ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cíle žákovského parlamentu

 • Zlepšovat školní prostředí a zapojovat se na vytváření lepších vztahů ve školním prostředí.
 • Zapojovat se svými poznatky k lepší spolupráci mezi žákem, rodičem, zástupci obce a školou.
 • Prevence negativních jevů – ubližování, nadávky, ničení majetku.
 • Spolupodílet se na zkvalitnění školního prostředí, účastnit se školních akcí.
 • Pomáhat při vytváření dobrých vztahů mezi žáky.
 • Prezentovat aktivitu ŽP na webových stránkách školy.
 • Příprava kulturních či sportovních akcí, aktivní zapojení se.
 • Vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

 

Stanovy žákovského parlamentu

 • Členové se slavnostním slibem zavazují, že budou aktivní a zodpovědní.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou z funkce odvoláni.
 • Zvolený člen je povinen účastnit se všech zasedání ŽP.
 • Členové ŽP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí se na řešení problémů školy.

 

Akce žákovského parlamentu:

22. prosince – Pyžamový den

21. března – Ponožkový den aneb Den Downova syndromu

27. března – Den bez batohů

17. dubna – Světový den hemofilie