Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

1. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků

2. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Pro všechny žáky ZŠ a účastníky předškolního vzdělávání v MŠ je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání ve školní družině nebude poskytováno.

Provoz školní jídelny zůstává zachován pro žáky ZŠ. Přihlášení žáci si mohou obědy vyzvednout výdejním okénkem v době od 11:00 do 13:00 hod, a to při dodržení aktuálně platných hygienických opatření (ochrana úst, rozestupy apod.).

Informace k ošetřovnému: rodiče naleznou informace k o ošetřovnému např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Nadále trvá, že podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Rodiče si sami vyplní tiskopis, který je k dispozici na stránkách ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

 

Kompletní rozvrh tříd platný od 1. 3. 2021 naleznete zde (oproti předchozí verzi změny pouze u 1. a 2. třídy)

 

Kompletní text Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření naleznete zde.

Kompletní informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 naleznete zde


Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 26. 2. 2021

Dle pokynů MŠMT je od 4. 1. 2021 povolena prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.  Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) není přítomnost ve škole povolena a je u nich povinné vzdělávání distančním způsobem.

V týdnu od 22. 2. do 28. 2. proběhnou v našem okrese jarní prázdniny (výuka neprobíhá).

Pokračuje provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků (ranní i odpolední). Skupiny budou homogenní (stále stejné) a oddělené. Začátek ranní družiny v 6:45 hod.

Organizace výuky:

1. třída – příchod do školy – 7:45 hod, odchod ze školy – 11:40, oběd – 11:50

2. třída – příchod do školy – 7:55, odchod ze školy 11:50 (Po, St, Čt) nebo 12:35 (Út, Pá) , oběd – 12:10 (Po, St, Čt) nebo 12:45 (Út, Pá)

Prosíme o dodržování časů, aby se skupiny nemíchaly.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pohybu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. ročník) a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Ostatní žáci (3. – 9. ročník), zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci 1. a 2. ročníku jsou k obědům automaticky přihlášeni, ostatní žáci si musí v případě zájmu obědy přihlásit.

Provoz MŠ se nemění.

 

Kompletní rozvrh tříd od 11. 1. 2021 naleznete zde

 

Informace k provozu škol od 14. 2. 2021 naleznete zde.

Informace k provozu škol v týdnu od 25. 1. 2021 naleznete zde.

Kompletní informace k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 (platné až do 22. 1. 2021) naleznete zde


Informace k provozu škol a školských zařízení od 21. 12. do 22. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků v ZŠ a školní družině. MŠMT zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro základní školy není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Kompletní informace k provozu škol do 23. 12. 2020 naleznete zde.


Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020 do 18. 12. 2020

Základní škola:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol,
 • žáků 9. ročníků základních škol,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.
Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku  se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (ne  však žáky z více tříd).

Organizace výuky v ZŠ Mikulčice:

Týden od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020

Třída Příchod do školy Konec výuky Oběd
1. 8:10 11:40 11:50
2. 8:20 12:05 12:15
3. 8:30 12:35 12:45
4. 8:40 12:45 12:55
5. 8:50 12:55 13:05
6. 7:40 13:10 13:20
7. Distanční výuka
8. 7:50 13:20 13:30
9. 8:00 13:30 13:40

 

Týden od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020

Třída Příchod do školy Konec výuky Oběd
1. 8:10 11:40 11:50
2. 8:20 12:05 12:15
3. 8:30 12:35 12:45
4. 8:40 12:45 12:55
5. 8:50 12:55 13:05
6. Distanční výuka
7. 7:50 13:20 13:30
8. Distanční výuka
9. 8:00 13:30 13:40

 

Bez roušky nebude žákům vstup do školy povolen, žáci si budou pravidelně dezinfikovat ruce, a to již při vstupu do školy.

 

Rozvrh hodin:

Rozvrh výuky v týdnu od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 naleznete zde.

Rozvrh výuky v týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 naleznete zde.

 

Školní družina

Ranní družina – 2 oddělení pro 1. a 2. třídu

Odpolední družina – 2 oddělení pro 1. a 2. třídu

Pro 3. třídu nebude zatím družina poskytována.

 

Školní jídelna:

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

Při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak nesmí docházet  k prolínání žáků z různých tříd/oddělení a k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou
take-away.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Mateřská škola:

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle předchozího Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi. 

 

Kompletní informace k provozu a škol a školských zařízení naleznete zde.


Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Dle pokynů MŠMT je od 18.11.2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) není přítomnost ve škole povolena a pokračuje u nich povinné vzdělávání distančním způsobem.  

Zároveň je také obnoven provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků (ranní i odpolední). Skupiny budou homogenní (stále stejné) a oddělené. Začátek ranní družiny v 6:45 hod.

Organizace výuky:

1. třída – příchod do školy – 7:45 hod, odchod ze školy – 11:40, oběd – 11:50

2. třída – příchod do školy – 7:55, odchod ze školy 11:50 (Po, St, Čt) nebo 12:35 (Út, Pá) , oběd – 12:10 (Po, St, Čt) nebo 12:45 (Út, Pá)

Prosíme o dodržování časů, aby se skupiny nemíchaly.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pohybu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020.

Dle informací z MŠMT není pouze ochranný štít bez roušky považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru, viz stanovisko Státního zdravotního ústavu (naleznete zde).

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. ročník) a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Ostatní žáci (3. – 9. ročník), zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci 1. a 2. ročníku jsou k obědům automaticky přihlášeni, ostatní žáci si musí obědy přihlásit jako doposud.

