Organizace ukončení školního roku

Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuji z organizačních
a technických důvodů pro základní školu volné dny v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020.   Kristina Kolovrátková, ředitelka školy.

 

Vydávání vysvědčení

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6.  Žáci jednotlivých tříd se sejdou před školou, kde jim bude vysvědčení předáno a případně pořízeno třídní foto.

Rozvrh předání vysvědčení jednotlivých tříd

 1. třída: 8.00
 2. třída: 8.20
 3. třída: 8.40
 4. třída: 9.00
 5. třída: 9.20
 6. třída: 8.00
 7. třída: 8.20
 8. třída: 8.40
 9. třída: 9.00

 

Žáci 1. – 8. třídy si ponechají učebnice a klíče od šaten do září.  Žáci 9. třídy odevzdají učebnice a klíče od šaten v pátek 19. 6. a v pondělí 22. 6. Bližší informace sdělí žákům třídní učitelka Mgr. Hana Strnadová prostřednictvím Bakalářů.

 


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

plánovaná červnová schůzka ve škole bude přeložena na konec srpna. Poněvadž již pořizujete svým dětem školní potřeby, informujeme Vás o nákupu těch nejnutnějších potřeb:

 • aktovka na záda a pouzdro,
 • přezůvky s bílou podrážkou (NE pantofle),
 • plátěný ubrousek na svačinu,
 • cvičební úbor (tričko s krátkým rukávem, tepláková souprava, sportovní obuv s bílou podrážkou) vše v plátěném pytlíku,
 • desky na školní sešity velikost A4,
 • zástěrka nebo starší košile, hadřík a igelit na lavici 80 x 55 cm do výtvarné výchovy
 • závěsný kapsář rozměr 40 x 30 cm se šňůrkami na uvázání.

Obaly na sešity, zásobník na písmena a číslice – stačí zakoupit po srpnové schůzce.

Ve škole obdrží žáci balíček školních potřeb v hodnotě 200 Kč, který obsahuje stíratelnou tabulku, barevné papíry, pastelky, voskovky, vodové barvy, štětce, pryž, lepidlo, pero Tornádo, nůžky, sešity, tužky, ořezávátko a krátké pravítko.

Desatero pro rodiče zde.


BRLOH – Brněnská logická hra

Žáci 8. třídy se i v době koronavirové epidemie přihlásili do oblíbené soutěže BRLOH. Organizátoři pro ně připravili speciální edici BRLOH EXTRA. Nebudou soutěžit v týmech, ale jednotlivě.  Soutěž startuje 11. června v 16.00 hodin. Hodně štěstí. Více informací zde.

 


Mikulecká škola v koronavirovém čase

Náhlé a neočekávané zavření škol zaskočilo rodiče, děti, žáky i učitele. Netušili jsme, že to nakonec bude na tak dlouhou dobu.

Poté, co se rozhodlo o uzavření mateřské školy, pustili jsme se do úklidu a důsledné dezinfekce všech prostor i hraček. Na řadu přišel i živý plot na zahradě, který dostal nový sestřih, průlezky zase nové svěží barvy.  Aby dětem nebylo po školce příliš smutno, dostávaly pravidelně prostřednictvím mailu úkoly, které si mohly doma vyzkoušet. Poté odpovídaly zpátky, jak se jim to povedlo. Posílaly dokonce i své fotografie a obrázky. Také školní skřítci Kulíšek, Bambulka a Rarášek vymýšleli pro všechny děti nějakou zábavu. Nazpívali jim písničku, psali dopisy a dokonce jim připravili stezku za pokladem okolo školky. Společně jsme pak přemýšleli, jak bychom mohli školku ještě vylepšit. Už teď se díky tomu mohou děti na zahradě brouzdat v novém hrabišti. Čeká nás výstavba nového plotu kolem školky a zastínění části zahrady proti sluníčku. Ve zbylém čase jsme nabírali inspiraci a zkušenosti na vzdělávacích webinářích a studiem odborné literatury.

Učitele, rodiče a žáky základní školy čekala velká výzva, a to distanční výuka. Na začátku jsme se jen rozkoukávali a hledali cesty, jak komunikovat se svými žáky na dálku. Ještě počátkem března si většina z nás neuměla představit, že bude zadávat úkoly přes Skype, chatovat s žáky přes Facebook nebo se natáčet v improvizované třídě doma v obýváku. Hledali jsme cesty, jak komunikovat se svými žáky, a snažili se přitom najít přiměřenou míru výuky, aby toho nebylo ani moc, ani málo. Nejprve jsme se domnívali, že si vystačíme s Bakaláři a e-mailem. Postupně jsme ale zjistili, že žáci s námi chtějí být v daleko bezprostřednějším kontaktu. Ukázalo se, že mnohým chybí osobní setkávání nejen se spolužáky, ale také s námi. Hodiny strávené u tabule tak nahradily hodiny u počítače. Někteří učitelé museli přitom poprvé pracovat s aplikacemi jako je Messenger, Discord, WhatsApp, Google disk a s momentálně asi nejpoužívanějším Zoomem. Žákům, kteří doma s počítačem pracovat nemohou, jsme nabídli k zapůjčení školní iPad. Trochu s nadsázkou lze říci, že pro jednou se strany obrátily. Někdy o tom, jak která on-line aplikace funguje, žáci poučili nás učitele.

