Co je šikana?

Šikanou se rozumí  jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Jak se projevuje?

 • Fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí.
 • Slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.
 • Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.

Pro prevenci i řešení šikany vedení školy určí konkrétní odpovědnost směrem k řediteli a jeho zástupcům, třídním učitelům, pedagogům, ostatním zaměstnancům školy, žákům, rodičům a školnímu poradenskému pracovišti, která je adekvátní jejich roli a možnostem (součást bezpečnostního a krizového plánu).

 

Kam se obrátit o pomoc?

Naše škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena. S ohledem na školní pravidla, která jsou podrobněji popsána ve Školním preventivním programu, funguje i u nás několik možností, jak svůj problém můžeš řešit.

Máš nějaké trápení, připomínku či jiný problém?

 1. Můžeš se obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence či učitele, kterému důvěřuješ.
 1. Svěř se Schránce důvěry v případě že:
 • tě něco trápí, ale nevíš si rady
 • někdo někomu vědomě ubližuje (kamarádovi, tobě, spolužákovi) a nevíš co s tím
 • máš konflikty se spolužáky, učiteli, rodiči a nevíš jak to řešit
 • chceš něco podstatného změnit.

Schránka důvěry

 • Je umístěna v přízemí, naproti venkovního vchodu do šaten.
 • Žáci do ní mohou anonymně vkládat své problémy, připomínky k tomu, co je tíží.
 • Schránku pravidelně kontrolují zástupci ŠPP (Mgr. Jiří Salajka a Mgr. Hana Strnadová) a hledají s žáky nejlepší řešení jejich problému.
 1. Svěř se na portálu Nenech to být. Odkaz nalezneš zde.