Co nás čeká

MIMOŘÁDNÁ   INFORMACE

Vážení rodiče,

Bezpečnostní rada státu dne 10. 3. schválila uzavření všech škol od středy 11. 3. až do odvolání. Pro žáky základní školy bude uzavřena také školní družina a školní jídelna. 

Žákům bude učivo zadáváno prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI.

Od  17. 3. 2020 je uzavřena také mateřská škola.

Další upřesnění budou průběžně zveřejňována prostřednictvím webových stránek a Bakalářů. 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – uzavření škol zde. 

Karanténa a ošetřovné – informace České správy sociálního zabezpečení zde.

 

Přijímací zkoušky na střední školy   25. 3.

Informace o organizaci, podmínkách konání a způsobu hodnocení jednotné přijímací zkoušky budou aktualizovány v návaznosti na schválení zvláštního zákona o realizaci jednotné přijímací zkoušky v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků při vzdělávání v důsledku šíření koronavirové nákazy.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. 

Více informací zde.

 

Zájezd do Anglie  25. 3. 

Vážení rodiče,

usilujeme o zrušení zájezdu bez storno poplatku, proto musíme ještě počkat. Aktuálně bychom museli zaplatit storno poplatek 1 000 Kč. Jakmile nám budou peníze cestovní kanceláří vráceny (nejdříve začátkem května), pošleme je zpět na Váš účet. 

Informace cestovní kanceláře ze dne 25. 3.   zde.

 

Školné v MŠ   26.3. 

Z důvodu přerušení provozu MŠ bude v měsíci březnu kráceno školné na 150 Kč. Po znovuotevření MŠ bude provedeno vyúčtování.

 

Stravné  26.3.

Po opětovném zahájení provozu školní jídelny budou přeplatky stravného odečteny z ceny dalšího stravného nebo vráceny podle způsobu platby (na účet, v hotovosti).

 

Mgr. Kristina Kolovrátková, ředitelka školy

 

 


Všechny akce jsou organizovány v rámci školního vzdělávacího programu

 

Všechny akce jsou zrušeny.


Kraje pro bezpečný internet  zde.


Dotazníkové šetření KLIMA ŠKOLY 2020

Účast rodičů ZŠ a MŠ v dotazníkovém šetření

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče dětí MŠ

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků a zákyň ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků a žákyň 1. stupně ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků a žákyň 2. stupně ZŠ

Účast žáků v dotazníkovém šetření

Vyhodnocení dotazníků pro žáky a žákyně ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro žáky a žákyně 1. stupně ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro žáky a žákyně 2. stupně ZŠ

 


Dopis z Buckinghamského paláce

Před Vánocemi žáci 5. ročníku vlastnoručně vyrobili vánoční přání a v hodině anglického jazyka napsali krásné vánoční přání královně Alžbětě II, zároveň také popřáli princi Williamovi i Harrymu s rodinami. Společně se celá třída také vyfotografovala a fotografie tak spolu s vánočním přáním putovala do Buckinghamského paláce. Potom jsme se všichni těšili na odpověď.

“Královna velmi děkuje za Vaše přání s milou zprávou včetně fotografie dětí, kterou jste jí zaslali k vánocům. Nicméně není možné, aby její Královská výsost odpovídala osobně, jelikož obdrží každodenně velké množství dopisů. Královna byla velmi potěšena a je velmi vděčná za Vaši milou vzpomínku ve vánočním čase.”

 


The Project competition 2020

I letos jsme se společně zapojili do anglické soutěže s Oxfordem – the Project competition 2020. Žáci se měli za úkol vrátit v čase 20 let zpět. Poté vytvořili krásné plakáty, kde se snažili ztvárnit co se dle jejich názoru změnilo z doby před 20 lety, dále co naopak zůstalo nezměněno a v poslední části úkolu se zamýšleli nad 3 věcmi, které jsou pro ně v životě nejdůležitější.