Všichni pracujeme mnohem intenzivněji než během normálního školního roku. Zpočátku jsme jen opakovali a procvičovali probrané učivo. Časem jsme museli ale přidávat i nové učivo, abychom alespoň zčásti plnili školní vzdělávací program. Nyní se ale ukazuje, že jsme spolu s rodiči výuku na dálku zvládli. Žáci ukázali, že se umí samostatně učit, rozvrhnout si den a donutit se dělat úkoly do školy – a to třeba i když jim nehrozí špatná známka. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se kromě svého zaměstnání zvládají postarat i o své děti; denně na ně dohlíží a kontrolují jejich školní práci. Mohou přitom využít i materiály Ministerstva školství na www.nadalku.msmt.cz.

Nakonec se zdá, že i tato nečekaná situace nás posune o něco dál. Žáci se učí organizovat den tak, aby se v pravidelném čase věnovali školním povinnostem a neodkládali práci “na potom”. Učitelé se zase “poprali” s moderními technologiemi a třeba některé digitální vychytávky využijí v budoucnu i při běžné výuce. Doufali jsme, že se všichni po měsících v izolaci budou o to víc těšit do lavic i za katedru.

Mateřskou školu jsme otevřeli v omezeném provozu už 18. května. V základní škole připravujeme 12 žáků 9. ročníku na přijímací zkoušku na střední školy, od 25. května učíme 6 skupin žáků prvního stupně. K dobrovolné docházce se jich přihlásilo 87 % a od 8. června nabízíme konzultace žákům 6., 7. a 8. ročníku. Abychom dodrželi zpřísněné hygienické požadavky, zakoupili jsme s předstihem dezinfekci, dávkovače, jednorázové rukavice, bezkontaktní teploměry a ochranné štíty.

V dubnu se konal netradiční zápis do 1. třídy základní školy, kvůli opatřením jsme vše museli zvládnout na dálku bez dětí.  V září do školy nastoupí 23 prvňáčků. Rodiče jedenácti dětí požádali o odklad. V květnu jsme uspořádali zápis dětí do mateřské školy.  Vyhověli jsme 23 žadatelům. Vzhledem k naplněné kapacitě mateřské školy jsme nemohli vyhovět sedmi žádostem.    

 

Vzkazy z domova

„Ahoj skřítci, namalovala jsem vám duhový obrázek, a aby vás rozveselil, a aby vám bylo veselo. Od Ellenky pro skřítky.“

„Milí skřítci, je nám po školce hodně smutno, ale doma se nějak snažíme zabavit. Ondra nakreslil bunkr s vojáky, prý na tom pracoval dva týdny. Vilda nakreslil méďu se sluníčkem a hvězdičkou. Mějte se moc hezky, a kdybyste zase vymysleli hledací hru, tak by to byla paráda. Tak ahoj.“

„Chybí mi moc spolužáci ze třídy a vy. Když se učím ve škole, je to lepší, než se učit doma.“

„Já posílám dopisy Zorce, Bětce, Elišce a Lejči. Můžeme si tak i posílat nějaké drobnosti. Píšu dopisy když mám hotové věci do školy, když se nudím anebo jenom tak.“

„Uklízíme, učíme se a snažíme se zahnat nudu, protože se mi po škole moc stýská. Kamarády pozdravuju, nechoďte za svými kamarády a buďte, jací jste.“ 

„Každý den nebo skoro každý den večer si přečtu 1-2 kapitoly z knihy. Ale nejvíc chodíme ven na čerstvý vzduch, taky choďte. Všechny vás zdravím a těším se na vás.“

„Velmi mi chybí škola, kamarádky a hlavně Vy!“               

„Koronavirové prázdniny mě vůbec nebaví. Nikam nemůžu chodit, jenom na zahradu. Kamarádům chci vzkázat, že se na ně těším.“

„Už se moc těším do školy, vůbec mě nebaví se doma učit. Kamarádi, noste roušky, už se na vás těším.“

 

 

 

 


Provoz školy od 8. 6.

Od 8.6. do 18. 6. mohou do školy docházet na konzultace žáci 6. – 8. třídy. Organizace docházky je následovná:

 • Účast žáků ve škole je dobrovolná.
 • Současně pokračuje pozměněná distanční výuka dle časového zadání vyučujících.
 • Výuka ve škole bude probíhat formou konzultací se zaměřením na vysvětlení nového učiva.
 • Žáci se mohou přihlásit ke každé konzultaci u příslušného vyučujícího dle časového rozvrhu konzultací, viz příloha níže.
 • O zařazení žáka do skupiny rozhodne včasné přihlášení prostřednictvím Bakalářů.
 • Přihlášení na konzultaci bude umožněno vždy den předem od 8.00 do 14.00 Na dřívější i pozdější přihlášení nebude brán zřetel.
 • Skupiny žáků nemusí být neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Při prvním vstupu do školy odevzdá žák Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.
 • S sebou bude mít dvě roušky a sáček na použité roušky.
 • Žáci budou poučeni o dodržování zpřísněných hygienických opatřeních.
 • Žákům, kteří se účastní konzultací ve škole, je umožněno stravování ve školní jídelně. Podmínkou je přihlásit se u vedoucí školní jídelny (tel. 518 357 064) do 14.00 hodin předchozího dne a dodržení rozvrhu stravování. V jinou dobu nebude žák do jídelny vpuštěn. Žáci se řídí pokyny dohlížejícího pedagoga.

Týdenní rozvrh konzultací od 8. 6. do 18. 6.  zde.

 


Zájezd do Anglie   

Vážení rodiče,

dnes 27. 5. pořadatel zájezdu Školní zájezdy, s.r.o. odstoupil od smlouvy. Veškeré uhrazené zálohy poukáže na účet školy do 14 dnů a obratem budou zaslány na Vaše účty. Děkuji za trpělivost.  Kristina Kolovrátková

 

 


Týdenní rozvrh výuky od 25. 5. 2020  zde.

 


Provoz školy od 25. 5. 

Provoz Základní školy Mikulčice je zahájen 25. 5. 2020 v omezeném režimu a za následujících hygienických opatření. Žáci 1. stupně budou rozděleni do skupin maximálně v počtu 15 žáků. Tvoří ji především žáci dané třídy, pokud počet nepřesáhne 15 žáků.  Bude-li zájem o přítomnost žáků vyšší než 15 žáků ve třídě, budou žáci rozděleni do skupin podle předem stanovených kritérií. Skupiny jsou neměnné. Účast na vzdělávacích aktivitách ve škole je pro žáky dobrovolná. Před nástupem do školy odevzdá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, bez kterého není možné zahájit docházku žáka do ZŠ.

Provozní doba školy

 • Od 25. 5. 2020 je umožněna přítomnost ve škole žákům 1. – 5. třídy, kteří nepatří do rizikové skupiny.
 • Škola bude otevřena v 7.40 hodin.
 • Ranní školní družina nebude poskytována. Pro žáky 1. a 2. třídy, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, budou připraveny odpolední vzdělávací aktivity. Provoz obou skupin bude ukončen v 16.00 hodin. Školné se nehradí.
 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě ve školní jídelně za zvýšených hygienických opatření. Nárok na odebírání oběda má pouze žák, který je přítomen ve škole.
 • Do školní jídelny budou žáci odváděni po skupinách pedagogem po ukončení dopoledních aktivit.

Organizace vzdělávacích (dopoledních) a zájmových (odpoledních) aktivit

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především
  o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.
 • Obsah zájmových aktivit odpolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude voleno tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Pro hodnocení práce žáků bude upřednostněno hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy nebude probíhat.
 • Lavice budou ve třídě rozmístěny tak, aby byl mezi žáky odstup 2 metry. V každé lavici bude sedět jeden žák.
 • Odpolední zájmové aktivity budou probíhat v běžných odděleních školní družiny. Vzhledem k dodržení neměnné skupiny se nemohou odpoledních aktivit účastnit žáci 3. a 4. třídy. Skupiny přebírají po ukončení dopoledních aktivit vychovatelky školní družiny.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené. Aktivity mimo areál školy (hřiště) nejsou možné.
 • Školní bufet nebude v provozu.

 Provoz školy a hygienická opatření

 • Žáci přichází do školy dle stanoveného časového rozvrhu zahájení výuky. Před školou se neshromažďují a řídí se pokyny zaměstnance školy, který dohlédne na průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dvoumetrové odstupy.
 • Po příchodu do školy bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem, přezují se v šatně
  a po provedení dezinfekce rukou přejdou do pedagogem určené třídy/skupiny.
 • Maximální počet ve skupině je 15 žáků s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Žáci budou rozděleni do neměnných skupin dle těchto kritérií:
 1. podle abecedního seznamu v 1., 2., 3. a 5. třídě
 2. podle účasti v klubu komunikace v Aj ve 4. třídě
 3. podle účasti v odpoledních aktivitách v 1. a 2. třídě

O zařazení žáka do skupiny a týdenním rozvrhu skupin budete informováni po vyhodnocení dotazníků, nejdříve 19. 5. 2020.

 • Při příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem pod tekoucí vodou a použije dezinfekci.
 • Žáci se nebudou sami pohybovat po chodbách. Pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude pedagogem organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí mít žáci roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí roušky nosit i ve třídě. O nošení roušek ve třídě rozhodne vyučující.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Při sejmutí si žák uloží roušku do sáčku.
 • Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Po jídle si nasadí roušku.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti
  a škola kontaktuje zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Všichni žáci budou prokazatelně poučeni o zásadách dodržování hygienických opatření.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 • Pedagogičtí pracovníci vyzvednou žáky své skupiny u vstupu do školy v určených časech a odvedou je do určené učebny.
 • Doprovázejícím osobám žáků je vstup do školy zakázán.
 • Po ukončení dopolední aktivity odchází žáci do školní jídelny v doprovodu pedagoga, který nad nimi zde vykonává pedagogický dohled. Žáci, kteří se ve školní jídelně nestravují, odchází domů
  a nezdržují se před školou.
 • Osobní vyzvedávání žáků ve škole není možné. Žák bude odcházet ze školy dle týdenního rozvrhu aktivit. Doprovod může žáka v té době čekat před školou, případně žák odchází domů bez doprovodu.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Formulář  Čestné  prohlášení je ke stažení zde.

Informace MŠMT zde.

 


Vyhláška MŠMT č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/20 ze dne 6. 5. 2020 zde.


Provoz školy od 11. 5.       

Provoz  Základní  školy  Mikulčice  bude  zahájen  11.  5.  2020  v omezeném  režimu  a  za  níže uvedených hygienických opatření. Přítomnost ve škole je umožněna žákům 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy a kteří nepatří do rizikové skupiny. Účast na vzdělávacích aktivitách ve škole je pro žáky dobrovolná. Před nástupem do školy odevzdá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, bez kterého není možné zahájit docházku žáka do školy.

Provozní doba školy pro žáky 9. třídy

 • Škola bude otevřena v 7.40 hodin.
 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě ve školní jídelně za zvýšených hygienických opatření.
 • Nárok na odebírání oběda má pouze žák, který je přítomen ve škole.  Do školní jídelny budou žáci odcházet sami.
 • Vydávání obědů ve školní jídelně je v 10.55 – 11.10 každé úterý a čtvrtek po dobu přítomnosti žáka ve škole.

Organizace vzdělávacích aktivit

 • Výuka bude probíhat od 12. 5. – do 4. 6.  (Termín konání přijímacích zkoušek – 8. 6.)
 • Týdenní rozvrh 9. třídy: 8.00 – 10.45 každé úterý a čtvrtek
 • Obsahem vzdělávání je příprava k přijímacím zkouškám na střední školy.
 • Lavice budou ve třídě rozmístěny tak, aby byl mezi žáky odstup 2 metry.  V každé lavici bude sedět jeden žák.
 • Školní bufet nebude v provozu.

Provoz školy a hygienická opatření

 • Žáci se před školou neshromažďují a řídí se pokyny zaměstnance školy, který dohlédne na průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do třídy.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dvoumetrové odstupy.
 • Po příchodu do školy bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem, přezují se v šatně a po provedení desinfekce rukou přejdou do učebny fyziky.
 • Při příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem pod tekoucí vodou a použije desinfekci. Žáci se nebudou sami pohybovat po chodbách.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí mít žáci roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí roušky nosit i ve třídě. O nošení roušek ve třídě rozhodne vyučující.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si žák uloží roušku do sáčku.
 • Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Po jídle si nasadí roušku.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • Žák  je  povinen  dodržovat  stanovená  hygienická  pravidla;  jejich  opakované  nedodržování,  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Všichni žáci budou prokazatelně poučeni o zásadách dodržování hygienických opatření.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 • Po  ukončení  dopolední  aktivity  odchází  žáci  do  školní  jídelny,  kde  nad  nimi  vykonává  dohled pedagogický pracovník.  Žáci, kteří se ve školní jídelně nestravují, odchází domů a nezdržují se před školou.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Aktuální informace  MŠMT  naleznete  na  zde.

Formulář  Čestné  prohlášení je ke stažení zde.

Aplikace INSPIS SETMOBILE – příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet  zde.

Příprava na přijímací zkoušky Cermat zde.


Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020  dle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.       

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude přihlíženo k:

 1. hodnocení ve druhém pololetí, kdy probíhala a bude probíhat výuka ve škole,
 2. hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, při respektování individuálních podmínek na domácí přípravu,
 3. hodnocení za první pololetí školního roku 2019/2020, pokud neměl žák podmínky pro vzdělávání na dálku.

V průběhu vzdělávání na dálku bude hodnocena dovednost žáků učit se, samostatně organizovat svoje vzdělávání a také dovednost pracovat s formativní zpětnou vazbou od učitele.

O předání vysvědčení žákům budete informováni dle aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Žáci budou na vysvědčení klasifikováni známkou.

 


Školné v MŠ   

Z důvodu přerušení provozu MŠ bude v měsíci březnu kráceno školné na 150 Kč. Po znovuotevření MŠ bude provedeno vyúčtování.


Stravné v ŠJ 

Po opětovném zahájení provozu školní jídelny budou přeplatky stravného odečteny z ceny dalšího stravného nebo vráceny podle způsobu platby (na účet, v hotovosti).


Uzavření školy   

Vážení rodiče,

Bezpečnostní rada státu dne 10. 3. schválila uzavření všech škol od středy 11. 3. až do odvolání. Pro žáky základní školy bude uzavřena také školní družina a školní jídelna. 

