Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní preventivní program

Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce rozvoje čtenářské gramotnosti