Organizace mateřské školy

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Olga Esterková

Telefon: 606 353 544; 732 470 599

 

Učitelky

Bc. et Bc. Magdaléna Čerešnová

Mgr. Magda Chocholáčková

Eliška Kopková

Jana Laštovková

Kateřina Bršťáková

 

Asistent pedagoga

Petra Smejkalová

 

Provozní zaměstnanci

Barbora Jaborníková

Veronika Munduchová

 

Třídy

1. třída Bambulky: Eliška Kopková, Bc. Olga Esterková, email:  bambulkymik@seznam.cz

2. třída Rarášci:  Bc. et Bc. Magdaléna Čerešnová, Kateřina Bršťáková, asistentka Petra Smejkalová, email: rarascimik@seznam.cz

3. třída Kulíšci: Mgr. Magda Chocholáčková, Jana Laštovková, email: kuliscimik@seznam.cz

                  

O nás

V bílých břízkách bydlí skřítci

… a v těch břízkách malí skřítci pomocníčci

Budova naší mateřské školy je umístěna do pěkného přírodního prostředí místního lesíka, který je součástí školní zahrady. Blízkost přírody nám dává nevyčerpatelné možnosti a podněty ke vzdělávacím aktivitám a k příkladům zdravého způsobu života. Záměrem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání “V bílých břízkách školička”, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy, pořádáme pro děti sportovní dny, výlety, výstavy, exkurze. pro rodiče s dětmi organizujeme besídky, tvořivá odpoledne, kroužky. Účastníme se výtvarných a sportovních soutěží, kulturních akcí.  Spolupracujeme se ZŠ, školní družinou, s atletickým oddílem, obecním úřadem, kulturním domem. Ve  vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se vytvářel mezi rodiči a školou partnerský vztah a aby se děti i rodiče cítili v mateřské škole dobře a navštěvovali ji rádi.