Žákům bude učivo zadáváno prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI.

Od  17. 3. 2020 je uzavřena také mateřská škola.

Další upřesnění budou průběžně zveřejňována prostřednictvím webových stránek a Bakalářů. 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – uzavření škol zde. 

Karanténa a ošetřovné – informace České správy sociálního zabezpečení zde.   Kontakt na účetní školy tel.: 518 357 254, e-mail: zsmikulcice.ucetni@seznam.cz

Mgr. Kristina Kolovrátková, ředitelka školy

 


Kraje pro bezpečný internet  zde.


Dotazníkové šetření KLIMA ŠKOLY 2020

Účast rodičů ZŠ a MŠ v dotazníkovém šetření

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče dětí MŠ

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků a zákyň ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků a žákyň 1. stupně ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků a žákyň 2. stupně ZŠ

Účast žáků v dotazníkovém šetření

Vyhodnocení dotazníků pro žáky a žákyně ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro žáky a žákyně 1. stupně ZŠ

Vyhodnocení dotazníků pro žáky a žákyně 2. stupně ZŠ

 


Dopis z Buckinghamského paláce

Před Vánocemi žáci 5. ročníku vlastnoručně vyrobili vánoční přání a v hodině anglického jazyka napsali krásné vánoční přání královně Alžbětě II, zároveň také popřáli princi Williamovi i Harrymu s rodinami. Společně se celá třída také vyfotografovala a fotografie tak spolu s vánočním přáním putovala do Buckinghamského paláce. Potom jsme se všichni těšili na odpověď.

“Královna velmi děkuje za Vaše přání s milou zprávou včetně fotografie dětí, kterou jste jí zaslali k vánocům. Nicméně není možné, aby její Královská výsost odpovídala osobně, jelikož obdrží každodenně velké množství dopisů. Královna byla velmi potěšena a je velmi vděčná za Vaši milou vzpomínku ve vánočním čase.”

 


The Project competition 2020

I letos jsme se společně zapojili do anglické soutěže s Oxfordem – the Project competition 2020. Žáci se měli za úkol vrátit v čase 20 let zpět. Poté vytvořili krásné plakáty, kde se snažili ztvárnit co se dle jejich názoru změnilo z doby před 20 lety, dále co naopak zůstalo nezměněno a v poslední části úkolu se zamýšleli nad 3 věcmi, které jsou pro ně v životě nejdůležitější.

 


Týden bez sociálních sítí

Sociální sítě jsou bezesporu fenoménem nejenom dnešní mládeže. Určitě s sebou přinášejí pozitiva, ale ve velké míře také negativní jevy. Jestli je k životu tak moc potřebujeme, jsme si vyzkoušeli s našimi šesťáky. V týdnu od 26. 2. do 3. 3. 2020 jsme vyhlásili výzvu „Týden bez sociálních sítí“. Anonymní postřehy od žáků:

 • Mě ta challenge (výzva) určitě bavila, ale poslední dva dny jsem to málem porušil/a. Myslím si, že to byl dobrý nápad. Jde to vydržet.
 • Zjistil/a jsem, že sociální sítě mi nechyběly.
 • Týden byl celkem v pohodě, ale po pár dnech už mě to moc nebavilo. Hodně jsem se nudil/a. Nevěděl/a jsem, co mám dělat.
 • Na sociálních sítích trávím dost času, díky výzvě se budu snažit tento čas omezit.
 • Na mě výzvy velký vliv neměla. Stejně jsem pořád venku a sociální sítě moc nevyužívám.
 • Měl/a jsem víc času na učení. Zašel/a jsem si k babičce, chodil/a víc ven, měl/a jsem víc času na rodinu.
 • Výzva byl skvělý nápad, takže jsem se hned přidal/a. Během výzvy mi došlo, že až moc času trávíme na sociálních sítích, jelikož jsem to zvládl/a úplně v pohodě.
 • Ta challenge byla dobrá. Otevřeli se mi oči. Chodili jsme víc ven a povídali si. Víc jsem se připravoval/a do školy. Myslím si, že by nebylo špatné, kdybychom tohle dělali víckrát. Bavilo mě to, bylo to super.

Velkomoravská olympiáda

Také tento rok se naše škola zúčastnila Velkomoravské olympiády, kterou pořádá Slovanské hradiště Mikulčice. Soutěžní dopoledne bylo spojeno také s prohlídkou Slovanského hradiště a bohatým doprovodným programem. Žákům patří velké poděkování ze reprezentaci naší školy. Byli to Ema Jarabicová (VII. třída), Mikuláš Novák a Matěj Veselý (oba VI. třída) a Jáchym Jozífek a Kryštof Kopka (oba V. třída).


Celoškolní projekt Týden zdraví           24. – 26. 2.   