 


Týden bez sociálních sítí

Sociální sítě jsou bezesporu fenoménem nejenom dnešní mládeže. Určitě s sebou přinášejí pozitiva, ale ve velké míře také negativní jevy. Jestli je k životu tak moc potřebujeme, jsme si vyzkoušeli s našimi šesťáky. V týdnu od 26. 2. do 3. 3. 2020 jsme vyhlásili výzvu „Týden bez sociálních sítí“. Anonymní postřehy od žáků:

 • Mě ta challenge (výzva) určitě bavila, ale poslední dva dny jsem to málem porušil/a. Myslím si, že to byl dobrý nápad. Jde to vydržet.
 • Zjistil/a jsem, že sociální sítě mi nechyběly.
 • Týden byl celkem v pohodě, ale po pár dnech už mě to moc nebavilo. Hodně jsem se nudil/a. Nevěděl/a jsem, co mám dělat.
 • Na sociálních sítích trávím dost času, díky výzvě se budu snažit tento čas omezit.
 • Na mě výzvy velký vliv neměla. Stejně jsem pořád venku a sociální sítě moc nevyužívám.
 • Měl/a jsem víc času na učení. Zašel/a jsem si k babičce, chodil/a víc ven, měl/a jsem víc času na rodinu.
 • Výzva byl skvělý nápad, takže jsem se hned přidal/a. Během výzvy mi došlo, že až moc času trávíme na sociálních sítích, jelikož jsem to zvládl/a úplně v pohodě.
 • Ta challenge byla dobrá. Otevřeli se mi oči. Chodili jsme víc ven a povídali si. Víc jsem se připravoval/a do školy. Myslím si, že by nebylo špatné, kdybychom tohle dělali víckrát. Bavilo mě to, bylo to super.

Velkomoravská olympiáda

Také tento rok se naše škola zúčastnila Velkomoravské olympiády, kterou pořádá Slovanské hradiště Mikulčice. Soutěžní dopoledne bylo spojeno také s prohlídkou Slovanského hradiště a bohatým doprovodným programem. Žákům patří velké poděkování ze reprezentaci naší školy. Byli to Ema Jarabicová (VII. třída), Mikuláš Novák a Matěj Veselý (oba VI. třída) a Jáchym Jozífek a Kryštof Kopka (oba V. třída).


Celoškolní projekt Týden zdraví           24. – 26. 2.   

Také letos probíhala projektová výuka v rámci projektu Výchova ke zdraví, kdy k nám zavítala lektorka z projektu Zdraví dětem. Cílem výuky bylo ukázat žákům, jak se správně stravovat, jaké volit potraviny a jak se orientovat ve všech doplňcích stravy. Součástí práce s dětmi byl také monitoring žáků na nemoci v příjmu potravy, upozornění na nebezpečí diet a poruch příjmu potravy. Žáci využili možnosti informovat se přímo na vhodnost jejich stravování při sportech, kterým se věnují. Výuka probíhala ve třech dnech na 2. stupni po dobu čtyř vyučovacích hodin na jednu třídu.


Anglické divadlo

Dne 3. 2. jsme navštívili Anglické divadelní představení v Hodoníně. 3. – 5. ročník zhlédl pohádku o odvážném králíčkovi pod názvem A bold rabbit. Ačkoliv je králíček smělý a odvážný, neposlechne tatínkovu radu a dělá si vše po svém. Pohádka byla z jedné poloviny hrána česky a z druhé anglicky, tak aby rozuměli i ti nejmenší diváci. 6. – 8. ročník zhlédl příběh pod názvem The Onlines –  o Milanovi, Márovi a Zuzce, kteří jsou online vždy a všude. O životě na sociální síti, o smajlících, lajcích a přikrášlené realitě. Ačkoliv bylo celé představení namluveno v anglickém jazyce, bylo srozumitelné a mohli jsme si obohatit naší slovní zásobu o nová slovíčka.


Paměť národa

V loňském roce jsme se zapojili do projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země, který realizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Na interaktivní mapě je aktuálně zveřejněno 917 pomníků. Více informací zde.

 


Den etikety

Žákovský parlament, který působí na naší škole od začátku školního roku, má už za sebou několik akcí. Tou poslední je „Den etikety“, který se uskutečnil 30. ledna. Nejen chování dle etikety, ale také slavnostní oblečení bylo podmínkou k zapojení se. Jelikož se zúčastnil velký počet žáků ze všech tříd, z předávání pololetního vysvědčení se stal doopravdy slavnostní okamžik.


Recitační soutěž

Školní kolo recitační soutěže jsme uspořádali ve čtvrtek 30.1. Básně recitovalo dvacet osm žáků od první do páté třídy. O kulturní program se postarala paní učitelka I. Šimčíková s dětmi z Hudebního kurzu v Mikulčicích.

