Školní výlet – Punkevní jeskyně a propast Macocha

Ve středu 25. května jsme se vypravili na dlouho očekávaný školní výlet. Po covidové pauze jsme se všichni opravdu těšili na chvíle, které společně strávíme mimo školu.

Na Skalním mlýně jsme nasedli do turistického vláčku, který nás odvezl k Punkevním jeskyním. Jejich prohlídka byla velmi zajímavá, všem se nám líbila především plavba na lodičkách. Náramně jsme si užili výklad pana průvodce, který přímo sršel vtipnými plavebními historkami. Po prohlídce jsme se vyvezli lanovkou nahoru k chatě Macocha, kde jsme z Horního můstku shlíželi dolů do propasti. Výlet jsme zdárně zakončili výborným obědem.

I přes celodenní vytrvalý déšť jsme si výlet užili a už teď se těšíme na další akce!

Preventivní program „Dobrodružství dospívání“

Dne 26. dubna nás navštívila paní lektorka z brněnského občanského sdružení Na počátku, která si pro nás připravila zajímavý preventivní program zaměřený na seznámení se s obdobím dospívání.

Posláním programu je inspirovat žáky prostřednictvím zajímavých interaktivních činností  k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství.

Lekce se dětem velmi líbila, všichni se aktivně a s nadšením do programu zapojili.

Konverzace s Tonym

Od září nás jednou měsíčně  navštěvuje rodilý mluvčí Tony z USA. Žáky 5. – 9. ročníku si získal především svou přátelskostí, kde se jim snaží ukázat, že i používání angličtiny v praxi může být velmi zábavné a nemusí mít tak vůbec obavy, když jim něco nejde.
Hodina s ním velmi rychle ubíhá. Žáci s ním konverzují na různá témata navazující na učivo, které zrovna probírají. Pokud žáci nerozumí něčemu, co Tony říká,  snaží se jim trpělivě vše vysvětlit jiným způsobem.
 
A co o něm žáci říkají?
1. Je to správný týpek
2. Kdy už zase přijde? 
3. Má boží tetování
4. On je úplně nejlepší, budeme ho mít i příští rok?
5. Můžeme se s ním vyfotit?
 

Projektové dny s Jill

V rámci anglického projektu My family and me a Jobs, v průběhu 1. pololetí přišla mezi nás další rodilá mluvčí ze stejné jazykové školy jako Tony. Tentokrát to byla dáma původem taktéž z Ameriky, Jill. V rámci projektu, s žáky 5.-9.roč. rozvíjela slovní zásobu, ústní i písemnou formou, dále hráli tématickou hru a dělali pracovní list.

Halloweenské učení

26. říjen se u nás nesl v duchu Halloweenu. Děti řešily tematické úkoly, vytvářely vlastní strašidelné historky a seznámily se s napínavým příběhem a krásnou hudbou z filmu Mrtvá nevěsta Tima Burtona. Tajemnou atmosféru dne podtrhly i zdařilé kostýmy dětí a také pochoutka „čarodějnické“ prsty, kterou jsme si společně upekli a následně si na ní pochutnali. 🙂

72 hodin

Dne 15. října se naše škola, jako každý rok, zúčastnila celorepublikové akce 72 hodin. Letos jsme místo tradičního úklidu obce zvolili jinou přínosnou činnost. Každá třída si zasadila vlastní strom, čímž přispěla k tolik potřebné obnově zeleně v Mikulčicích.

Akropolis Cross

V pondělí 27. 9. se naše škola zúčastnila již tradičního běhu Akropolis Cross, který každoročně probíhá v malebném prostředí Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Počasí nám, i přes nepříznivou předpověď, nakonec přálo, a tak byly podmínky pro závod příznivé. Z naší třídy zabodovala Leonka Michálková, jež se umístila na krásném 2. místě. Uznání ale patří všem zúčastněným. 🙂

Po skončení závodu jsme navštívili expozici archeologických vykopávek, a osvěžili si tak znalosti o historii naší obce.

Dýňové pondělí