Také letos probíhala projektová výuka v rámci projektu Výchova ke zdraví, kdy k nám zavítala lektorka z projektu Zdraví dětem. Cílem výuky bylo ukázat žákům, jak se správně stravovat, jaké volit potraviny a jak se orientovat ve všech doplňcích stravy. Součástí práce s dětmi byl také monitoring žáků na nemoci v příjmu potravy, upozornění na nebezpečí diet a poruch příjmu potravy. Žáci využili možnosti informovat se přímo na vhodnost jejich stravování při sportech, kterým se věnují. Výuka probíhala ve třech dnech na 2. stupni po dobu čtyř vyučovacích hodin na jednu třídu.


Anglické divadlo

Dne 3. 2. jsme navštívili Anglické divadelní představení v Hodoníně. 3. – 5. ročník zhlédl pohádku o odvážném králíčkovi pod názvem A bold rabbit. Ačkoliv je králíček smělý a odvážný, neposlechne tatínkovu radu a dělá si vše po svém. Pohádka byla z jedné poloviny hrána česky a z druhé anglicky, tak aby rozuměli i ti nejmenší diváci. 6. – 8. ročník zhlédl příběh pod názvem The Onlines –  o Milanovi, Márovi a Zuzce, kteří jsou online vždy a všude. O životě na sociální síti, o smajlících, lajcích a přikrášlené realitě. Ačkoliv bylo celé představení namluveno v anglickém jazyce, bylo srozumitelné a mohli jsme si obohatit naší slovní zásobu o nová slovíčka.


Paměť národa

V loňském roce jsme se zapojili do projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země, který realizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Na interaktivní mapě je aktuálně zveřejněno 917 pomníků. Více informací zde.

 


Den etikety

Žákovský parlament, který působí na naší škole od začátku školního roku, má už za sebou několik akcí. Tou poslední je „Den etikety“, který se uskutečnil 30. ledna. Nejen chování dle etikety, ale také slavnostní oblečení bylo podmínkou k zapojení se. Jelikož se zúčastnil velký počet žáků ze všech tříd, z předávání pololetního vysvědčení se stal doopravdy slavnostní okamžik.


Recitační soutěž

Školní kolo recitační soutěže jsme uspořádali ve čtvrtek 30.1. Básně recitovalo dvacet osm žáků od první do páté třídy. O kulturní program se postarala paní učitelka I. Šimčíková s dětmi z Hudebního kurzu v Mikulčicích.

Výsledky:

I.kategorie

 1. V. Maláník
 2. A. Kudrnová, A. Hradilová
 3. J. Bušková, G. Smejkalová

II. kategorie

 1. M. Bělohoubek
 2. K. Kopka
 3. Z. Rampáčková

 


Kyberšikana

Přednášku na téma kyberšikana jsme uspořádali ve spolupráci s Policií ČR pro žáky 2. stupně

 


Slavíček

Dne 23. 1. proběhla pěvecká soutěž Slavíček. Své písničky zazpívalo 24  děti z 1. stupně ZŠ a MŠ. Porota měla velmi těžké rozhodování.

Nakonec se rozhodla takto:

1. kategorie – Andrej Jílek, 2. třída

                           Olga Konečková, MŠ

                           Jindřich Kudrna, 1. třída

2. kategorie – Adéla Hradilová, 3. třída

                           Zora Procházková, 3. třída

                           Alžběta Kudrnová, 3. třída

Zvláštní cenu poroty získala Silvie Zelená z 5. třídy.

Děkujeme všem zúčastněným odvážným zpěváčkům a blahopřejeme vítězům. Poděkování patří také paní učitelce Šimčíkové a dětem z hudebního kurzu za vyplnění přestávek.

 

 


Veselé Vánoce a šťastný nový rok

 

 


Zpívání u vánočního stromku s nadělováním dárků      20. 12.

 

 


Fakescape – unikni fake news

Projekt připravil spolek studentů katedry politologie Masarykovy univerzity.  Při únikové hře čekalo žáky 5. – 8. třídy velké dobrodružství, při kterém čelili manipulativním technikám, byli nuceni si ověřovat informace, přemýšleli nad kybernetickou bezpečností a síle hesel nebo vyhledávali a poznávali kvalitní zdroje. Zároveň si procvičili i koordinaci a práci v týmu.

Více informací zde.

 


Modní přehlídka – Strážnice
 
V pátek 13. 12. se žáci zúčastnili tradiční modní přehlídky, kterou pořádala SŠ Strážnice tentokrát na téma Black and white. Žáci si mohli prohlédnout několik desítek modelů připravených od žáků tamní školy. Tato módní show plná originálních modelů žáky velmi zaujala.

 


Vánoční dílnička   10. 12.

 


Čertovské učení 5. 12.

Ve čtvrtek 5. prosince opět proběhl na naší škole projekt Čertovské učení pro děti 1. stupně. Žáci se učili netradičními metodami. Byli rozděleni do čtyř skupin, společně pak procházeli jednotlivými stanovišti – vyzkoušeli si pekelné počty, prošli andělský slabikář, zkusili čertovské malování a muzicírování a vyrobili krásné adventní věnce. Na závěr školního dne přišli opravdoví čerti, andělé i Mikuláš a hodné žáky odměnili sladkostmi. Zlobivé se neodnesli, protože slíbili, že se polepší. 

