ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cíle žákovského parlamentu

 • Zlepšovat školní prostředí a zapojovat se na vytváření lepších vztahů ve školním prostředí.
 • Zapojovat se svými poznatky k lepší spolupráci mezi žákem, rodičem, zástupci obce a školou.
 • Prevence negativních jevů – ubližování, nadávky, ničení majetku.
 • Spolupodílet se na zkvalitnění školního prostředí, účastnit se školních akcí.
 • Pomáhat při vytváření dobrých vztahů mezi žáky.
 • Prezentovat aktivitu ŽP na webových stránkách školy.
 • Příprava kulturních či sportovních akcí, aktivní zapojení se.
 • Vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

 

Stanovy žákovského parlamentu

 • Členové se slavnostním slibem zavazují, že budou aktivní a zodpovědní.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou z funkce odvoláni.
 • Zvolený člen je povinen účastnit se všech zasedání ŽP.
 • Členové ŽP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí se na řešení problémů školy.

 

Zvolení zástupci do žákovského parlamentu pro školní rok 2019/2020

  Jméno a příjmení Třída
1. Jindřich Kudrna 1.
2. Radka Šmídová 1.
3. Adélka Vavrysová 1.
4. Eliška Žůrková 1.
5. Leontýna Čadíková 2.
6. Tobiáš Rech 2.
7. Jan Andrej Jílek 2.
8. Agáta Jozífková 2.
9. Leona Michálková 3.
10. Eliška Hubačková 3.
11. Dorota Kopková 3.
12. Alžběta Kudrnová 3.
13. Šimon Veselý 4.
14. Veronika Dostálová 4.
15. Veronika Kočvarová 4.
16. Sofie Bábíčková 4.
17. Aneta Sejpková 5.
18. Daniel Divácký 5.
19. Ondřej Zvědělík 5.
20. Kryštof Kopka 5.
21. Jakub Krásný 6.
22. Kristýna Vlčková 6.
23. Nicole Rehortová 6.
24. Mikuláš Novák 6.
25. Tereza Pražáková 7.
26. Jindřich Havlík 7.
27. Rudolf Dlabal 7.
28. Ondřej Vlachinský 7.
29. Dominika Turzíková 8.
30. Markéta Iršová 8.
31. Simona Bělohoubková 8.
32. Adam Michálek 8.
33. David Valuch 9.
34. Vanesa Csápaiová 9.
35. Jaromír Vričan 9.
36. Petr Zvědělík 9.

 

Zápisy ze zasedání žákovského parlamentu

Program 1. zasedání ŽP

Program 2. zasedání ŽP

Program 3. zasedání ŽP

Program 4. zasedání_ŽP

Program 5. zasedání_ŽP

Program 6. zasedání_ŽP

 

Akce žákovského parlamentu: