Výstava ovoce a zeleniny

V úterý 19.9. byly děti pozvány na výstavu ovoce a zeleniny, která se konala na místní Chalupě Fanoša Mikuleckého. Děti si všechny plodiny prohlédly a pojmenovaly. Mohly také ochutnat z vystavovaných marmelád a pochutnat si na sladkých jablíčkách. 


Skanzen Strážnice

V pondělí 18.9. se nejstarší děti z naší školky vydaly na výlet do skanzenu ve Strážnici. Pro děti byl připravený program “Podzim na dědině”. Během programu děti zažily, jak se vytrhává řepa, jak se vyorává s pomocí koňské síly, loupe kukuřice…  Také mohly ochutnat tradiční kratifasky, čerstvě uvařená povidla a šťávu z hroznů. Největší úspěch celého programu však u dětí mělo telátko Malina.


Dýně u ZŠ

Děti se v úterý 12.9. vydaly na procházku k základní škole, aby se podívaly na vystavené vyřezávané dýně. Všechny se dětem moc líbily. I když to byl nelehký úkol, každý vybral dle svého tu nejkrásnější ze všech a té dal svůj hlas.


INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Informace o stravování pro rodiče dětí MŠ

Cena jídla v MŠ

děti 3 – 6 let:

  • celodenní 40,- Kč
  • polodenní 32,- Kč

děti 7 let:

  • celodenní 44,- Kč
  • polodenní 36,- Kč

Platba za obědy:

1/ V hotovosti – nově platba proběhne v posledním týdnu v měsíci vždy na měsíc dopředu (v měsíci srpnu bude vybíráno stravné na září, …)
2/ Bezhotovostně – tuto platbu preferujeme. Nově platba proběhne vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Zájemci si zřídí u svého bankovního účtu souhlas s inkasem. Do školní jídelny je nutno doložit doklad o souhlasu s inkasem. Číslo účtu školy, na který bude platba prováděna, je 181 031 286/0300.

Odhlašování a přihlašování obědů:
Žák musí být odhlášen den předem nejpozději do 14.00 hod. Rodiče, kteří nestačí dítě odhlásit, mají možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči, ale jen první den nemoci, v době od 11.00 do 11.45 hod.

Oběd je možné přihlásit nebo odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky nebo elektronicky na http:/www.miso.cz/jídelna/zsmikulcice/. Každý žák má přidělené své ID číslo a heslo, pod kterým se přihlašuje. Pokud ho nemá, vydá mu jej vedoucí ŠJ.

 

Telefon do mateřské školy: 606 353 544