Co nás čeká

          

Dne 20. 1. – 29. 1.   Sportovní aktivity předškoláků – FIT Testy 2020

Dne 23. 1.    Slavíček – účast na pěvecké soutěži ve ŠD – pouze soutěžící

Dne 3.  2.   Zahájení kroužku Předškoláček – viz bližší info na nástěnce

Dne  6. 2.    Screening chodidel        – vyšetření přihlášených dětí, 13.00

                                                           –  přednáška pro rodiče, 16.00        

Dne 2. – 4. 3.   Vyšetření školní zralosti ve spolupráci s PPP Břeclav

Dne 30. 3.   Beseda se spisovatelkou v Obecní knihovně

Dne 3. 4.   Noc s Andersenem

Dne 16. 4.   Zápis do ZŠ

Dne 5. 5.   Zápis do MŠ

Dne 11. – 15. 5.   Pobyt předškolních dětí v přírodě – bližší informace a přihlášky v průběhu měsíce února

 


Na Chalupě Fanoša Mikuleckého

Dne 13. ledna se mateřská škola přišla podívat do chalupy Fanoša Mikuleckého na výstavu s názvem “Bílá krása”. Děti shlédly různé nádherné krajky, dozvěděly se o háčkování, paličkování. Výstava se jim moc líbila, proto jako poděkování zazpívaly.


V kostele

Dne 6. ledna jsme navštívili kostel. Děti se posadily do lavic, vyslechly příběh o třech králích a hlavně si prohlédly nádherný vyřezávaný betlém.

 

 


Divadlo ve školní družině

Dne 19.prosince se celá školka vydala do družiny. Děti si pro školčátka nachystala různá vystoupení – zpívaly, recitovaly, zahrály na flétnu a také pohádku O Sněhurce. Dětem se představení moc povedlo, a proto si vysloužily velký potlesk.


Vánoce v MŠ

Ve středu, 18.prosince, přiletěl do školky Ježíšek! Všechny děti se sešly na chodbě u stromečku, kde si všichni společně zazpívali si koledy. Také pod ním každé z dětí našlo plyšového medvídka se svým jménem. V každé třídě byly pod stromečkem nachystány dárečky, které si děti přály. Celé dopoledne tak strávily rozbalováním a hraním a pojídáním cukroví a perníčků. Ale hlavně si tento den děti užily a byly šťastné! 


Odpoledne s rodiči

V úterý 17. prosince jsme uskutečnili další odpoledne s rodiči. Tentokrát si každá třída připravila svou vlastní besídku, na které děti zazpívaly a zarecitovaly a jako “vrchol” předaly rodičům svá vánoční přáníčka a dárečky, která pro ně vyrobily. Po besídce si všichni mohli užít klidnou atmosféru s kávou nebo vánočním punčem a cukrovím. Doufáme, že se všem zúčastněným odpoledne líbilo a přejeme krásné a klidné vánoční svátky.

 

 


Roznášení přáníček

Dne 17. prosince nesly děti ze školky prvňáčkům hotové perníčky. Také roznesly přáníčka bývalým zaměstnancům školky, kterým navíc zazpívaly nebo zarecitovaly a popřály krásné svátky.

 


Pečení perníčků s prvňáčky

Dne 16. prosince navštívili školku prvňáčci, aby společně upekli vánoční perníčky. Děti se spolu nádherně přivítaly, popovídaly si, zazpívaly, pohrály si a nakonec došlo i na to slíbené vykrajování a pečení perníčků. Doufáme, že si to prvňáčci užili stejně jako děti ze školky. Už teď se těšíme na další společnou akci.


Mikuláš

Ve čtvrtek 5.prosince, se i ve školce zastavil Mikuláš s družinou andělů a spoustou hlučných a ošklivých čertů. Postupně prošli všechny třídy ve školce, kde každému z dětí Mikuláš přečetl, co je o něm napsáno v “Nebeské knize”. Děti se bály, některé dokonce plakaly, ale převážná většina si s úsměvem převzala balíček dobrot. Jako zázrakem odešli čerti s nepořízenou a vydali se hledat zlobivé děti do školy.

 


Fotografická soutěž

V pátek, 22.listopadu 2019, navštívila školka školu, která vystavovala fotografie k soutěži “Podzim v lese”. Každé z dětí si vybralo “svou” fotografii, které dalo hlas. Teď jen čekáme, která vyhraje.


