Organizace školní jídelny

Vedoucí  školní jídelny

Helena Nosálová

Telefon: 606 353 577

 

Kuchařky

Milena Glombíčková

Bohunka Rehortová

Gabriela Maláníková

Veronika Munduchová

Marie Jakubčíková

 

Výdej jídel žákům v době od 11.45 do 14.00 hodin je zorganizován podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd a za dohledu pedagogických pracovníků. Žáci jsou povinni včas platit stravné, dodržovat řád školy a vnitřní řád školní jídelny. Oběd lze odhlásit den předem nejpozději do 14.00 hodin na tel. čísle 606 353 577. 

Cizím strávníkům jsou ve školním roce 2021-2022 (tedy od 1.9.2021) obědy vydávány v 11.00 – 11.45 hodin. Na odběru a platbě se můžete domluvit s vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v jídelníčku ze závažných důvodů např. výpadek el. proudu, vody, nedodání potřebných surovin. Se změnami budete seznámeni na nástěnce ve školní jídelně. Včas a s předstihem budete informováni rovněž v případě nutného zvyšování cen za stravné.

 

Platba za obědy:

1/ V hotovosti – nově platba proběhne v posledním týdnu v měsíci vždy na měsíc dopředu (v měsíci srpnu bude vybíráno stravné na září, …)

2/ Bezhotovostně – tuto platbu preferujeme.  Nově platba proběhne vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Zájemci si zřídí u svého bankovního účtu souhlas s inkasem. Do školní jídelny je nutno doložit doklad o souhlasu s inkasem.  Číslo účtu školy, na který bude platba prováděna, je: 181 031 286/0300.

 

Odhlašování a přihlašování obědů:

Žák musí být odhlášen den předem nejpozději do 14.00 hod.

Rodiče, kteří nestačí dítě odhlásit, mají možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči, ale jen první den nemoci, v době od 11.00 do 11.45 hod.

Oběd je možné přihlásit nebo odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky nebo elektronicky na http:/www.misocz.cz/jídelna/zsmikulcice/. Každý žák má přidělené své ID číslo a heslo, pod kterým se přihlašuje. Pokud ho nemá, vydá mu jej vedoucí ŠJ.

Stanovení stravného

Stravné pro děti mateřské školy

 

Stravné pro žáky základní školy

Stravné ve školní jídelně je možné hradit inkasní platbou. Zájemci o tento způsob platby si zřídí u svého bankovního ústavu souhlas s inkasem. Doklad, který banka vystaví, předloží vedoucí školní jídelny. Bližší informace podá účetní školy p. Hana Křivová (tel. 518 357 254).

 

Informace

Vaříme pro mateřskou školu, základní školu a cizí strávníky. Hlavními strávníky jsou děti, a proto se musíme řídit normami a předpisy pro školní stravování, které jsou obsaženy především ve Školském zákoně č. 561/2004 Sb. a Vyhlášce o školním stravování č. 107/2005 Sb.

Jídelní lístky sestavujeme tak, aby odpovídaly zásadám zdravé výživy. Aby byly pestré, nápadité, moderní a odpovídat výživovým doporučením pro děti. Při sestavování jídelníčku hledáme nové recepty také na internetu. Nejvíce čerpáme ze stránek určených právě pro školní jídelny www.jidelny.cz, www.varimezdrave.cz

Vaříme převážně z čerstvých potravin. Mezi nejčastěji používané potraviny v každé kuchyni patří bezesporu mouka. I u nás se snažíme jít tzv. „s dobou“ a vařit dětem zdravěji. Používáme nejen hladkou mouku, ale i cizrnovou nebo špaldovou. Dále z tzv. „zdravých“ potravin používáme ovesné vločky, pohanku, cizrnu, jáhly, kuskus, bulgur, červenou čočku, med a další. Z polotovarů kupujeme např. cizrnovou kaši, bramborové těsto na knedlíky, slovenské halušky, dýňové pyré, listové těsto.

K pokrmům z luštěnin podáváme jako doplněk mléko a mléčné výrobky. Proč to tak má být? Luštěniny vynikají vysokým obsahem bílkovin, ale tyto nejsou plnohodnotné. Bílkoviny jsou tvořeny z aminokyselin, a abychom mohli bílkovinu považovat za plnohodnotnou, musí obsahovat všechny základní stavební prvky označované jako esenciální aminokyseliny. Proto je nutné doplňovat pokrmy z luštěnin zdroji živočišných bílkovin jako je maso, sýr, vejce, mléko a mléčné výrobky. I malé množství zhodnotí celkové složení nezbytných aminokyselin. A jelikož jsou luštěniny chudé na tuky je dobré je doplňovat smetanou, vejci i zeleninou.

 

Alergeny v potravinách

Vážení strávníci, vážení rodiče,

různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec si podle příznaků zjistí, jakých potravin se musí vyvarovat. Jedině voda není alergenní. Běžné potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Bližší informace naleznete v příloze.

Seznam alergenů