Příběhy našich sousedů

Již podruhé jsme se zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá nezisková organizace Post Bellum. Tentokrát se zapojili žáci osmého ročníku. O co se jedná? Žáci vyberou jednoho pamětníka ze svého okolí, osloví ho a následně jeho příběh zpracují nejčastěji formou zvukové nahrávky či videa. Žáci si v naší vesnici vybrali dvě pamětnice a následně se rozhodli pro zpracování příběhu paní Milady Juráskové. Tento příběh jsme následně doplnili mluveným slovem, které jsme natáčeli v Českém rozhlase Brno. Vrcholem celé práce je slavnostní prezentace prací všech škol z našeho okresu, které se do projektu zapojily. Tato prezentace se konala v Kině Panorama v Kyjově a sešlo se celkem 11 žákovských týmů reprezentujících 11 škol. Svojí účastí naše žáky podpořil například pan ředitel Bešta nebo za obec paní Martina Fialová.

Žáci naší školy velice hezky odprezentovali svoji práci, a jako bonus získali pochvalu od poroty za nejlepší mluvené slovo v nahrávce, do které se všichni zapojili.

Tímto patří našim žákům velké poděkování za reprezentaci školy a za vynaložený čas, který tomuto projektu věnovali. Jsou to: Samuel Bařina, Matyáš Bělohoubek, Ondřej Zvědělík, Lukáš Pavka, Tobiáš Kříž, Kryštof Kopka a Pavel Pazourek.

Poděkování patří také Miladě Juráskové, vedení naší školy, koordinátorce projektu a obci Mikulčice.


Velkomoravská olympiáda

V pátek 24. 3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili Velkomoravské olympiády. Jmenovitě: Kateřina Hubačková, Thea Vašíčková, Vojtěch Maláník, Markéta Musilová a Jiří Minda. Všem žákům patří poděkování za reprezentaci naší školy.


LVK – den pátý

Dopolední lyžování a následně oběd a odjezd domů. Tak vypadal náš závěrečný den. Z lyžařského výcvikového kurzu odjíždíme unavení, ale plní zážitků a nových zkušeností.

Na závěr chceme poděkovat našim sedmákům za to, jak dokázali potlačit projevy dospívání a puberty v sobě. Je to k neuvěření, ale byli opravdu hodní. 🙂

LVK – den čtvrtý

Dnešek bude náročný! Budeme lyžovat celý den, proto je potřeba kvalitní základ v rámci snídaně – vajíčková pomazánka!

Všichni se dostáváme na velký svah a lyžování moc hezky jde i skupince pokročilých začátečníků.

Náročnost lyžáku zažívají naši sedmáci na všech frontách. Luštěniny máme během čtyř dnů již potřetí. Pořadí: čočka – hrách – čočka + bonus: vajíčková pomazánka.

Jeden žák si popletl pravou a levou. Stalo se. Každopádně místo krásného oblouku v pluhu pokračoval až do trasy ostatních žáků, kteří se, taženi pomou, dostávali nahoru. Tak přes sebe přepadli dva sedmáci a vesele se bavili tím, jak jsou do sebe neuvěřitelně zamotaní.

Končíme večerním lyžováním. Začíná se u nás projevovat únava. Těšíme se na zítřejší poslední lyžování a doufáme, že si ho v pohodě a klidu užijeme.

LVK – den třetí

Probouzíme se do mrazivého rána. Každopádně to nás neodradí od toho, abych se hned po snídaní pustili znovu do zlepšování našich lyžařských dovedností. Pokročilejší skupinka se rovnou pouští do práce na větším kopci. Začátečníci si připomínají včerejší lekci na malém kopci. Zkoušíme si také, jak se jezdí na pomě. Vzhledem k tomu, že žáci dělají velké pokroky, dostáváme se před obědem také na velký kopec se skupinkou začátečníků. Sami žáci si uvědomují, že to lyžování opravdu není žádná sranda!

Protože je třetí den, odpoledne je odpočinkové. Vydáváme se do Šumperka do lasergame arény. Všichni jsou upozornění, aby si vzali věci na převleční. Jak zjišťujeme při odchodu, nikdo si ty věci tak nějak nevzal. Jako pedagogický doprovod máme pocit, že se žáci snaží po sobě nechávat něco jako stopy. Jinak si nedokážeme vysvětlit, proč přichází stále stejný dotaz na všech místech, na kterých se vyskytujeme. Ten dotaz zní: „Můžu si něco koupit“? Tak se třeba podařilo vykoupit brambůrky či pití během laser game.

Před dopoledním výjezdem na větší kopec se ptáme začátečníků, jak se těší a jestli třeba nemají strach. Je ticho. Nahoře si jeden žák sedne a s úsměvem nám říká: „Jsem vám říkal, že mě sem nemáte brát“.

Objevuje se stále více dotazu na téma vztahů. Dozvídáme se také, že je to složité. Každopádně jsme důrazně požádáni, abychom hlavně nic nepsali tady. To samozřejmě dodržíme.

