Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní preventivní program

Výroční zpráva o činnosti školy 2021-2022

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce rozvoje čtenářské gramotnosti

 

Žádost o přijetí žáka – přestup 

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova – informace ke zdravotnímu posudku lékaře