Organizace školní družiny

 

Vychovatelky školní družiny:

1. oddělení: Anna Nezvalová

2. oddělení: Bc. Zuzana Ondrouchová, DiS.

 

Kontakt:  

tel.: 736 635 436,  e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

 

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého, odpočinkového i aktivního trávení času. Jedno oddělení je umístěno v areálu tělocvičny a druhé oddělení v budově základní školy, ke probíhá i ranní provoz. Pro sportování využívá tělocvičnu, atletické i fotbalové hřiště. V rámci školní družiny nabízíme dětem zapojení se do folklorního kroužku  Věneček.

 

Režim dne

1. oddělení

6.45 – 7.45      Průběžná odpočinková a spontánní činnost

Ranní provoz v budově ZŠ. Průběžná odpočinková a spontánní činnost.

11.40 – 12.30     Přechod do jídelny, hygiena, oběd.

12.30 – 12.45    Průběžná odpočinková a rekreační činnost

Stolní a společenské hry, četba knih a dětských časopisů, volné kreslení, omalovánky, stavebnice, puzzle, pohyblivé hry na hřišti, vycházky.

12.45 – 13.30    Pravidelná zájmová činnost

Pracovně-technická, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, esteticko-výchovná, sportovně- branná, vlastivědná činnost.

13.30 – 14.30    Pravidelná aktivní a rekreační činnost

Pobyt venku, využívání hřiště a průlezek, vycházky, soutěže, štafety, hry s nářadím, hrací kouty, individuální tvořivé a smyslové hry.

14.30 – 15.00    

Hygiena, svačina, sledování pohádek. Přebírání dětí 2. oddělení. 

15.00 – 15.30    Průběžná sebevzdělávací činnost

Příprava do školy, péče o učebnice a sešity, didaktické hry, hádanky, křížovky, počítačová gramotnost, slovní hry, četba knih, dětských časopisů.

15.30 – 16.00      Průběžná odpočinková činnost

Příležitostná činnost vložena do průběhu roku. Bezpečnost dětí vložena do průběhu roku. Sebeobslužná činnost vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání, oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, slušné chování.

 

2. oddělení

11.40 – 12.45     Průběžná odpočinková a relaxační činnost

Společenské a stolní hry, četba knih a dětských časopisů, stavebnice, puzzle, kreslení

12.45 – 13.30     Přechod do jídelny

Hygiena, oběd

13.30 – 13.45    Průběžná odpočinková a relaxační činnost

Poslech CD, sledování DVD, odpočinek

13.45 – 14.15     Průběžná – relaxační a aktivní činnost

Pobyt venku – procházky, využívání hřiště a průlezek, soutěže, štafety, hrací kouty, tvoří a  smyslové hry

14.15 – 15.00    Pravidelná a zájmová činnost

Pracovně -technická, vlastivědná, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, esteticko-výtvarná, sportovně-branná

Příležitostná činnost je vložena do průběhu roku. Bezpečnost dětí je vložena do průběhu roku. Sebeobslužná činnost je vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání, oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, slušné chování.

 

Celoroční plán

Čas je náš kamarád

Září – začínáme s družinou

Adaptace na ŠD, navazování kamarádských vztahů pomocí společenských her

Poučení o bezpečnosti, úrazech, seznámení s řádem ŠD a provozem

Vzpomínáme na prázdniny, MŠ – výtvarná soutěž

Cesta do školy – seznámení se s okolím školy a ŠD, bezpečnost v silničním provozu

 

Říjen – čas skřítků

Podzim v knížkách a časopisech – pohádky, říkanky, pranostiky, návštěva knihovny

Pozorujeme měnící se přírodu v polích i zahradách

Práce s přírodninami – malování na kamínky, ulity, obtiskování listů

Uspávání skřítků –  výroba víl a skřítků, družinová soutěž

 

Listopad – čas barevného listí

Drakiáda – výroba draků, družinová soutěž v létání draků

Kombinovaná technika – ztvárnění podzimu

Dramatizace pohádek, říkadel, poslech pohádek

Mezinárodní den nevidomých – učíme se toleranci

Štafetové soutěžení v tělocvičně – posilujeme tělo

 

Prosinec – čas splněných přání

Vnímáme začínající atmosféru vánoc – zdobíme si družiny vánoční tématikou

Čertí rojení – vyrábíme postavičky čerta, Mikuláše a anděla, mikulášská nadílka spolu s diskotékou

Zkoušíme na vánoční besídku – zpěv koled, výroba kulis, masek

Vyrábíme vánoční přáníčka a drobné dárečky, pečeme a zdobíme perníky

 

Leden – čas zimních radovánek

Hry na sněhu, stavíme sněhuláky – bezpečnost při zimních sportech

Spolupráce z MŠ – návštěva

Čajové odpoledne s pohádkou

Turnaj v míčových hrách – vybíjená, fotbal, florbal

Jak jde čas – měřidla času, střídání ročních období

 

Únor – čas masopustu

Masopustní karneval – čteme si o tradicích karnevalů, výroba masek

Zima v dřívějších dobách – besedy, návštěva muzea

Hudba – hry se zpěvem a tancem, poznávání hudebních  nástrojů

Pozorujeme zimní krajinu – procházka ke krmelci, sledujeme stopy zvířat

 

Březen – čas probouzení přírody

Symboly jara –  jarní květiny, mláďata, sluníčko, jarní procházky

Měsíc knihy – společné čtení, vlastní ilustrace, beseda s knihovnicí

Neobvyklé soutěžení  – dbáme na bezpečnost, zdokonalujeme se obratnosti, rekordy ŠD

Zdobíme si družiny jarními motivy – pracovní a výtvarná činnost

Seznámení s 1. pomocí – beseda

 

Duben – čas planet

Velikonoce – tradice, zvyky, přáníčka, soutěž v hledání vajíček

Den Země – ekologie, třídíme odpad, úklid v okolí ŠD

Dopravní výchova – zdokonalujeme se pomocí her a kvízů, návštěva hasičárny

Slet čarodějů a čarodějnic – čtení čarodějných příběhů, výtvarné zpracování čarodějnic, opékání špekáčků

 

Květen – čas s rodinou

Den rodin – vztahy v rodině, k sourozencům, rodičům a prarodičům

Atletický pětiboj

Výroba přáníček a dárečků pro maminky ke Dni matek

Pampeliškománie – soutěž o nejdelšího hada z pampelišek

Setkání s kamarády z MŠ  – výroba dárečků pro kamarády z MŠ

 

Červen – hurá na prázdniny

Den dětí – zábavné odpoledne plné soutěží

Barevný týden – tolerance k jiným národům

Malování na chodník – křídami, vodou – výtvarná soutěž

Venkovní pobyt u bazénu, hry v terénu, pohybové hry

Ukončení ŠD – vyhodnocení, upomínkové listy, závěrečná diskotéka