 


 Anglický projekt “Módní přehlídka”

 Módní přehlídku moderovanou anglicky si připravili žáci 8. třídy pro šesťáky a deváťáky. 

 

 • Módní přehlídka se mi celkem líbila. Pobavil jsem se. Akorát mě nebavily prezentace. Saša
 • Bylo to super.  Bylo to vtipné, elegantní, ale prezentacím nešlo moc rozumět. Nejlepší byl moderátor a ta přehlídka a konec. Nejlepší čísla byli učitelé a Dominik. Moc se mi to líbilo.   Alexandr
 • Módní přehlídka se mi moc líbila. Nejlepší byl Michal se svým kostýmem. Moderátoři mluvili nahlas a bylo jim rozumět. Prezentace se mi moc nelíbily, protože jim moc nešlo rozumět.  Tomáš
 •  Líbila se mi, byla zajímavá a pěkně propracovaná, pobavila mě. Prezentace si mohli přečíst ještě před tím, ale moderátor (David) všechno zachránil a nakonec všechno dopadlo úžasně. Jana
 • Bylo to super. Mně,  jako BARČI, se to moc líbilo. Já mám ráda oblékání, takže to bylo fajn. A nejvíc se mi  líbilo, jak se kluci z osmé třídy převlékli za holky. Já bych jim možná dala pochvalu, protože se snažili a hlavně to udělali pro nás. Potom  se mi líbili učitelka Mikušíková a pan učitel Hrubý a paní učitelka Koláčková. Bylo to super. Barča
 • Módní přehlídka byla nádherná. Moderátoři mluvili nahlas a bylo jim rozumět. Dala bych jim jedničku a pochvalu. Prezentace se mi vůbec nelíbily, protože je nebylo ani slyšet a vůbec jsem tu prezentaci nepochopila. Líbila se mi paní učitelka Koláčková a paní učitelka Mikušíková s panem učitelem Hrubým. Bylo to super. Kristýna
 • Módní přehlídka se mi líbila. Ze začátku jsem nevěděla  o co jde,  ale potom to řekli. Byla dobře zrežírovaná. Nejlepší byli učitelé. Dobře jsem se pobavila. Ale trochu jsem se nudila u prezentací. Dominika
 • Bylo to dobré, líbilo se mi to. Někteří, co předváděli oblečení, prošli tak rychle, že to nešlo ani pořádně vidět, ale chápu je, styděli se a moderátor David byl dobrý, líbilo se mi to, hezky to dramatizoval a mluvil srozumitelně anglicky, ale když prezentovali tak někteří byli otočeni, potom bylo dobré, že požádali paní učitelky a pana učitele, ti byli fakt dobří, bylo to super. Daniela                                                             

 


Fotografická soutěž 2019

Do desátého ročníku fotografické soutěže bylo přihlášeno 26 fotografií. Hlasování bylo ukončeno 22. listopadu. Kromě žáků, zaměstnanců školy a rodičů hlasovaly také děti z MŠ. Nejlepší fotografové obdrželi poukázku na nákup knih.

 1. místo: Eliška Hubačková 3. třída
 2. místo: Viktorie Salajková 4. třída
 3. místo: Viktorie Salajková MŠ

      Cena dětského porotce Jana Hamšíková, 1. třída

 


Dukovany a Dalešice

Poslední listopadový čtvrtek se naše škola zúčastnila exkurze ve dvou elektrárnách. Jedna byla jaderná a druhá vodní. Konkrétně se jednalo o Dukovany a Dalešice. Dle zájmu žáků soudíme, že se jim exkurze moc líbila. Bonusem je pochvala za vzorné chování od paní průvodkyně.

 


Projekt k 30. výročí Sametová revoluce

Tuto významnou událost naší historie jsme si připomenuli také v naší škole. Během celodenního projektu se žáci seznamovali s důležitými fakty, připravili transparenty a hlavně plakáty, které popisovaly významné události. Žáci byli rozděleni do několika skupin a svoji práci následně prezentovali před ostatními. Připomenuli jsme si tak rozdíly mezi komunismem a demokracií, průběh sametové revoluce či její důvody a nechyběla ani osobnost Václava Havla a dalších důležitých aktérů. Projekt byl zakončen interaktivní hrou.

 


Návštěva divadelního představení KDY BUDE PO VÁLCE?

