ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cíle žákovského parlamentu

 • Zlepšovat školní prostředí a zapojovat se na vytváření lepších vztahů ve školním prostředí.
 • Zapojovat se svými poznatky k lepší spolupráci mezi žákem, rodičem, zástupci obce a školou.
 • Prevence negativních jevů – ubližování, nadávky, ničení majetku.
 • Spolupodílet se na zkvalitnění školního prostředí, účastnit se školních akcí.
 • Pomáhat při vytváření dobrých vztahů mezi žáky.
 • Prezentovat aktivitu ŽP na webových stránkách školy.
 • Příprava kulturních či sportovních akcí, aktivní zapojení se.
 • Vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

 

Stanovy žákovského parlamentu

 • Členové se slavnostním slibem zavazují, že budou aktivní a zodpovědní.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou z funkce odvoláni.
 • Zvolený člen je povinen účastnit se všech zasedání ŽP.
 • Členové ŽP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí se na řešení problémů školy.

 

Zvolení zástupci do žákovského parlamentu pro školní rok 2019/2020

  Jméno a příjmení Třída
1. Jindřich Kudrna  
2. Radka Šmídová  
3. Adélka Vavrysová  
4. Eliška Žůrková  
5. Leontýna Čadíková  
6. Tobiáš Rech  
7. Jan Andrej Jílek  
8. Agáta Jozífková  
9. Leona Michálková  
10. Eliška Hubačková  
11. Dorota Kopková  
12. Alžběta Kudrnová  
13. Šimon Veselý  
14. Veronika Dostálová  
15. Veronika Kočvarová  
16. Sofie Bábíčková  
17. Aneta Sejpková  
18. Daniel Divácký  
19. Ondřej Zvědělík  
20. Kryštof Kopka  
21. Jakub Krásný  
22. Kristýna Vlčková  
23. Nicole Rehortová  
24. Mikuláš Novák  
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33.    
34.    
35.    
36.    

 

Zápisy ze zasedání žákovského parlamentu

 

Akce žákovského parlamentu: