Organizace školní družiny

I. oddělení:  Mikulčice 506, budova tělocvičny

Vychovatelka Anna Nezvalová, tel.: 736 635 436,  e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

Provoz:   11.40 – 16.00 hodin

II. oddělení:  Mikulčice 555, kmenová třída základní školy

Vychovatelka Bc. Ivona Hépalová, tel.: 702 157 893, e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

Provoz: 11.40 – 15.00 hodin

Ranní provoz:   Mikulčice 555, kmenová třída základní školy

Vychovatelka Bc. Ivona Hépalová, tel.: 518 357 253, 518 357 254, e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

Provoz: 6.45 – 7.45 hodin

 

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého, odpočinkového i aktivního trávení času. Jedno oddělení je umístěno v areálu tělocvičny a druhé oddělení v budově základní školy, ke probíhá i ranní provoz. Pro sportování využívá tělocvičnu, atletické i fotbalové hřiště. 

 


Režim dne

I. oddělení školní družiny

II. oddělení školní družiny