Dne 19. listopadu 2019 navštívili žáci 9., 8. a 7. třídy naší školy Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Zhlédli představení KDY bude po válce?, které prostřednictvím citlivě zahrané koláže z autentických dobových materiálů vyprávělo o čtyřletém období 1. světové války. Diváci mohli skrze příběhy jedné obyčejné slovácké rodiny sledovat průběh tohoto těžkého období. Osudy rozdělených rodin, utrpení jejich blízkých na frontě, Velká válka očima dětí, dobové písně, politické dění válečných let – všechny tyhle střípky daly dohromady velmi nevšední a hluboký umělecký zážitek. Většina žáků byla s návštěvou divadla spokojena a jejich reakce na představení byly pozitivní. Žáci 8. třídy se nechali slyšet, že z divadelní hry přímo cítili sklíčenou atmosféru války, ocenili autentičnost použité korespondence a velmi se jim líbilo vizuální zpracování. Také je zhlédnutí hry, dle jejich vlastních slov, donutilo zamyslet se nad složitostí válečné doby a strastmi obyvatelstva.

 


Beseda se spisovatelkou

V úterý 12. listopadu za dětmi z 1. stupně do školy přijela paní spisovatelka Lucie Hlavinková.

Lucie Hlavinková se narodila a celý život žije v Brně. Věnuje se výuce, překladům a psaní. Dlouhá léta psala „do šuplíku“, až v roce 2015 získala odvahu, zúčastnila se literární soutěže s názvem „Hledá se autor bestselleru“ nakladatelství Fragment a vyhrála s povídkou Seance ve stylu steampunku. V následujícím roce se pak přihlásila do literární soutěže nakladatelství Albatros, kterou vyhrála s příběhem chlapce, který si nadevše přeje psa, a tak vymyslí plán, jak ho získat. Kniha nese název Projekt pes (ten můj) a dočkala se několika pokračování.

Paní spisovatelka nám přivezla ukázat všechny své knihy, které do dnešního dne vydala. Krásně nám o nich povídala a ukazovala ilustrace. Nakonec došlo i na prohlídku knih, podepisování a společné focení.

 
 

Přednáška Africké státy

 

31. 10. se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili přednášky pod vedením cestovatelky Karoliny Kolářové o Afrických státech (Uganda, Rwanda, Tanzánie, Zanzibar). V přednášce byla spousta zajímavých fotek a videí nejenom o životě tamních lidí, ale také spousta nádherných fotografií z národních parků Afriky. Zajímavé bylo také závěrečné porovnání ceny dovolené v Africe a ve vyspělých zemích. Dovolená v Africe vyjde překvapivě na daleko větší sumu a to několikanásobně. Přednáška se žákům velmi líbila.

 
 
 

Kuchařský kroužek: Míchaná vejce, volské oko            14. 10.

 
 
„První hodina kuchařského kroužku se mi velmi líbila. Dobře jsem se najedl a naučil se přípravu vajíček.” 
 
 „Bylo to super, bavilo mě to.”
 
„Bavilo mě to, chci umět vařit jako pan učitel.”
 
„Kuchařský kroužek byl velmi poučný. Nauka o zpracování vajec byla velmi zajímavá. Těším se na další lekce. “
 

Ukliďme si Mikulčice 

pátek 11. 10.

10.00 – 13.30  hodin

Již osmým rokem se naše základní a mateřská škola zapojila do celorepublikové akce 72 hodin. Letos jsme se zaměřili na úklid okolí mateřské školy, základní školy, tělocvičny a školního arboreta. Do akce se mohou zapojit i občané Mikulčic tím, že si uklidí okolí svého domu.

Více informací o projektu naleznete zde.


Projekt „Evropský den jazyků“

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě, se znalostí většího počtu jazyků, ustanovila Rada Evropy den 26. září „Evropským dnem jazyků.“ Na naší škole jsme si jej připomněli již tento čtvrtek 26. 9. 2019 a to celodenním projektem. Každá třída si vybrala zemi, kterou ve skupinkách ztvárnila nejen výtvarně, ale také powerpointovou prezentací na počítači. Žáci si vyhledávali informace a zajímavosti k dané zemi pomocí tabletů. Také jsme si všichni namalovali trička, která měla tento den připomenout. Některé návrhy byly velmi kreativní. Na závěr projektu, jsme zhlédli historický film „ Robin Hood“ v anglickém jazyce, který byl příjemným zakončením projektu.

 


(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země

V loňském roce jsme se zapojili do projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země, který realizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Na interaktivní mapě je aktuálně zveřejněno 917 pomníků. Více informací zde.

 


Sběr papíru

Vyhodnocení tříd a nejlepších sběračů. 

 


Dýňové pondělí           

“Dýňové pondělí” v tomto školním roce proběhlo již 9. září. Od rána se hlavní vchod školy pomalu plnil krásnými strašáky a dýňovými dekoracemi. Večer se před školou sešla spousta dětí i rodičů, kteří přišli svého strašáka rozsvítit či podpořit ostatní kamarády. Při večerním zapalování se uskutečnilo tradičně také první hlasování a focení dětí, které na večerní zapalování dorazily. V úterý proběhlo hlasování všech žáků školy a dětí z mateřské školy. Poté byly hlasy sečteny a toto jsou letošní vítězové:

 1. místo – Viktorie Salajková (4. tř.) – dýně “Opice
 2. místo – Matěj Domanský (4. tř.) – dýně “Oko
 3. místo – Vanesa Rehortová (4. tř.) – dýně “Panda