Organizace mateřské školy

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Olga Esterková

 

Učitelky

Eliška Kopková

Mgr. Magda Chocholáčková

Bc. Magdaléna Čerešnová

 

Provozní zaměstnanci

Barbora Jaborníková

Veronika Munduchová

 

Třídy

1. třída Bambulky:  Bc. Olga Esterková, Eliška Kopková, email:  bambulkymik@seznam.cz

2. třída Rarášci:  Bc. Magdaléna Čerešnová, email: rarascimik@seznam.cz

3. třída Kulíšci: Mgr. Magda Chocholáčková, email: kuliscimik@seznam.cz

                  

O nás

V bílých břízkách bydlí skřítci

… a v těch břízkách malí skřítci pomocníčci

Budova naší mateřské školy je umístěna do pěkného přírodního prostředí místního lesíka, který je součástí školní zahrady. Blízkost přírody nám dává nevyčerpatelné možnosti a podněty ke vzdělávacím aktivitám a k příkladům zdravého způsobu života. Záměrem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání “V bílých břízkách školička”, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy, pořádáme pro děti sportovní dny, výlety, výstavy, exkurze. pro rodiče s dětmi organizujeme besídky, tvořivá odpoledne, kroužky. Účastníme se výtvarných a sportovních soutěží, kulturních akcí.  Spolupracujeme se ZŠ, školní družinou, s atletickým oddílem, obecním úřadem, kulturním domem. Ve  vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se vytvářel mezi rodiči a školou partnerský vztah a aby se děti i rodiče cítili v mateřské škole dobře a navštěvovali ji rádi.