Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní preventivní program 2018 – 2019

Výroční zpráva 2017-2018

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce rozvoje čtenářské gramotnosti