovaný a jarně oděný domek Fanoša Mikuleckého. V první místnosti, která byla vyzdobena velikonočními a jarními motivy, krásně zdobenými kraslicemi a velikou pomlázkou, jsme našli také své výtvarné práce. V malinkaté kuchyňce byl starý kredenc s dobovým nádobím a sporák, ve kterém se topilo dřívím. Moc se nám líbila komůrka s postelí plnou peřin a kolébkou s miminkem. Bylo jako živé. Největší místnost byla věnována vzpomínce na skladatele zlidovělých písní Fanoša Mikuleckého, vlastním jménem František Hřebačka. Ještě jsme se podívali do sušárny tabáku, která je zachována skoro v původní podobě a stojí hned vedle domku. Při odchodu jsme mohli ochutnat velikonoční mazanec, koláče a perníčky, které pekly mikulecké maminky a babičky.


Velikonoční dílnička  

V úterý 11. 4. jsme opět uspořádali dílničku, na které jsme si mohli vyrobit krásné velikonoční ozdoby. Ti nejšikovnější zvládli i pletení pomlázky. Za odměnu se mohli všichni občerstvit ve velikonočním bufetu. Veselou jarní náladu nám navodili zpěváčci pod vedením paní Šimčíkové.


Noc s Andersenem   

V pátek 31. března jsme přišli do školy navečer a se spacákem. Letos jsme strávili noc s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou. To jsou postavičky ze Čtyřlístku. Přišli za námi i Rumcajs s Mankou a Cipískem. Vyklubaly se z nich děti z mateřské školy, které měly tu odvahu přespat ve školce. Po vynikající snídani, jsme se vrátili k mamince a tatínkovi.

Fifinčina kuchyňka

V kuchyňce jsme si vyráběli lodičky z rohlíků. Super bylo, že jsme měli plachtu ze sýru. Peťka si udělala i zábradlí z papriky. Hodně se mi líbilo, že jsem mohla ochutnat buchtičky, i když je přinesl někdo jiný.  Za I. třídu Viktorie Salajková, Petra Fialová.

Pinďova tělocvična

U Pindi v tělocvičně jsme skákali jako králíci a žabky. Taky jsme se pořádně zadýchali. Noc s Andersenem se mi moc líbila. Byla to sranda, příští rok bych chtěl spát ve škole zase. Byla to prostě BOMBA. Za III. třídu Jakub Dobeš.

Bobíkova knihovna

V Bobíkově knihovně jsme si vymýšleli vlastní pokračování nedokončeného příběhu ze Čtyřlístku. My jsme si napsali legrační příhodu s vysavačem. Taky jsme si vyrobili masky a před spaním jsme v těchto maskách ve třídě tančili – taková Čtyřlístková party. Za IV. třídu Nikola Sedláková, Vojtěch Vavrys, Ema Jarabicová.

Myšpulínova laboratoř

V učebně fyziky jsme pod vedením pana učitele Salajky dělali různé pokusy např. nafukování balónků, ukázali jsme si, jak funguje elektřina a magnety. Moc se nám to líbilo a rádi bychom si to zopakovali. Za V. třídu Simona Bělohoubková, Dan Kos, Dominika Turzíková.

Informace o projektu Noc s Andersenem zde.


Projekt „Holocaust“

Dne 22. března jsme pro žáky druhého stupně připravili projektový den pod názvem „Holocaust“. Žáky jsme rozdělili do čtyř tematických skupin, v nichž se seznamovali s termíny a pojmy, např. rasismus, holocaust, diskriminace,… Zpracovali do prezentace dějiny Židů od starověku až po současnost. Zaznamenávali do mapy střední Evropy ghetta, koncentrační a vyhlazovací tábory. Četli vzpomínky ze života přeživších jak v českém, tak i anglickém jazyce. V závěru tohoto dne zhlédli filmy „Všichni moji blízcí“ a „Schindlerův seznam“.


Video pohlednice z mého města

Také v letošním roce jsme se zapojili do soutěže Video pohlednice z mého města. Jedná se o 16. ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce, kterou vyhlašuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 13, MLÁDÍ 135 pod patronací Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13.

Soutěžní video žáků 7. třídy naleznete  zde.

 


Okresní kolo recitační soutěže

čtvrtek 2. března 2017  Hodonín

Naše škola měla své zastoupení ve dvou kategoriích: v  I. kategorii žáci 1.- 3. třídy Matyáš Bělohoubek a ve II. . kategorii žáci 4.- 5. třídy Simona Bělohoubková.

Chválíme reprezentanty naší školy za odvahu, že se  nezalekli velké konkurence a odvážně předvedli všem přísedícím i porotě svůj bezchybný výkon.


The Project Competion: The Future

Žáci 4. a 7. třídy se v rámci hodin anglického jazyka zapojili do projektu vyhlášeného nakladatelstvím Oxford s tématem ” Future”. Ve skupinách vyrobili plakáty o své představě  budoucnosti, jak bude vypadat svět a bude život lepší nebo horší než teď? Více o projektu zde.


Recitační soutěž

Školní kolo recitační soutěže se konalo ve středu 1. února. Celkem zarecitovalo své básně 24 žáků od 1. do 5. třídy.

Výsledky:

1. kategorie (1.- 3. třída)

1. místo: Matyáš Bělohoubek

2. místo: Zuzana Rampáčková

3. místo: Matěj Vavrys, Mikuláš Novák

II. kategorie (4.- 5. třída)

1. místo: Simona Bělohoubková

2. místo: Anna Marie Zykmundová

3. místo: Jan Rigáň

Do okresního kola postupují z I. kategorie Matyáš Bělohoubek ze 2. třídy a ze II. kategorie Simona Bělohoubková z 5. třídy.

O kulturní doprovod se postaraly děti z Hudebního kurzu pod vedením paní I. Šimčíkové.

Celou soutěž bravurně moderovala děvčata z 5. třídy Dominika Turzíková a Simona Bělohoubková.


Jak šlo vejce na vandr

Dne 2. února jsme navštívili divadelní představení,  které hráli se svými loutkami herci Divadelního centra ve Zlíně skoro celé anglicky. Představení  “THE EGG ON THE TRIP aneb Jak šlo vejce na vandr” bylo velmi vtipné a hodně jsme se nasmáli.

 


Přijímací řízení na střední školy

Informace pro žáky a rodiče.


Dějepisná olympiáda – okresní kolo

V úterý 17. ledna se dvě naše žákyně Sandra Pölzerová a Pavla Medusová zúčastnily okresního kola Dějepisné olympiády. Soutěž se konala v Purkyňově gymnáziu ve Strážnici a měla vysokou úroveň. Téma současného ročníku bylo „Marie Terezie a Habsburkové v 17. a 18. století.“ Ačkoliv se nám nepodařilo proniknout mezi nejlepší, zkušenosti byly k nezaplacení.

 


Lyžařský kurz v Koutech nad Desnou

Žáci 7. a 8. třídy absolvovali od 9. 1. do 13. 1. 2 lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách v Koutech nad Desnou. Počasí nám přálo, sněhu bylo víc než dost, a tak jsme si mohli lyžování a sněhových radovánek užívat naplno. Lyžaři a lyžařky si výcvik užili a v pátek opouštěli nádhernou sněhem pokrytou krajinu s krásnými pocity a vědomím, že se něčemu novému přiučili.


Vánoční přání

Zpívání u vánočního stromečku     

S  rokem 2016 jsme se rozloučili společným zazpíváním koled u vánočního stromečku. Ježíšek na nás opět nezapomněl a za naše zásluhy ve sběru papíru nás odměnil. Pod stromečkem nám zanechal dvě krásná nová kola a celou sadu lyžařského vybavení. Už se těšíme na “domácího” Ježíška. Video zde.

 


Předvánoční Vídeň

Dne  9.12. se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnili exkurze do krásné předvánočně vyzdobené Vídně. Po příjezdu jsme se přesunuli  do Muzea moří. Muzeum byla osmipodlažní budova, kde se nacházely expozice živých exotických zvířat a rostlin. Mohli jsme zde vidět různé plazy, obojživelníky a převážně ryby.  Velmi nás uchvátili například žraloci. Zajímavá byla také procházka tropickým pralesem, kde mezi námi pobíhaly opičky, létali krásně zbarveni ptáci. Nakonec v posledním patře byla nádherná vyhlídka na celou Vídeň. Po skončení prohlídky jsme se přesunuli do Přírodovědného muzea.  Zde žáci mohli vidět expozici minerálů z celého světa, vycpaná zvířata od bezobratlých až po savce. Také zde byly vystaveny kostry už vyhynulých živočichů. Velmi nás zaujala  také expozice o vesmíru. Zakončení našeho výletu bylo před místní radnicí, kde byly vánoční trhy se spoustou dobrot a hlavně s vánoční atmosférou.


Módní přehlídka, Strážnice

V pátek 9. 12. žáci 6. – 9. třídy, kteří neodjeli do Vídně, navštívili módní show Střední školy Strážnice „Ateliér módy“, KD Strážničan ve Strážnici.