Úplné znění pokynu MŠMT naleznete zde


Rozvrh tříd od 2. 11. do 20. 11. 2020 (s výjimkou 1. a 2. třídy v termínu od 18. 11. 2020)

Kompletní rozvrh tříd v nouzovém stavu naleznete zde.

Vysvětlivky:

DisV – online synchronní výuka

SamS – samostudium (zasílání úkolů)


Nové krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2. listopadu do 20. listopadu

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; tento bod se nevztahuje na školy při zdravotnickém zařízení.

Úplné znění krizového opatření naleznete zde.


Doporučení ministra školství pro žáky I. a II. stupně (22.10.2020)

Doporučení pro I. stupeň naleznete zde.

Doporučení pro II. stupeň naleznete zde.

Doporučené odkazy naleznete zde.


Informace k distanční výuce  14. 10. – 1. 11. 2020

14. – 23. října 

Na I. i II. stupni probíhá výuka distančním způsobem. Rozvrhy online výuky pro II. stupeň naleznete níže.

Komunikace s rodiči a žáky bude probíhat přes komunikační systém Komens v Bakalářích, výuka offline bude probíhat také přes systém Komens v  Bakalářích (ev. e-maily).

26.– 30. října

Podzimní prázdniny (výuka se nekoná)

 

Rozvrhy

Rozvrh 6. třídy pro distanční výuku naleznete zde

Rozvrh 7. třídy pro distanční výuku naleznete zde

Rozvrh 8. třídy pro distanční výuku naleznete zde

Rozvrh 9. třídy pro distanční výuku naleznete zde

 

Školní stravování

Školní jídelna umožní žákům odběr obědů. Jídlo budou žáci konzumovat v prostorách školní jídelny při dodržení hygienických pravidel pro provozovny stravovacích služeb (rozestupy mezi stoly 1,5 m, počet osob u stolu maximálně čtyři …)

Rozpis stravování ve školní jídelně od 19. 10. 2020

Všichni žáci   12.15 – 13.00


Informace k výuce na II. stupni 12. 10. – 13. 10. 2020

Vzhledem k novým opatřením, které souvisí s epidemiologickou situací, se upravuje výuka na 2. stupni následovně

12. – 13. října

6. a 9. třída – distanční způsob vzdělávání (aplikace ZOOM)

7. a 8. třída – prezenční výuka ve škole dle rozvrhu hodin

Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě absence je zákonný zástupce povinen omluvit neúčast žáka  do tří kalendářních dnů dle pravidel uvedených ve školním řádu.

Úkoly žákům budou zadávány i off-line (prostřednictvím Bakalářů).

Školní stravování

Žáci vzděláváni distančním způsobem 12. – 13. 10. si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů v době od 13.00 do 13.30 ve školní jídelně. Do jídelny mohou vstupovat pouze vchodem pro cizí strávníky s rouškou.

V opačném případě je potřeba obědy odhlásit u vedoucí školní jídelny nebo v online aplikaci.


Informace pro školy a školská zařízení o vydání nařízení KHS (platnost 5.10. – 18.10.) 

Základní informace:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro
  sportovní činnosti se nemění.
 • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné
  výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

Celý pokyn MŠMT naleznete zde.


Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k managementu  u akutních onemocnění v průběhu pandemie Covid-19 – určeno pro školy a zákonné zástupce dítěte

Důležitá upozornění z doporučeného postupu:

Výskyt infektu u dětí ve škole

 1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
 2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
 3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
 4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
  a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole

 1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.
 2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.
 3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu, a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.
 4. V nejasných případech zákonný zástupce kontaktuje registrujícího lékaře (telefonicky, emailem), konzultuje s ním stav dítěte a případně domluví termín klinického vyšetření dítěte v ordinaci.

Celý text doporučení naleznete zde.


Povinnost nošení roušky ve společných vnitřních prostorách – nařízení platné od 10.9.2020

Dle mimořádného opatření MZ se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. šatny, chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy

Zákaz  se mj. nevztahuje na děti do dvou let věku nebo na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.

Úplné znění nařízení naleznete zde.


Základní hygienická pravidla pro školní rok 2020/2021

Škola se řídí hygienickými a protiepidemickými pravidly dle pokynů KHS, MZ a MŠMT. Při mimořádných situacích postupuje dle těchto pokynů.

Základní stanovená hygienická a protiepidemická pravidla

 • Platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 • Povinnost nosit roušku či respirátor se ve škole řídí aktuálními pokyny nadřízených státních orgánů a institucí. Není-li tato povinnost nařízena, je nošení roušky či respirátoru na vlastním uvážení každého.
 • Zákonní zástupci žáků a další osoby přicházející do školy vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech. Žáci vstupují a opouštějí budovy při začátku/konci vyučování či školní družiny zpravidla sami.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy, školky a do školní jídelny si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici u vstupů do budovy školy, školky, v každé učebně, tělocvičně, jídelně, oddělení ŠD, kabinetech a WC.
 • Žáci minimalizují kontakty se svými spolužáky během přestávek. Všichni dbají o dodržování rozestupů.
 • Každý žák udržuje svěřenou šatní skříňku v čistotě a dbá o dodržování pořádku ve třídě, na WC a ve všech prostorách, ve kterých se pohybuje.
 • Veškeré kroužky a aktivity jsou organizovány pouze v rámci jednoho ročníku.
 • Ve školní jídelně vydávají zaměstnanci každému strávníkovi společně s obědem také tác, příbor a nápoj.
 • Při nenadálé nevolnosti se žák obrátí na jakéhokoli zaměstnance školy, který bude postupovat dle vydaných pokynů.

 


Manuál k provozu škol na školní rok 2020/2021 naleznete zde