Hrajeme si každý den

V týdnu od 18. do 22.listopadu 2019 měla školka logopedický projekt “Hrajeme si každý den”. Každá třída jej ukončila výstupem, ve kterém pohybově zpracovala známé dětské říkanky. Kulíšci si připravili pohádkové artikulační cvičení “O princezně a drakovi” a hádanky pro ostatní děti. Rarášci vystoupili s pohybovými říkankami o počasí. A Bambulky tancovaly na písničku “Šla Nanynka do zelí” a předvedly písničku s pohybem “Kapy, kap”, kterou si nakonec vyzkoušely úplně všechny děti. Dětem se projekt plný říkanek líbil a vypadalo, že si jej i užily.


O dvanácti měsíčkách

Dne 14. listopadu se školčátka přesunula do kulturního domu, kde vystupoval “Sboreček”. Paní Šimčíková spolu s dětmi, které kroužek navštěvují, secvičila hudební pohádku “O dvanácti měsíčkách”. Vystupovaly v ní i děti ze školky. Ale ještě před ní vystupovala děvčata, která hrají na flétnu u paní učitelky Čapkové. Pohádka byla nádherná. Dětem se moc líbila a také to daly najevo pořádným potleskem. Všem účinkujícím, paní Šimčíkové i paní Čapkové moc děkujeme za krásný zážitek. 


V knihovně

Dne 11. listopadu se děti z mateřské školy vydaly do knihovny, kde pro ně měla paní knihovnice nachystané povídání o podzimu. Děti se dozvěděly nové věci, shlédly spoustu obrázků. Poté se mohly podívat do jakékoliv knížky, která je zaujala. Paní Lackové moc děkujeme za krásně strávené dopoledne.


Divadlo Vojkůvka

Dne 17. října přijelo i letošní rok do školky divadlo pana Vojkůvky. Děti z něj byly nadšené – zpívaly, tancovaly, hýbaly se, smály a nakonec panu Vojkůvkovi pořádně zatleskaly.

 


Tvořivé odpoledne s rodiči

Dne 5. listopadu se uskutečnilo 2. odpoledne s rodiči, které bylo tentokrát tvořivé. Rodiče společně s dětmi vyráběli z podzimních přírodnin – ve třídě Kulíšků to byli draci, u Rarášků závěsné dekorace a Bambulky vyráběly svíčky a sovy. Výrobky nyní zdobí naši školku, za což všem zúčastněným moc děkujeme. My jsme si odpoledne užili a doufáme, že rodiče i děti také.

 


Divadlo

Dne 23. října se mateřská škola vydala do domu Fanoše Mikuleckého, kde se konalo loutkové divadlo s kašpárkem, ve kterém “vystupovala” paní učitelka Kája z Rarášků. Na její hlas samozřejmě čekaly všechny děti a také daly dost jasně najevo, že “to je paní učitelka Kája!” Divadlo se všem moc povedlo a dětem se líbilo.

 


Sběrný dvůr

Dne 11. října se všechny děti ze školky vydaly (pěšky!) podívat – v rámci projektu 72 hodin – na sběrný dvůr. Chtěly vidět (a také viděly), jak to na sběrném dvoře vypadá, jak to tam chodí, co se tam vlastně všechno dělá a proč, kolik tam toho je, co všechno tam je,… a na všechny své otázky dostaly odpovědi od pana správce, který je celým dvorem provedl, nechal je nahlédnout, osahat si, podívat se… užít si to. Ve finále všechny děti i s paními učitelkami zvážil.


Ukliďme si Mikulčice

Dne 8.října proběhlo na zahradě mateřské školy první letošní odpoledne s rodiči. Jednalo se o brigádu, která souvisela s celorepublikovou akcí 72 hodin – Ukliďme si Česko. Maminky, tatínkové i babičky, dědečkové, tetičky nebo strejdové přišli pomoct uklidit zahradu naší školky – čistili záhonky, chodníky, opravovali hmyzí domeček, zvelebovali pocitový chodník, montovali úchyty na pískoviště, hrabali listí, … A jako odměnu za úžasně uklizenou a opravenou zahradu si všichni opekli špekáček a zahřáli se čajem nebo kávou.

                

       

 


Dýně v základní škole

10. září se šla celá MŠ podívat před školu základní. Ta byla ozdobená různě vydlabanými, namalovanými nebo vykrojenými dýněmi, které sem v pondělí nanosili děti s rodiči. Každý ze školky (včetně p. učitelek) poté hlasoval pro tu svou “nejkrásnější dýni”