Zítra nás čeká celodenní lyžování. Jdeme nabrat síly.

LVK – den druhý

Budíme se do krásného slunného dne. Podle předpovědi nás taky čeká pořádně mrazivý den. Na nic nečekáme a hned po snídani se chystáme lyžovat. Oprášíme vědomosti z předešlého den, a pak už se rozdělíme do dvou skupin a začínáme se intenzivně dostávat do lyžařského tempa. Skupinka pokročilých žáků se přesunula na větší kopec, kde trénuje například jízdu šikmo svahem či jízdu v pluhu. Skupina méně pokročilých se učí techniku brždění. Protože jsou šikovní, rychle se dostáváme do jízdy šikmo svahem.

Domníváme se, že to žákům jde. Jeden z nic nám hlásí, že už tomu všemu tak rozumí, že jenom padá a padá. Na klučičím pokoji opět hledáme rukavici. Našla se v helmě spolužáka. Nikdo neví, jak se tam dostala.

Následuje oběd. (Bramborová kaše a sekaná).

Jeden žák stojí stále pod kopcem a nereaguje na nás (vzdálenost přibližně 15 metrů). Když se přiblížíme, začne se usmívat. Ptáme se, co se stalo? Řekl, že nás nemohl najít.

Dáváme další odpočinek, po kterém následuje večeře a večerní lyžování až do 20:45h.

Dnes toho máme všichni tak akorát! Hurá spát, ať zvládneme zítřejší den.

LVK – den první

Začátek našeho lyžařského kurzu šel dle představ. Všichni včas na místech, vše připraveno. Začínáme skládat věci do autobusu. Jeden žák má dotaz, kdy budeme zastavovat. Důvodem je nákup na některé z benzinek, protože jejich sortiment nikde v Mikulčicích neseženete. Při první zastávce dostáváme dotaz, jestli si žáci mohou nakoupit jídlo už na cestu domů. Zajímá nás jaké, a jestli to nepočká opravdu až na cestu zpět. Jednalo se o energetický nápoj, a ano, počká to.

Na oběd máme zapečené těstoviny. Hned po obědě vybalujeme zbytek věcí a přesunujeme se zpět ke sjezdovce. Zvládáme základní průpravu a dostáváme se i na lyže. K večeři máme guláš. Následně se přesunujeme zpět na pokoje, máme odpočinek a večerní zahájení. Dostalo se i na společenské hry.

Na pokoji kluků řádí zloděj. Hledala se rukavice nebo taky papuče… A proč zloděj? Nikdo z kluků neví, jak se věci mohly poztrácet.

Den nám končí ve 22:30h. Je klid. Ticho. (Nechápeme)


Recitační soutěž

V úterý 1. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Své básně předneslo přes dvacet dětí, o výsledcích soutěže rozhodla porota složená z dětí i vyučujících.

Výsledky soutěže:

 1. Kategorie 1. – 3. tř
  1. N. Stöhr
  2. O. Konečková
  3. A. Petrželková, E. Zimková2. Kategorie  4. – 5. tř.
  1. A. Jílek
  2. J. Kudrna
  3. J. Al Farová, A. Josífková

Děkujeme paní učitelce Šimčíkové a všem dětem z hudebního kurzu za krásný kulturní program.


Adventní Vídeň

Dne 19. 12. 2022 vyrazili žáci naší školy spolu s pedagogickým doprovodem nasát atmosféru blížících se Vánoc do Vídně. Po celý den nás provázela paní průvodkyně, díky které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o historii i současnosti tohoto krásného města. Navštívili jsme Schönbrunn, náměstí Stephanplatz a kdo měl zájem, mohl také obdivovat krásy chrámu sv. Štěpána. Poté jsme obdivovali sbírky Přírodovědného muzeum, absolvovali jsme prohlídku města a nemohly chybět ani vyhlášené vánoční trhy.


 
Ježíškova vnoučata

Naše škola se zúčastnila celorepublikového projektu, který chce pomoct v předvánočním čase seniorům. Projekt si na starost vzali žáci z žákovského parlamentu – Matyáš Bělohoubek, Ondřej Zvědělík, Dominika Snovická a Kristýna Vlčková, a to pod pedagogickým vedením pana učitele Jiřího Salajky. Žáci naší školy měli možnost přispět na houpací křeslo, které si přála paní z hodonínského domova pro seniory. Za týden jsme vybrali krásných 6.666,- Kč. Musíme říct, že je to víc, než jsme čekali a než jsme na houpací křeslo potřebovali. Udělalo nám to obrovskou radost. Křeslo jsme koupili, s deváťáky v pracovních činnostech seskládali, a spolu s žáky a panem ředitelem osobně předali. Byl to pro nás obrovský zážitek, protože paní měla velkou radost.

A jak jsme naložili se zbytkem peněz? Rozhodli jsme se, že připravíme balíčky sladkostí. Toto si vzaly na starost Jana Matochová a Daniela Vričanová. Následně jsme obdarovali děti, které žijí v hodonínském domově pro matky s dětmi. Dárečky jsme stihli předat ještě před Štědrým dnem.