Výsledky:

I.kategorie

 1. V. Maláník
 2. A. Kudrnová, A. Hradilová
 3. J. Bušková, G. Smejkalová

II. kategorie

 1. M. Bělohoubek
 2. K. Kopka
 3. Z. Rampáčková

 


Kyberšikana

Přednášku na téma kyberšikana jsme uspořádali ve spolupráci s Policií ČR pro žáky 2. stupně

 


Slavíček

Dne 23. 1. proběhla pěvecká soutěž Slavíček. Své písničky zazpívalo 24  děti z 1. stupně ZŠ a MŠ. Porota měla velmi těžké rozhodování.

Nakonec se rozhodla takto:

1. kategorie – Andrej Jílek, 2. třída

                           Olga Konečková, MŠ

                           Jindřich Kudrna, 1. třída

2. kategorie – Adéla Hradilová, 3. třída

                           Zora Procházková, 3. třída

                           Alžběta Kudrnová, 3. třída

Zvláštní cenu poroty získala Silvie Zelená z 5. třídy.

Děkujeme všem zúčastněným odvážným zpěváčkům a blahopřejeme vítězům. Poděkování patří také paní učitelce Šimčíkové a dětem z hudebního kurzu za vyplnění přestávek.

 

 


Veselé Vánoce a šťastný nový rok

 

 


Zpívání u vánočního stromku s nadělováním dárků      20. 12.

 

 


Fakescape – unikni fake news

Projekt připravil spolek studentů katedry politologie Masarykovy univerzity.  Při únikové hře čekalo žáky 5. – 8. třídy velké dobrodružství, při kterém čelili manipulativním technikám, byli nuceni si ověřovat informace, přemýšleli nad kybernetickou bezpečností a síle hesel nebo vyhledávali a poznávali kvalitní zdroje. Zároveň si procvičili i koordinaci a práci v týmu.

Více informací zde.

 


Modní přehlídka – Strážnice
 
V pátek 13. 12. se žáci zúčastnili tradiční modní přehlídky, kterou pořádala SŠ Strážnice tentokrát na téma Black and white. Žáci si mohli prohlédnout několik desítek modelů připravených od žáků tamní školy. Tato módní show plná originálních modelů žáky velmi zaujala.

 


Vánoční dílnička   10. 12.

 


Čertovské učení 5. 12.

Ve čtvrtek 5. prosince opět proběhl na naší škole projekt Čertovské učení pro děti 1. stupně. Žáci se učili netradičními metodami. Byli rozděleni do čtyř skupin, společně pak procházeli jednotlivými stanovišti – vyzkoušeli si pekelné počty, prošli andělský slabikář, zkusili čertovské malování a muzicírování a vyrobili krásné adventní věnce. Na závěr školního dne přišli opravdoví čerti, andělé i Mikuláš a hodné žáky odměnili sladkostmi. Zlobivé se neodnesli, protože slíbili, že se polepší. 

 


 Anglický projekt “Módní přehlídka”

 Módní přehlídku moderovanou anglicky si připravili žáci 8. třídy pro šesťáky a deváťáky. 

 

 • Módní přehlídka se mi celkem líbila. Pobavil jsem se. Akorát mě nebavily prezentace. Saša
 • Bylo to super.  Bylo to vtipné, elegantní, ale prezentacím nešlo moc rozumět. Nejlepší byl moderátor a ta přehlídka a konec. Nejlepší čísla byli učitelé a Dominik. Moc se mi to líbilo.   Alexandr
 • Módní přehlídka se mi moc líbila. Nejlepší byl Michal se svým kostýmem. Moderátoři mluvili nahlas a bylo jim rozumět. Prezentace se mi moc nelíbily, protože jim moc nešlo rozumět.  Tomáš
 •  Líbila se mi, byla zajímavá a pěkně propracovaná, pobavila mě. Prezentace si mohli přečíst ještě před tím, ale moderátor (David) všechno zachránil a nakonec všechno dopadlo úžasně. Jana
 • Bylo to super. Mně,  jako BARČI, se to moc líbilo. Já mám ráda oblékání, takže to bylo fajn. A nejvíc se mi  líbilo, jak se kluci z osmé třídy převlékli za holky. Já bych jim možná dala pochvalu, protože se snažili a hlavně to udělali pro nás. Potom  se mi líbili učitelka Mikušíková a pan učitel Hrubý a paní učitelka Koláčková. Bylo to super. Barča
 • Módní přehlídka byla nádherná. Moderátoři mluvili nahlas a bylo jim rozumět. Dala bych jim jedničku a pochvalu. Prezentace se mi vůbec nelíbily, protože je nebylo ani slyšet a vůbec jsem tu prezentaci nepochopila. Líbila se mi paní učitelka Koláčková a paní učitelka Mikušíková s panem učitelem Hrubým. Bylo to super. Kristýna
 • Módní přehlídka se mi líbila. Ze začátku jsem nevěděla  o co jde,  ale potom to řekli. Byla dobře zrežírovaná. Nejlepší byli učitelé. Dobře jsem se pobavila. Ale trochu jsem se nudila u prezentací. Dominika
 • Bylo to dobré, líbilo se mi to. Někteří, co předváděli oblečení, prošli tak rychle, že to nešlo ani pořádně vidět, ale chápu je, styděli se a moderátor David byl dobrý, líbilo se mi to, hezky to dramatizoval a mluvil srozumitelně anglicky, ale když prezentovali tak někteří byli otočeni, potom bylo dobré, že požádali paní učitelky a pana učitele, ti byli fakt dobří, bylo to super. Daniela                                                             

 


Fotografická soutěž 2019

Do desátého ročníku fotografické soutěže bylo přihlášeno 26 fotografií. Hlasování bylo ukončeno 22. listopadu. Kromě žáků, zaměstnanců školy a rodičů hlasovaly také děti z MŠ. Nejlepší fotografové obdrželi poukázku na nákup knih.

 1. místo: Eliška Hubačková 3. třída
 2. místo: Viktorie Salajková 4. třída
 3. místo: Viktorie Salajková MŠ

      Cena dětského porotce Jana Hamšíková, 1. třída

 


Dukovany a Dalešice

Poslední listopadový čtvrtek se naše škola zúčastnila exkurze ve dvou elektrárnách. Jedna byla jaderná a druhá vodní. Konkrétně se jednalo o Dukovany a Dalešice. Dle zájmu žáků soudíme, že se jim exkurze moc líbila. Bonusem je pochvala za vzorné chování od paní průvodkyně.

 


Projekt k 30. výročí Sametová revoluce

Tuto významnou událost naší historie jsme si připomenuli také v naší škole. Během celodenního projektu se žáci seznamovali s důležitými fakty, připravili transparenty a hlavně plakáty, které popisovaly významné události. Žáci byli rozděleni do několika skupin a svoji práci následně prezentovali před ostatními. Připomenuli jsme si tak rozdíly mezi komunismem a demokracií, průběh sametové revoluce či její důvody a nechyběla ani osobnost Václava Havla a dalších důležitých aktérů. Projekt byl zakončen interaktivní hrou.

 


Návštěva divadelního představení KDY BUDE PO VÁLCE?

Dne 19. listopadu 2019 navštívili žáci 9., 8. a 7. třídy naší školy Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Zhlédli představení KDY bude po válce?, které prostřednictvím citlivě zahrané koláže z autentických dobových materiálů vyprávělo o čtyřletém období 1. světové války. Diváci mohli skrze příběhy jedné obyčejné slovácké rodiny sledovat průběh tohoto těžkého období. Osudy rozdělených rodin, utrpení jejich blízkých na frontě, Velká válka očima dětí, dobové písně, politické dění válečných let – všechny tyhle střípky daly dohromady velmi nevšední a hluboký umělecký zážitek. Většina žáků byla s návštěvou divadla spokojena a jejich reakce na představení byly pozitivní. Žáci 8. třídy se nechali slyšet, že z divadelní hry přímo cítili sklíčenou atmosféru války, ocenili autentičnost použité korespondence a velmi se jim líbilo vizuální zpracování. Také je zhlédnutí hry, dle jejich vlastních slov, donutilo zamyslet se nad složitostí válečné doby a strastmi obyvatelstva.

 


Beseda se spisovatelkou

V úterý 12. listopadu za dětmi z 1. stupně do školy přijela paní spisovatelka Lucie Hlavinková.

