Po celý školní rok je v provozu školní knihovna.

Knihovnice:   Mgr. Eva Slováková

 

Seznam knih

 

Výpůjční doba

Úterý                      8.45 – 8.55
Středa                    9.40 – 10.00
Pátek                      8.45 – 8.55 

 

Řád školní knihovny

 1. Školní knihovna je umístěna v kmenové třídě a na chodbě ve II. poschodí školy.
 2. Seznam knih je dostupný na webových stránkách školy.
 3. Knihy z žákovské knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci školy.
 4. Žáci můžou navštívit knihovnu v úterý od 8.45 – 8.55 hod., ve středu od 9.40 – 10.00 hod. a v pátek od 8.45 – 8.55 hod. (po osobní domluvě kdykoliv s paní učitelkou Evou Slovákovou).
 5. Knihy se půjčují na dobu jednoho měsíce, a to současně nejvýše dva knižní tituly. Jen ve výjimečných případech může knihovník tuto dobu prodloužit nebo zkrátit. Vypůjčené knihy si žáci nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím osobám.
 6. Knihy jsou vlastnictvím školy, proto je žák povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně. Nesmějí se poškozovat vpisováním a podtrháváním, ohýbáním rohů nebo rozlamováním ve hřbetě, ale ani jiným způsobem. Nečtou si při jídle
  a při čtení se musí dbát na čistotu rukou.
 7. Každou knihu si žák prohlédne a zjištěné poškození ihned ohlásí, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit. Ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku musí nahradit. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit žákovi poskytování všech služeb.
 8. V místnostech knihovny je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid.
 9. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo porušuje schválně výpůjční řád.
 10. Přístup ke knihám uloženým ve školní knihovně není dovolen v nepřítomnosti knihovnice. Výpůjční řád je trvale vyvěšen v knihovně a každý nový uživatel se s ním musí seznámit. Je k dispozici také na webových stránkách školy.