Všem, kteří darovali jakoukoliv částku děkujeme! Stejně tak patří poděkování žákům, kteří na projektech spolupracovali!

Více se o projektu Ježíškova vnoučata můžete dozvědět zde.

 

Soutěž IT – SLOT – finálové kolo

Ve středu 14. 12. 2022 se v Praze konalo 2. kolo vědomostní soutěže pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěž je zaměřená na rozvoj matematického a informatického myšlení budoucích studentů přírodovědných oborů a informatiky. Účastnilo se jí 50 nejlepších žáků z 1. kola (celkem přes 8000 soutěžících z celé ČR). Mezi nejlepší se dostal i náš Matěj Veselý z 9. třídy. A rozhodně se v hlavním městě neztratil! Skončil na krásném 4. místě, pouze jeden bod pod stupni vítězů. Gratulujeme!

Výsledky i stránky soutěže naleznete zde.

 


 
Vánoční dílnička

Po velmi dlouhé pauze se nám opět povedlo uspořádat Vánoční dílničku, která se konala v úterý 6. prosince. Žáci i učitelé si pro návštěvníky přichystali několik stanovišť, kde si všichni mohli vyrobit drobné vánoční dekorace, ale také jen posedět u kávy či mlsat sladkosti od dětí. Na dílničce vystoupili děti ze Sborečku pod vedením paní učitelky Šimčíkové. Tímto jí moc děkujeme za krásné zahájení Dílničky.


Čertovské učení 

V pondělí 5. prosince opět po dlouhé době proběhl na naší škole tradičně projekt Čertovské učení pro děti 1. stupně. Žáci se učili netradičními metodami. Během projektu byli rozděleni do čtyř barevných skupin, které společně procházely jednotlivými stanovišti. Během dopoledního vyučování si tak žáci vyzkoušeli Pekelné počty (M), prošli Andělský slabikář (Čj), otestovali Mikulášovy zlaté ručičky (Pč a Vv) a Čertovské muzicírování (Hv).Výstupem pak byli papíroví Mikkuláši, plakáty plné informací či krásné básničky.

Kometa

Kometa padá a přitom září

a ty se červenáš na obou tvářích.

Sněhové vločky jsou náš sen,

vidět je aspoň na Štědrý den.

Krajina bílá na Štědrý den,

splnil se náš šťastný sen.

Na závěr jsme vyhodnotili nejlepší tým. Na návštěvu za námi zavítal i Mikuláš s anděli a čerty. Hezké bylo, jak se starší žáci starali o mladší, jak si všichni navzájem pomáhali. Bylo to bezva učení!


Výchovný jazzový koncert

Ve čtvrtek 20. října se žáci naší školy zúčastnili koncertu jazzové skupiny KUHtrio. Během koncertu se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o vzniku, historii a vývoji tohoto hudebního žánru. Někteří žáci si také během koncertu zatančili nebo vyzkoušeli hru na hudební nástroje.


Angličtina s rodilým mluvčím

 
I v letošním školním roce nám výuku angličtiny zpříjemňuje rodilý mluvčí z USA. Tony k nám chodí 2x měsíčně a konverzuje s žáky od 5. – 9. třídy na různá témata. Procvičují naučené gramatické jevy, naslouchají angličtině rodilého mluvčího. Žáci se tak učí správné výslovnosti a ztrácí ostych v běžných situacích.

Sběr papíru

Sber papiru konecne vysledky 2022


Dýňové pondělí

“Dýňové pondělí” v tomto školním roce proběhlo 12. září. Od rána se hlavní vchod školy pomalu plnil krásnými strašáky a dýňovými dekoracemi. Celkem se nám sešlo 51 dýní. Večer se před školou potkala spousta dětí i rodičů, kteří přišli svého strašáka rozsvítit či podpořit ostatní kamarády. Při večerním zapalování se uskutečnilo tradičně také první hlasování a focení dětí, které na večerní zapalování dorazily. V úterý proběhlo hlasování všech žáků a zaměstnanců školy. Cestou na vycházku nám přišly odhlasovat i děti ze školky. A toto jsou letošní vítězové:

 1. místo – Oliver Bušek (1. tř.) – dýně “Monstrum”

 2. místo – Dominik Trecha (4. tř.) – dýně ” Žralok”

 3. místo – Olga a Oskar Konečkovi (2. B a MŠ) – dýně “Čuníci”


Akce na září

9. 9. 2022 – závody dračích lodí (výběr žáků 6. – 9. třídy)

12. 9. 2022 – Dýňové pondělí

19. – 21. 9. 2022 – Sběr papíru

27. 9. 2022 – Akropolis cross

29. 9. 2022 – Svatováclavský turnaj v basketbalu

30. 9. 2022 – Projekt Chodíme a jezdíme bezpečně (Dopravní výchova)


Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok bude zahájen v tradičním termínu 1. 9. 2022 bez omezení.

Výuka 2. 9. 2022 – I. stupeň do 11:40 hod., II. stupeň do 12:35 hod.