Nové hrací prvky – sponzorský dar od firmy RWE

Na začátku nového školního roku 2022-2023 jsme nainstalovali na zahradu v MŠ tři nové herní prvky – vláček s cisternou, prolézačku a malou lezeckou stěnu.

Tento projekt byl realizován s podporou společnosti RWE Supply & Trading GmbH (společnost skupiny RWE). Děkujeme za spolupráci. 😊👍💖

 

 


 

Přebudování zahrady v roce 2016

Na podzim roku 2016 byla naše zahrada přebudována na hřiště v přírodním stylu.  Její realizace proběhla v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Žadatelem byla Obec Mikulčice.

Cílem projektu je provázání života na školní zahradě s realitou a zákonitostmi přírody. Vytvoření zázemí pro faunu a floru, které poskytne dětem přirozený zdroj informací a zkoumání přírody. Vytvářet přínosný, kladný vztah k přírodě.

Hlavním impulsem pro vytvoření programu zaměřeného na environmentální výchovu byly menší, cílené a takto zaměřené projekty např. Setkání s chovateli včelstva, účast na projektu 72 hodin Ruku na to, organizace projektu Stromy se chystají spát, jehož součástí byla výtvarná soutěž Stromy na podzim, spoluúčast se ZŠ na sběru papíru, účast na fotosoutěži „Voda, voděnka“. Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi na téma – podzimní dekorace, adventní věnce, program Začít spolu, Téma: Naše vinobraní, Příroda se probudila, Když všechno kvete. Děti se tak podrobně seznamují s měnící se sezonou ze dne na den, z týdne na týden, z měsíce na měsíc.

Na zahradě byly vybudovány přírodní herní prvky, překážky a smyslové mapy. Na jaře čeká děti spousta práce.

  • Dotváření zahrady, přizpůsobování tváře zahrady za pomoci rodičů dle potřeby a představ dětí s respektováním přírodního charakteru.
  • Založení zeleninové zahrádky, následná péče a sklizeň.
  • Bylinková zahrádka, sušení bylinek, příprava čajů.
  • Péče o nově zasazené stromky – zalévání, okopávání.
  • Dotváření smyslové stezky s využitím nápadů dětí a rodičů.
  • Umístění ptačích krmítek, kterému předchází povídání s odborníky, vyhledávání informací v mediálních zdrojích a společné hledání vhodných prostor pro umístění.

 

Mámo, táto, jak se probouzí zahrádka? 

Duben 2016

 CZ_RZ_B_C MZP_logo_CMYK_v2