 


Čertovské učení  

V pondělí 5. prosince proběhl ve škole projekt Čertovské učení. Také letos se žáci učili netradičními metodami. Během projektu byli rozděleni do čtyř skupin, které společně procházeli jednotlivými stanovišti – vyzkoušeli si pekelné počty, četli andělský slabikář, zkusili čertovské malování a muzicírování a nechyběla ani práce u čertovské pece. Do školy zavítal i Mikuláš se svou družinou čertic a andělů. Těm “hodným” i těm “slibujícím” dětem darovali sladké perníčky.

Vánoční dílnička

Dne 1. 12.  ve škole opět proběhla Vánoční dílnička. Na úvod nám zazpívaly a zahrály děti z hudebního kurzu. V jednotlivých dílnách si návštěvníci vyráběli krásné vánoční výrobky a možná si odnesli i vánoční dárečky pro ty nejmilejší. Po pilném malování, lepení, stříhání a přebíhání z dílničky do dílničky, si všichni mohli odpočinout a posílit se ve vánoční kavárničce, kterou otevřeli žáci sedmé třídy ve školní kuchyňce. Všichni si zaslouží náš obdiv za výrobu kreativních a velmi chutných palačinek, ke kterým podávali  ovocný vánoční nealkoholický punč.


Fotografická soutěž 

Bez názvu

Ve středu 30.11.  byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže s názvem Poezie na talíři. Celkem do soutěže bylo zasláno 13 fotografií.

  1. místo Viktorie a Zuzana Salajkovy, 1. a 9. třída
  2. místo Daniela Vričanová, 3. třída
  3. místo Kristýna Vlčková, 3. třída

 


Nové dětské hřiště v Mikulčicích

Naši žáci připravili návrhy, jak by mohlo vypadat nové dětské hřiště, pro které nyní připravuje projekt Obec Mikulčice. Své návrhy projednali s panem starostou a paní místostarostkou. Ti jim také upřesnili místo, kde by hřiště mohlo být realizováno.

 

 


Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. a 8. třídy

Kouty nad Desnou  9. 1.- 13. 1. 2017

Vedoucí lyžařského kurzu:   Mgr. Vladimíra Makuderová

Odjezd:   Pondělí 9. 1. 2017 v 8.30 hod.

Příjezd:   Pátek 13. 1. 2017 kolem 16.30 hod.

Ubytování:   Hotel Dlouhé Stráně, více informací zde.

 


Brněnská logická hra  BRLOH

Soutěž odstartovala v pondělí 7. 11. Za naši školu soutěží jeden tým. Pokud máte chuť a odvahu, můžete se přidat k našim řešitelům. Veškeré informace, zadání a posléze i řešení naleznete zde.

Brloh je zábavná týmová soutěž plná logických her a úkolů určena žákům základních škol a nižších gymnázií. Podporuje ji a zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a její Ústav matematiky a statistiky. Žáci z naší školy se jí zúčastnili již po třetí. Tentokrát v zastoupení pouze jednoho týmu. V průběhu tří týdnů museli zvládnout tři semifinálová kola a nasbírat minimálně dvacet bodů za úspěšně vyřešené úlohy. Během soutěže naši žáci měřili své síly s dalšími 507 týmy z Česka a Slovenska. V celkovém pořadí základních škol Jihomoravského kraje náš tým Eňo-Eňo ve složení V. Bohunský a T. Svoboda obsadil 3. místo.


„Milión stromů aneb Naše ovocná zahrádka“

V rámci projektu “Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020” podpořeného z prostředků Jihomoravského kraje jsme získali 6 ovocných stromů od Místní akční skupiny Dolní Morava. Začátkem listopadu jsme je zasadili na zahradě u mateřské školy a na školní zahradě. Už se těšíme, až budeme sklízet sladké třešně, hrušky a jablíčka. Více informací o projektu „Milion stromů“ získáte zde.

logo

Básničky z naší zahrádky        žáci a žákyně 5. třídy


Logická olympiáda    10. – 14. 10.

Soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

K on-line testování se přihlásilo celkem 64 žáků a žákyň z 2. – 5. třídy  a 16 žáků a žákyň z 6. – 9. třídy.

Kategorie A (2. – 5. ročník ZŠ):    

Zapojilo se celkem 14706 řešitelů.  Mezi 75 % nejlepších řešitelů je 14 žáků a žákyň naší školy.

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ):    

Zapojilo se celkem 21 246 řešitelů. Mezi 75 % nejlepších řešitelů je 12 žáků naší školy. Vít Bohunský, 7. třída – 69. místo z 3 214 řešitelů Jihomoravského kraje.

www.logickaolympiada.cz

 


Ukliďme si Mikulčice        14. 10.

V pátek 14. 10. 2016 se celá škola pustila do úklidu. Zapojili jsme se tak do celorepublikového projektu 72 hodin Ukliďme si Mikulčice, letos již po páté a s heslem“ Pomáhám, protože chci.“ Hrabali jsme listí z parku v okolí školy, připravovali zahradu na zimu a uklízeli školní sportoviště.14. 10. Bližší informace o projektu zde.

Náš projekt zde.


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na téma Karel IV.      7. 10.

U příležitosti 700. výročí narození významného českého panovníka Karla IV. se žáci naší školy zapojili do soutěže vyhlášené Městskou knihovnou v Hodoníně. Jednalo se o literární soutěž „Středověká listina“ a výtvarnou soutěž s názvem „Karlův výtvarník“, která byla součástí  celorepublikového projektu „Historie vážně nevážně“. Slavnostního vyhlášení výsledků spojené s vernisáží výstavy „Historie vážně nevážně“ se ocenění žáci zúčastnili v pátek 7. října 2016 v Městské knihovně v Hodoníně.

Literární soutěž „Středověká listina“Viktorie Tvarogová, 7. třída – 1. místo

Výtvarná soutěž „Karlův výtvarník“Lukáš Grombíř, 7. třída – 2. místo

Práce kolektivu žákyň 4. třídy “Karel IV. Moudrý – Nikola Sedláková, Zita Csápaiová, Julie Matějíčková, Ema Jarabicová – ocenění


Celoškolní projekt “Dny bezpečí”        3. 10.

V pondělí  3. října jsme měli naplánováno “pochodové cvičení”. Našim cílem byl Archeologický ústav v Mikulčicích. Využili jsme nabídky “Dne otevřených dveří”. Vzhledem k nepřízni počasí se na pěší cestu vydali pouze žáci 2. stupně. Žáci 3. – 5. třídy se svezli autobusem. V plánu bylo také pravděpodobně již poslední opékání špekáčků.  To se podařilo za pomoci pracovníků Archeologického ústavu a školníka. Ti menší si ale museli špekáčky upéct ve školní kuchyňce. Snad příště.


Přijímací řízení na střední školy

Informace pro žáky a rodiče.

 


Sběr papíru  19. – 21. 9.

V pondělí 26. září byli oceněni nejlepší jednotlivci a třídy ve sběru papíru. Žáci vítězné třídy si pochutnali na výborné pizze. Žáci druhé a třetí třídy v pořadí obdrželi sladkou odměnu. Ta čekala také na pracovité pomocníky a pomocnice z osmé třídy. Nejlepší sběrači školy pak obdrželi krásné stavebnice.

Třída Nasbíráno (v kg) Průměr na žáka (v kg) Pořadí
1. 811 39 8.
2. 1 813 91 4.
3. 3 473 151 1.
4. 2 176 115 3.
5. 1 516 84 5.
6. 1 184 62 6.
7. 1977 124 2.
8. 568 33 9.
9. 765 43 7.
Celkem za školu 14 283 85  
Nejlepší sběrači: Martin Hamšík (4. třída) – 789 kg
  Lucie Skočíková (2. třída) – 670 kg
  David Lekavý (3. třída) – 547 kg
     
Děti z MŠ přinesly 2 484 kg  

 


Návštěva výstavy jiřinek       19. 9. 2016

V pondělí jsme navštívili výstavu jiřinek, kterou připravili členové Českého zahrádkářského svazu Mikulčice ve Vinařském muzeu. Prohlédli jsme si také staré stroje, se kterými pracovali naši pradědečkové a prababičky. Některé stroje si kluci dokonce vyzkoušeli. Holky mnohem víc zaujaly nádherné voňavé květy jiřinek. Vedle starých strojů a jiřinek jsme navštívili také malé muzeum se vzpomínkou na Františka Hřebačku, „Fanoše Mikuleckého“.

 


Dýňové pondělí     12. 9. 2016

Hlavní vchod školy se od brzkého rána začal plnit strašáky a dýňovými dekoracemi. Večer se před školou sešlo neuvěřitelných 154 hlasujících nadšenců, kteří přišli svého strašáka rozsvítit. Při večerním zapalování tedy proběhlo první hlasování. Svůj hlas mohl dát každý, kdo ten večer přišel. Druhý den pak hlasovali všichni žáci, učitelé a zaměstnanci školy. Svým hlasem přispěly i děti z Mateřské školy, které se do soutěže o nejkrásnějšího strašáka zapojily také.

Výsledky hlasování

1. místo:    Zuzana Salajková, Veronika Iršová, Simona Mohrohajská (9. tř.)

2. místo:   Zdeněk Vavrys (2. tř.)

3. místo:   Vanesa Rehortová (1. tř.), Nicole Rehortová (3. tř.)