Návštěva výstavy trofejí

V pátek 10.3. děti navštívily místní výstavu trofejí v kulturním domě. Děti na výstavě provázely slečny průvodkyně, které je obeznámily s životem lesní a polní zvěře. Na výstavě si děti mohly prohlédnut kly divočáků, parohy jelenů, daňků nebo srnců. Využily také možnosti pohladit si kůži jezevce. Od myslivců se dozvěděly, jak lákají a přivolávají zvěř. U jednoho ze stanovišť si děti mohly obkreslit oblíbené zvíře a k němu obtisknout jeho stopy. Kromě svých výtvarných děl si děti z výstavy také odnesly obrázky zvěře, které dostaly od myslivců.

Návštěva zubní ordinace

Ve čtvrtek 9.3. část předškoláků jela na exkurzi zubní ordinace v Lužicích. Děti si užily zážitek z cesty linkovým autobusem, který je dovezl až k zdravotnímu středisku. V ordinaci si děti mohly sednout do křesla a vyzkoušet nástroje a přístroje, které paní zubařka ke své práci potřebuje. S pomocí paní zubařky si navzájem zrcátky prohlédly zoubky a zjistily, že ani zubní vrtačky se nemusí bát. Za odvahu všechny děti obdržely od paní zubařky diplom. Druhá část předškoláků pojede na exkurzi po jarních prázdninách.

Návštěva 1. třídy ZŠ

28.2. se předškolní děti vypravily do základní školy. Šly se podívat do 1. třídy, aby poznaly, jak probíhá výuka ve škole. Seznámily se s paní učitelkou Mgr. Řehánkovou, pozdravily se “starými” kamarády, ale hlavně poslouchaly, jak se školáci učí. Ti jim předvedli čtení ze slabikáře a naučili je písmenko “Š”, které právě probírají. Předškoláci jim jako poděkování přinesli dárečky, které jim předávali zábavnou formou – tombolou.

Ve zdravém těle zdravý duch

V posledním únorovém týdnu proběhl ve školce projekt zdraví s názvem “Ve zdravém těle zdravý duch“. Děti se během týdne seznamovaly s potravinovou pyramidou. Povídaly si o tom, co by všechno měly mít na talíři, aby jedly vyváženou a pestrou stravu. Přichystaly si zdravé dobroty, které hravě nahradí bonbóny. Setkaly se i s vedoucí školní jídelny, která si pro ně přichystala besedu. Projekt ukončily předvedením a ochutnáním zdravých dobrot ve třídě Kulíšků.

Beseda s vedoucí školní jídelny

22. února v rámci “Projektu zdraví” proběhla beseda s vedoucí kuchyně, paní Helenou Nosálovou. Ta děti seznámila s tvorbou jídelníčku. Připomněla pyramidu zdraví, o které si děti povídají ve třídách, a podle které se ve školní kuchyni řídí. Také je seznámila s vhodným pitným režimem a nebezpečím cukru, který je v pití jako jsou Jupík a Fruko. Naopak vychválila celozrnné pečivo a nabídla jim spoustu alternativ místo bílého pečiva, na které jsou děti zvyklé.

Nakonec se všichni domluvili na výzvě! Po zbytek týdne děti vyzkouší pít čaj bez cukru a k obědu čistou vodu. Z dětí bylo cítit nadšení, ovšem uvidíme, jak dlouho vydrží bez slazeného pití 🙂 

Děti se paní Nosálové ptaly na spoustu věcí a nakonec ji odměnily potleskem. My jí moc děkujeme za ochotu a velmi důležitou a užitečnou besedu.

Pan včelař

16. února navštívil mateřskou školu pan včelař, který seznámil předškoláky se životem včel. Děti si prohlédly včelí úl a plástve ve speciálních rámkách. Vyzkoušely si včelařův úbor a prohlédly různé nástroje. Pozorovaly včely v úlu, poslouchaly bzučení včel a naučily se, jak se o ně starat. Rozloučily se ochutnávkou medu.

Sférické kino

31. ledna přijelo do mateřské školy sférické kino, ve kterém se postupně vystřídaly všechny třídy – Rarášci s vesmírnou pohádkou, Kulíšci o lidském těle a Bambulky shlédly dobrodružství ledního medvěda a tučňáka. 

Návštěva chalupy

30. ledna se děti vydaly na další výstavu na chalupě Fanoše Mikuleckého. Tentokrát se děti vrátily v čase a prohlédly si dobové oblečení a vyzkoušely překrásné klobouky, které se dříve nosily. 

Balónky

24. ledna čekalo v hale MŠ pro děti překvapení – spousta žlutých balónků! Děti si je s nadšením vzaly na zahradu, kde se s nimi jak se patří vyřádily. Každé z dětí si vzalo několik balónků domů.

Děkujeme obecnímu úřadu, který je dětem daroval.

Družina v MŠ

23. ledna odpoledne navštívila mateřskou školu družina s novou paní vychovatelkou – Monikou Wágnerovou. Školáci nám všem zazpívali a naučili nás písničku, školčátka jim naopak ukázala nové hračky ve třídě Kulíšků.

Návštěva kostela

6. ledna, na Tři krále, se děti z mateřské školy vypravily do kostela. Některé si vzaly vlastnoručně vyrobenou korunu, jiné plášť nebo dárečky – “zlato, kadidlo, myrhu”.

V kostele se seznámily s novým farářem Bohumilem, který si pro ně připravil krásné povídání o třech králích. Tři z nich si dokonce zavolal, aby krále postavily do dřevěného betléma, který si děti prohlédly.

Děti v kostele zazpívaly a pan farář jim nabídl vánoční perníčky.

 

23. prosince 2022 – 1. ledna 2023 je MŠ uzavřena z důvodu vánočních prázdnin. Na děti se budeme těšit 2. ledna. 

 

Vánoční nadílka

20.prosince naděloval ve školce Ježíšek! Děti ze všech tříd, paní učitelky, paní kuchařky a paní školnice se sešli v hale, kde si společně zazpívali koledy, rozdali dárečky a popřáli si krásné Vánoce. 

Poté se šly děti podívat do svých tříd, jestli najdou něco pod stromečkem. A našly! V každé třídě byla spousta dárečků, která rozzářila oči všem dětem. 

Celá mateřská škola přeje krásné, klidné a kouzelné Vánoce.

 

Návštěva Mikuláše

5. prosince zavítala do MŠ Mikulášská družina s několika andílky a spoustou strašidelných čertů. Děti celé družině zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a poté si vyslechly, co se o nich píše v Knize hříchů. Nakonec dostaly od samotného Mikuláše bohatou nadílku.

 

Projektový den

30. 11. proběhl projektový den s paní výtvarnicí Zuzanou Zimkovou. Děti se učily pracovat s barvou na textil, otiskovaly řezy jablíček na textilní ubrousky a nakonec vše zažehlily včelím voskem. Vznikly tak půvabné voskované ubrousky, ze kterých připravíme vánoční překvapení.

 

Divadlo Šikulka

29. listopadu přijelo do MŠ divadlo Šikulka se svými maňásky. Představilo dětem pohádky o přátelství. Poslechly si pohádky o tučňácích, o neposlušném Matýskovi a o medvídkovi, který nerad uklízel. Také se o něm naučily písničku a zvládly si i zacvičit, což se všem moc líbilo.

 

Skanzen ve Strážnici

28. listopadu se děti ve skanzenu ve Strážnici dozvěděly, jak lidé v dřívějších dobách trávily adventní čas. Viděly, jak se dere peří, přede na kolovrátku, jak se pečou vánoční oplatky a cukroví. Seznámily se se štědrovečerními tradicemi jako pouštění lodiček, lití olova, věštění z hrníčků nebo rozkrajování jablíčka. Vyzkoušely si i zdobení perníčků a ochutnaly různé druhy vánočního cukroví. Nechyběl ani Mikuláš, čert a anděl.

 

Adventní dílnička 

24.listopadu odpoledne se mateřská škola zaplnila nejen dětmi, ale i rodiči. Konalo se totiž tvořivé odpoledne s rodiči, tentokrát v adventním duchu. Rodiče s dětmi vytvořili adventní kalendáře do tříd. Ale také ozdoby na vánoční strom, který bude 27. listopadu slavnostně rozsvícen. A děti z MŠ u toho nebudou chybět – pověsí ozdoby a také zazpívají a zarecitují básničky.

Muzeum

22.listopadu, z důvodu plánované odstávky elektřiny, byl pro děti zvolen náhradní program v Masarykovu muzeu v Hodoníně. Děti se dozvěděly o životě T.G.M., plnily připravené úkoly, zazpívaly si oblíbenou písničku pana prezidenta. Na památku si odnesly vlastnoručně vyrobenou placku s portrétem prezidenta.

Projektový den – keramika

14.11. se v MŠ uskutečnil Projektový den zaměřený na keramické mozaiky. Pod vedením tří lektorek (Pavlíny Martinů, Zuzany Zimkové a Markéty) se děti seznámily s novou výtvarnou technikou. Nejprve si děti prohlédly na interaktivní tabuli fotografie různých druhů mozaiek, následně se seznámily s novým pracovním materiálem a shlédly praktickou ukázku paní lektorky.

Každé z dětí si vytvořilo malou podložku pod hrneček nebo květináč, který vyzdobily krásnou mozaikou. Děti se učily vyhledávat a kombinovat různé tvary a barvy, pracovat s lepidlem a spárovací hmotou.  Své práce si děti následně s radostí odnesly domů. Na závěr děti udělaly větší společnou práci.