Lucie Hlavinková se narodila a celý život žije v Brně. Věnuje se výuce, překladům a psaní. Dlouhá léta psala „do šuplíku“, až v roce 2015 získala odvahu, zúčastnila se literární soutěže s názvem „Hledá se autor bestselleru“ nakladatelství Fragment a vyhrála s povídkou Seance ve stylu steampunku. V následujícím roce se pak přihlásila do literární soutěže nakladatelství Albatros, kterou vyhrála s příběhem chlapce, který si nadevše přeje psa, a tak vymyslí plán, jak ho získat. Kniha nese název Projekt pes (ten můj) a dočkala se několika pokračování.

Paní spisovatelka nám přivezla ukázat všechny své knihy, které do dnešního dne vydala. Krásně nám o nich povídala a ukazovala ilustrace. Nakonec došlo i na prohlídku knih, podepisování a společné focení.

 
 

Přednáška Africké státy

 

31. 10. se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili přednášky pod vedením cestovatelky Karoliny Kolářové o Afrických státech (Uganda, Rwanda, Tanzánie, Zanzibar). V přednášce byla spousta zajímavých fotek a videí nejenom o životě tamních lidí, ale také spousta nádherných fotografií z národních parků Afriky. Zajímavé bylo také závěrečné porovnání ceny dovolené v Africe a ve vyspělých zemích. Dovolená v Africe vyjde překvapivě na daleko větší sumu a to několikanásobně. Přednáška se žákům velmi líbila.

 
 
 

Kuchařský kroužek: Míchaná vejce, volské oko            14. 10.

 
 
„První hodina kuchařského kroužku se mi velmi líbila. Dobře jsem se najedl a naučil se přípravu vajíček.” 
 
 „Bylo to super, bavilo mě to.”
 
„Bavilo mě to, chci umět vařit jako pan učitel.”
 
„Kuchařský kroužek byl velmi poučný. Nauka o zpracování vajec byla velmi zajímavá. Těším se na další lekce. “
 

Ukliďme si Mikulčice 

pátek 11. 10.

10.00 – 13.30  hodin

Již osmým rokem se naše základní a mateřská škola zapojila do celorepublikové akce 72 hodin. Letos jsme se zaměřili na úklid okolí mateřské školy, základní školy, tělocvičny a školního arboreta. Do akce se mohou zapojit i občané Mikulčic tím, že si uklidí okolí svého domu.

Více informací o projektu naleznete zde.


Projekt „Evropský den jazyků“

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě, se znalostí většího počtu jazyků, ustanovila Rada Evropy den 26. září „Evropským dnem jazyků.“ Na naší škole jsme si jej připomněli již tento čtvrtek 26. 9. 2019 a to celodenním projektem. Každá třída si vybrala zemi, kterou ve skupinkách ztvárnila nejen výtvarně, ale také powerpointovou prezentací na počítači. Žáci si vyhledávali informace a zajímavosti k dané zemi pomocí tabletů. Také jsme si všichni namalovali trička, která měla tento den připomenout. Některé návrhy byly velmi kreativní. Na závěr projektu, jsme zhlédli historický film „ Robin Hood“ v anglickém jazyce, který byl příjemným zakončením projektu.

 


(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země

V loňském roce jsme se zapojili do projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země, který realizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Na interaktivní mapě je aktuálně zveřejněno 917 pomníků. Více informací zde.

 


Sběr papíru

Vyhodnocení tříd a nejlepších sběračů. 

 


Dýňové pondělí           

“Dýňové pondělí” v tomto školním roce proběhlo již 9. září. Od rána se hlavní vchod školy pomalu plnil krásnými strašáky a dýňovými dekoracemi. Večer se před školou sešla spousta dětí i rodičů, kteří přišli svého strašáka rozsvítit či podpořit ostatní kamarády. Při večerním zapalování se uskutečnilo tradičně také první hlasování a focení dětí, které na večerní zapalování dorazily. V úterý proběhlo hlasování všech žáků školy a dětí z mateřské školy. Poté byly hlasy sečteny a toto jsou letošní vítězové:

 1. místo – Viktorie Salajková (4. tř.) – dýně “Opice
 2. místo – Matěj Domanský (4. tř.) – dýně “Oko
 3. místo – Vanesa Rehortová (4. tř.) – dýně “Panda