ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULČICE

Potřebujete nás kontaktovat?

Základní škola


696 19 Mikulčice 555

tel./fax: 518 357 253
mail: zsmikulcice@seznam.cz

Mateřská škola


696 19 Mikulčice 556

tel: 606 353 544, 732 470 599
mail: msmikulcice@seznam.cz

Školní jídelna


696 19 Mikulčice 556

tel: 606 353 577
mail: sjmikulcice@seznam.cz

Školní družina


  696 19 Mikulčice 506

tel: I. odd. 376 635 436, II. odd. 702 157 893
mail: sdmikulcice@seznam.cz

Naše škola

Mikulčická škola se nachází v blízkosti významné historické a kulturní památky Velké Moravy. V roce 1880 v českých zemích vládne císař František Josef I. a v Mikulčicích se začínají psát dějiny budovy Základní školy. Ta prošla během několika let mnoha úpravami. O jejím stáří hovořilo donedávna prošlapané schodiště, po němž chodilo mnoho žáků a učitelů. Mezi nejznámější patřil František Hřebačka Mikulecký, oblíbený skladatel lidových písní, malíř a muzikant. Po poslední rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 zmizelo, avšak duch Fanoše Mikuleckého zůstal zachován alespoň v lidově zdobeném vestibulu.

Historie budovy Mateřské školy začíná rokem 1967, kdy ji postavili jako novou dvoutřídní školu a v roce 1987 ji rozšířili o jednu třídu. V současné době je propojena se školní jídelnou, tělocvičnou a školní družinou. Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem, který hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Mikulčice. Jeho součástí je Základní škola, Mateřská škola, Školní družina a Školní jídelna.

Škola je zapojena do projektů: