Plavání

Čtvrtek 21.3. byl pro děti dnem, kdy jely na svou poslední hodinu plaveckého kurzu do lázní Hodonín. Všechny děti byly po celou dobu kurzu velmi šikovné a statečné. Děkujeme skvělým paní instruktorkám z plavecké školy za zábavné hodiny a skvělý program.


Velikonoční jarmark

Hned další úterý 19.3. byl v naší školce velikonoční jarmark spojený s tvořením. Děti si s rodiči mohly obejít všechny třídy a v každé si vyrobit a vyzkoušet něco jiného. Například nazdobit si velikonoční perníčky, připravit si veselý chlebíček nebo poskládat tematické puzzle dle své volby. Na závěr byla možnost zakoupit si ve vestibulu něco na zub nebo na výzdobu.


Musica animae

V úterý 12.3. k nám do školky zavítal soubor Musica animae. Zahráli a zazpívali dětem známou pohádku O zvířátkách a loupežnících. Děti si poslechly krásné písničky a pomohly také zvířátkům vystrnadit zlé loupežníky.


Divadlo Ryby – Raky

V pondělí 4. března dětem začal nový týden velmi příjemně a to pohádkou – O začarovaném princi, kterou přijelo zahrát divadlo Ryby – Raky. Mladého prince začarovala zlá ježibaba do podoby kocoura a jeho milá Amálka ho za pomoci dětí z prokletí vysvobodila. Společně si všichni závěrem zazpívali písničku – Do pohádky chceme taky.


Hravé recyklování

Konec únoru se v naší školce nesl v duchu recyklování. V rámci projektu enviromentální výchovy, se děti seznamovaly s tím, jak vynaložit s odpadním materiálem. Nejen jak jej správně roztřídit do kontejnerů, ale také, jak by se dal dále využít. Z domu si přinesly věci, které již byly určeny k vyhození a snažily se vymýšlet, jak s věcmi dále vynaložit. Z hotových výrobků je instalována výstava v hale školky.


Sonnentor

Na pondělí 26. února byl pro děti naplánován výlet do bylinkového ráje Sonnentor v Čejkovicích. Děti celým dopolednem provázeli Rarášci Rozárka, Vavřinec a Levandulín. Sehráli dětem krátké divadlo, připravili ovocný čaj k ochutnání, nechali děti připravit si vlastní čajovou směs z bylinek a na závěr je provedli výrobnou, ze které si děti odvezly s sebou degustační krabičku čajů.


Karneval

Barevný týden děti zakončily v pátek 16. února karnevalem. Dopoledne se všechny děti sešly ve třídě Kulíšků, kde si vzájemně představily své masky a kostýmy. Poté tancovaly na známé písničky, hrály míčové i taneční hry a užívaly si zábavy s kamarády.


Barevný týden

V týdnu od 12. února měly děti ve školce novou výzvu a to BAREVNÝ TÝDEN. Jejich úkolem bylo sladit se každý den, od pondělí do čtvrtku, do předem zvolené barvy. Děkujeme dětem i rodičům, že se této výzvy tak aktivně účastnili. 


Ekocentrum Dúbrava

V pondělí 12. února se děti dočkaly další zvířecí návštěvy v naší školce. Tentokrát se na ně přijely podívat želvy. A to suchozemská želva žlutohnědá jménem Žofré a vodní želva nádherná jménem Angelika. O obou želvičkách se děti dozvěděly zajímavé informace, Žofrého nakrmily jablíčkem a potom si ho mohly všichni pochovat.


Plavání

V měsíci lednu začal kurz plavání, kterého se účastní nejstarší děti z naší školky. Kurz má 10 lekcí a probíhá vždy ve čtvrtek ve wellness zóně lázní Hodonín. Před první lekcí některé děti pociťovaly lehkou nervozitu, jak vše bude probíhat a co se bude dít. Ale hned potom, co se seznámily s paní učitelkami plavání a bazénem, si všechny děti užívají zábavné chvíle ve vodě a těší se na další lekce.


Výstava andělů

V úterý 16. ledna se celá naše školka vypravila na místní Chalupu Fanoša Mikuleckého, aby jsme si prohlédli výstavu andělů. Na tuto výstavu se děti obzvláště těšily, jelikož také přispěly svými výrobky, které v adventním čase ve školce vytvořily. Andělíčkové se dětem velmi líbili, hlavně ti z perníčku, kteří i sladce voněli.


Ekocentrum Dúbrava

Konečně nadešlo další pondělí v novém měsíci, kdy k nám do školky přijela zvířátka z ekocentra Dúbrava. Na tuto návštěvu se děti vždy velmi těší. Tentokrát se seznámily s novým zvířátkem – králíčkem. Dozvěděly se o něm zajímavé informace, mohly si ho pořádně prohlédnout a pohladit. Další zvířátko bylo pro děti již známé morčátko, se kterým se vždy rády pomazlí.


Divadlo Vojkůvka

V úterý 9. ledna přijela do naší školky návštěva. Byl to pan Břetislav Vojkůvka se svým zábavným programem pro děti. Ty si společně s ním zazpívaly o kočičce, pejskovi, veverce, princezně a mnoho dalších zvířátkách. Vystoupení bylo plné smíchu, tance a dobré nálady. Už nyní se těšíme na další návštěvu.


Návštěva kostela

První pátek v novém roce se celá naše školka vydala v přestrojení králů do místního kostela, aby se podívala na Ježíška v jesličkách. V kostele nás přivítal pan farář, který dětem krom betlému ukázal i k čemu slouží jeden z darů tří králů – kadidlo. Malí králové Ježíškovi zanechali také vlastnoručně vyrobené dary – zlato a myrhu.


Nadělování

Na středu 20. prosince se děti obzvláště těšily, jelikož již očekávaly, že se Ježíšek zastaví i v naší školce. Svým kouzelným zvonečkem svolal všechny děti k velkému stromečku v hale, kde pro ně nechal osobní dárečky v podobě dalekohledu a nějaké té sladkosti. Jako poděkování za dárečky děti zazpívaly koledy a vrátily se zpět do svých tříd, kde na ně čekalo další překvapení. Pod stromečky ve třídách byly dárečky plné nových hraček.


O vánočním zlatém prasátku

V pondělí 18. prosince za dětmi do školky přišel starší oddíl skautů, kteří si pro děti secvičili pohádku O vánočním zlatém prasátku. Po vystoupení si s dětmi ještě společně zahrály hry: Šimon řekl, molekuly a taky na zmrzlíka.


Vánoční koledování

S blížícím se vánočním časem, se děti z naší školky vydaly koledovat. Vyrobily přáníčka, nacvičily koledy a obešly místní instituce a podnikatele s přáním šťastných a veselých Vánoc. 


Ekocentrum Dúbrava

Po měsíci za námi opět přijeli z ekocentra Dúbrava se zvířátky. Tentokrát s sebou přivezli pět morčátek a gekona. Gekona si všechny děti se zájmem prohlédly a něco si o něm i poslechly. Největší radost však měly z morčátek, která si mohla pochovat a učesat.


Svatý Mikuláš

5. prosince do naší školky zavítala vzácná návštěva. Byl to svatý Mikuláš se svými pomocníky anděli a nezbednými čerty. Každému dítěti Mikuláš pověděl, co za celý rok viděl. A jelikož u dětí převládaly samé dobré skutky, zasloužily si sladkou odměnu. Na rozloučenou Mikuláši a jeho družině ještě zazpívaly a řekly básničky.


Zpívání u vánočního stromu

V neděli 3.prosince jsme se s dětmi setkali u vánočního stromu před radnicí. Děti na větvičky pověsily své vyrobené ozdůbky a akci zahájily svým vystoupením. Zazpívaly písničky, řekly básničku a na závěr svého vystoupení odpočítaly s panem starostou chvíle k rozsvícení vánočního stromu.


Adventní dílnička

Poslední listopadový den jsme s dětmi do školky pozvali i rodiče. A to na adventní dílničku. Mohli tak strávit chvíle společným tvořením svícnů, skřítků, andělíčků a naladit se tak na přicházející adventní dobu.


Kouzlo listopadu

Výzva pro měsíc listopad byla jasná. Tvoř a hrej si s listím. Z výsledných prací dětí jsme si udělali výstavku v hale školky. Výtvory byly velmi různorodé a zdařilé. Za svou snahu byly děti odměněny malou sladkostí. 


Knihovna Hodonín

Ve středu 15. listopadu se naši předškoláci vydali do městské knihovny v Hodoníně. Tam pro ně byl připravený program “Méďa a balónek”. Děti Méďovi pomohly najít vhodný míček na hraní. Při tom si zopakovaly barvy a vlastnosti materiálů, současně si prohlédly další knížky v knihovně.


Ekocentrum Dúbrava

První listopadové pondělí za dětmi přijely z ekocentra Dúbrava Hodonín zvířátka. Morčátka, králíček, želva, agama vousatá a krajta královská. Děti si všechna zvířátka prohlédly, dozvěděly se o nich nějaké zajímavosti a nakonec si mohly každé zvířátko pohladit. Už teď se všechny moc těší na příští měsíc a další zvířátka.


Slovanské hradiště

Poslední říjnové pondělí se děti vydaly na Slovanské hradiště v Mikulčicích, kde na ně čekal program: Bobří škola. Během programu děti hádaly jména zvířat a rozdělovaly je podle místa žití, tvořily své vlastní. Na louce chytaly mušky a s lupou zkoumaly život v trávě.


Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 26.října pro děti vyvrcholil celotýdenní projekt k prevenci rizikových jevů: Bezpečně na kole. Děti se celý týden seznamovaly s pravidly silničního provozu, učily se reagovat na dopravní situace a poznávat základní značky. Své vědomosti si ověřily se strážníky městské policie na dopravním hřišti u myslivecké chaty.


72 hodin

Naše mateřská škola se zapojila do projektu 72 hodin – Pomáháme svému okolí, lidem a přírodě. Tento projekt jsme si přesunuli na pátek 20. října, aby se ho mohlo účastnit co nejvíce dětí. V rámci projektu se děti vydaly uklidit nejbližší okolí školky. 


SDH Mikulčice

Děti se vydaly v úterý 17.10. k místní hasičské zbrojnici, kam je pozvali zástupci dobrovolných hasičů z Mikulčic. Pečlivě si prohlédly vše, co se ukrývá za vraty hasičárny, kladly nejrůznější otázky a vyzkoušely si část hasičské výstroje. Největším zážitkem však bylo hasičské auto se zapnutou houkačkou. Děkujeme hasičům za pozvání a dárečky, které dětem připravili.


Divadlo Šikulka

Do školky za námi v pondělí 16.10. přijelo divadlo Šikulka. Děti zhlédly pohádky: Nespokojené kotě, Jůlinčin kamarád, Sněhuláček a veverka. Mezi jednotlivými příběhy si spolu s účinkujícími zacvičily a naučily se novou písničku HAF, HAF, HAF. 


Divadlo Hájenka

V pondělí 2.10. přijelo do školky divadlo Hájenka z Břeclavi s pohádkou O veliké řepě. Formou pohádky si děti vyzkoušely, jak je důležité komunikovat a spolupracovat. Po celou dobu byly hravou formou zapojovány do děje. 


Výstava ovoce a zeleniny

V úterý 19.9. byly děti pozvány na výstavu ovoce a zeleniny, která se konala na místní Chalupě Fanoša Mikuleckého. Děti si všechny plodiny prohlédly a pojmenovaly. Mohly také ochutnat z vystavovaných marmelád a pochutnat si na sladkých jablíčkách. 


Skanzen Strážnice

V pondělí 18.9. se nejstarší děti z naší školky vydaly na výlet do skanzenu ve Strážnici. Pro děti byl připravený program “Podzim na dědině”. Během programu děti zažily, jak se vytrhává řepa, jak se vyorává s pomocí koňské síly, loupe kukuřice…  Také mohly ochutnat tradiční kratifasky, čerstvě uvařená povidla a šťávu z hroznů. Největší úspěch celého programu však u dětí mělo telátko Malina.


Dýně u ZŠ

Děti se v úterý 12.9. vydaly na procházku k základní škole, aby se podívaly na vystavené vyřezávané dýně. Všechny se dětem moc líbily. I když to byl nelehký úkol, každý vybral dle svého tu nejkrásnější ze všech a té dal svůj hlas.


INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Informace o stravování pro rodiče dětí MŠ

Cena jídla v MŠ

děti 3 – 6 let:

  • celodenní 40,- Kč
  • polodenní 32,- Kč

děti 7 let:

  • celodenní 44,- Kč
  • polodenní 36,- Kč

Platba za obědy:

1/ V hotovosti – nově platba proběhne v posledním týdnu v měsíci vždy na měsíc dopředu (v měsíci srpnu bude vybíráno stravné na září, …)
2/ Bezhotovostně – tuto platbu preferujeme. Nově platba proběhne vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Zájemci si zřídí u svého bankovního účtu souhlas s inkasem. Do školní jídelny je nutno doložit doklad o souhlasu s inkasem. Číslo účtu školy, na který bude platba prováděna, je 181 031 286/0300.

Odhlašování a přihlašování obědů:
Žák musí být odhlášen den předem nejpozději do 14.00 hod. Rodiče, kteří nestačí dítě odhlásit, mají možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči, ale jen první den nemoci, v době od 11.00 do 11.45 hod.

Oběd je možné přihlásit nebo odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky nebo elektronicky na http:/www.miso.cz/jídelna/zsmikulcice/. Každý žák má přidělené své ID číslo a heslo, pod kterým se přihlašuje. Pokud ho nemá, vydá mu jej vedoucí ŠJ.

 

Telefon do mateřské školy: 606 353 544