Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní preventivní program

Výroční zpráva 2016-2017

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce rozvoje čtenářské gramotnosti