VÁNOČNÍ DEN V MŠ

   Letošní oslava Vánoc se nesla, stejně jako v loňském roce, v duchu jistého omezení. Proto každá třída oslavovala pouze u sebe. I tak ale byly děti nadšené z dárků, které jim Ježíšek do tříd přinesl. Společně si s paní učitelkami zazpívali a potom se vrhli do rozbalování. A že bylo co rozbalovat!

 

Mikuláš v MŠ

 I letos navštívil Mikuláš děti v mateřské školce. Ovšem, stejně jako loni, nechal dárečky pouze na okně. I tak měly ale děti velkou radost z balíčku, který každý z dětí dostal.

 

  17. listopadu se na zahradě MŠ sadily nové stromy, které školka dostala darem. Hned den na to se děti s novými stromy seznámily a pozalévaly je.

   

Na začátku listopadu dostaly děti ze školky novou dřevěnou kuchyňku na zahradu. Děti ji ihned vyzkoušely – navařily paní učitelkám, asistentkám i paní Buškové a jejím dvěma pomocníkům, díky kterým děti kuchyňku mají.

Den na to se na zahradě objevil i nový dřevěný domeček. Dětem udělal velkou radost.

 

   V rámci projektu 72 hodin jsme ve školce celý týden pomáhali Královně Přírodě. Povídali jsme si o tom, co přírodě škodí a jak jí můžeme pomoct. Zasadili jsme na zahradě nové keře, jahody a cibulky jarních kytiček. Uklízeli jsme odpadky v okolí školky. A za odměnu, za naši snahu, jsme pak dostali dar z přírody – jablíčka.

 

   Začátek nového školního roku prožily děti ze třídy Rarášci ve společnosti Putovního medvídka. Vyprávěly mu o prožitých prázdninách, malovaly mu obrázky a ukázaly mu, jak se naše vesnice opravuje a upravuje po červnovém tornádu. Společně si s ním hrály, zpívaly mu jeho písničku a nakonec mu do kufříku připravily výbavu na nové cesty za dobrodružstvím. Na konci října už na něj čekají děti ze….a to už bude, i pro nás, překvapení.

 

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Informace o stravování pro rodiče dětí MŠ

Cena jídla v MŠ

děti 3 – 6 let:

  • celodenní 38,- Kč
  • polodenní 30,- Kč

děti 7 let:

  • celodenní 41,- Kč
  • polodenní 33,- Kč

Platba za obědy:

1/ V hotovosti – nově platba proběhne v posledním týdnu v měsíci vždy na měsíc dopředu (v měsíci srpnu bude vybíráno stravné na září, …)
2/ Bezhotovostně – tuto platbu preferujeme. Nově platba proběhne vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Zájemci si zřídí u svého bankovního účtu souhlas s inkasem. Do školní jídelny je nutno doložit doklad o souhlasu s inkasem. Číslo účtu školy, na který bude platba prováděna, je 181 031 286/0300.

Odhlašování a přihlašování obědů:
Žák musí být odhlášen den předem nejpozději do 14.00 hod. Rodiče, kteří nestačí dítě odhlásit, mají možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči, ale jen první den nemoci, v době od 11.00 do 11.45 hod.

Oběd je možné přihlásit nebo odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky nebo elektronicky na http:/www.miso.cz/jídelna/zsmikulcice/. Každý žák má přidělené své ID číslo a heslo, pod kterým se přihlašuje. Pokud ho nemá, vydá mu jej vedoucí ŠJ.

 

Telefon do mateřské školy: 606 353 544