Halloween v MŠ

31.10 se ve školce oslavoval svátek Halloween. Děti přišly v kostýmech, povídaly si o významu svátku, mohly se vyfotit ve fotokoutku a hlavně si užily spoustu “strašidelné” zábavy.


72 hodin

21. října se děti z mateřské školy zúčastnily projektu “72 hodin“, kdy na zahradě přerývaly zýhonky, stříhaly živý plot, sázely trávník na kopec, přisypávaly štěpku ke stromům. Jako odměnu dostal každý skládačku s medvídkem.


Logopedický projekt

V týdnu od 17. do 21. října se v MŠ uskutečnil “logopedický projekt“, který byl zaměřen na rýmování slov. Děti z každé třídy vymyslely básničku, kterou v pátek přednesly ve třídě Kulíšků ostatním třídám. 


Divadlo Hodonín

13.října jely děti z naší mateřské školy do divadla v Hodoníně. Poslechly si pohádku “O Smolíčkovi”, ale hlavně měly krásný zážitek. Nadšeně o divadle povídaly těm, kteří nejeli. Takže se jim evidentně moc líbilo a to je hlavní!


Návštěva prvňáčků v MŠ

30. září měli skřítkové ve školce návštěvu. A ne ledajakou. Na dopoledne se do školky „vrátili“ prvňáčci. Se známými i novými kamarády kreslili, stavěli překážkové dráhy nebo hráli pohybové hry, ale hlavně – povídali o tom, jak se ve škole mají. Vypadá to, že jsou všichni spokojení a moc se jim tam líbí.

My jim děkujeme za návštěvu a doufáme, že jim radost ze školy vydrží co nejdéle.


Projektový den s knihovnicí

26. září přišla do naší školky paní knihovnice Petra Lacková. S předškolními dětmi si povídala o knihách a práci v knihovně. Seznámila je s tím, co v práci dělá. Ukázala, jak se obalují knížky. A také jich pár představila. Všechny byly o kamarádech. A, jelikož jsme ve školce kamarádi všichni, společně jsme si zkusili vyrobit vlastní knížky i s textem a ilustracemi.

Děti si projektový den s knihovnicí moc užily. A my děkujeme paní Lackové za ochotu a krásné povídání o knihách.


Výstava ovoce a zeleniny

19. září se děti ze školky vydaly na výstavu ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. I když pršelo a děti musely jít v pláštěnkách, všichni se těšili. A na co nejvíc? Přece na jablečný mošt! Ten byl podle dětí úžasný.


Dýně u ZŠ

13. září se celá školka vydala k základní škole. Opět byla totiž ozdobena vyřezávanými dýněmi. A moc povedenými! Děti si všechny pečlivě prohlédly, aby mohly dát hlas té, která se jim zdála nejpěknější. Jsme zvědaví, která nakonec zvítězí. I když nám se zdálo, že vítězové jsou všichni!


Nové hrací prvky – sponzorský dar od firmy RWE

Na začátku nového školního roku jsme nainstalovali na zahradu v MŠ tři nové herní prvky – vláček s cisternou, prolézačku a malou lezeckou stěnu.

Tento projekt byl realizován s podporou společnosti RWE Supply & Trading GmbH (společnost skupiny RWE). Děkujeme za spolupráci. 😊👍💖

 

 


Znovu ve školce…

1. září 2022 se třídy Kulíšků, Rarášků i Bambulek opět zaplnily dětmi. Vypadá to, že se do školky těšily všechny děti. A to ještě netušily, .že na zahradu přibudou nové prvky! Už teď se děti nemůžou dočkat, až je budou moci vyzkoušet.


INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Informace o stravování pro rodiče dětí MŠ

Cena jídla v MŠ

děti 3 – 6 let:

  • celodenní 40,- Kč
  • polodenní 32,- Kč

děti 7 let:

  • celodenní 44,- Kč
  • polodenní 36,- Kč

Platba za obědy:

1/ V hotovosti – nově platba proběhne v posledním týdnu v měsíci vždy na měsíc dopředu (v měsíci srpnu bude vybíráno stravné na září, …)
2/ Bezhotovostně – tuto platbu preferujeme. Nově platba proběhne vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Zájemci si zřídí u svého bankovního účtu souhlas s inkasem. Do školní jídelny je nutno doložit doklad o souhlasu s inkasem. Číslo účtu školy, na který bude platba prováděna, je 181 031 286/0300.

Odhlašování a přihlašování obědů:
Žák musí být odhlášen den předem nejpozději do 14.00 hod. Rodiče, kteří nestačí dítě odhlásit, mají možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči, ale jen první den nemoci, v době od 11.00 do 11.45 hod.

Oběd je možné přihlásit nebo odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky nebo elektronicky na http:/www.miso.cz/jídelna/zsmikulcice/. Každý žák má přidělené své ID číslo a heslo, pod kterým se přihlašuje. Pokud ho nemá, vydá mu jej vedoucí ŠJ.

 

Telefon do mateřské školy: 606 353 544