Organizace školní družiny

 

Vychovatelky školní družiny:

1. oddělení: Anna Nezvalová

2. oddělení: Zuzana Ondrouchová, Dis.

Kontakt:  tel.: 736 635 436,  e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

 

 

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého, odpočinkového i aktivního trávení času. Je umístěna v novém areálu tělocvičny a jídelny. Ranní provoz probíhá v budově ZŠ. Pro sportování využívá tělocvičnu, atletické i fotbalové hřiště. V rámci školní družiny nabízíme dětem zapojení se do folklorního kroužku  Věneček.

 

Režim dne

1. oddělení: vychovatelka Anna Nezvalová

 

6.45 – 7.45      Průběžná odpočinková a spontánní činnost

Ranní provoz v budově ZŠ. Průběžná odpočinková a spontánní činnost.

11.40 – 12.30     Přechod do jídelny, hygiena, oběd.

12.30 – 12.45    Průběžná odpočinková a rekreační činnost

Stolní a společenské hry, četba knih a dětských časopisů, volné kreslení. omalovánky, stavebnice, puzzle, pohyblivé hry na hřišti, vycházky.

12.45 – 13.30    Pravidelná zájmová činnost

Pracovně-technická, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, esteticko-výchovná, sportovně- branná, vlastivědná činnost.

13.30 – 14.30    Pravidelná aktivní a rekreační činnost

Pobyt venku, využívání hřiště a průlezek, vycházky, soutěže, štafety, hry s nářadím, hrací kouty, individuální tvořivé a smyslové hry.

14.30 – 15.00    

Hygiena, svačina, sledování pohádek. Přebírání dětí 2. oddělení. 

15.00 – 15.30    Průběžná sebevzdělávací činnost

Příprava do školy, péče o učebnice a sešity, didaktické hry, hádanky, křížovky, počítačová gramotnost, slovní hry, četba knih, dětských časopisů.

15.30 – 16.00      Průběžná odpočinková činnost

Příležitostná činnost vložena do průběhu roku. Bezpečnost dětí vložena do průběhu roku. Sebeobslužná činnost vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání, oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, slušné chování.

 

2. oddělení: vychovatelka Zuzana Ondrouchová, Dis.

 

11.40 – 12.35     Průběžná odpočinková a relaxační činnost

Společenské a stolní hry, četba knih a dětských časopisů, stavebnice, puzzle, kreslení, omalovávání.

12.35 – 13.15     Přechod do jídelny

Hygiena, oběd

13.15 – 13.30    Průběžná odpočinkoví a relaxační činnost

Poslech CD, sledování DVD, odpočinek na sedačce a koberci

13.30 – 14.15     Pravidelná a zájmová činnost

Pracovně -technická, vlastivědná, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, esteticko-výtvarná, sportovně-branná

14.15 – 15.00     Průběžná relaxační a aktivní činnost

Pobyt venku – procházky, využívání hřiště a průlezek, soutěže, štafety, hrací kouty, tvoří a  smyslové hry.

Příležitostná činnost je vložena do průběhu roku.

Bezpečnost dětí je vložena do průběhu roku.

Sebeobslužná činnost je vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání, oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, slušné chování.

 

Celoroční plán

Létáme vesmírem s novým pohledem všestranného dítěte

Barevný podzim

Září 

Seznámení se s řádem ŠD – poučení o bezpečnosti, úrazy, pravidla ŠD

Provoz školní jídelny – hygiena, stolování

Seznamovací hry – poznáváme se podle hlasu, hmatu, vzpomínky na prázdniny

Naše obec – seznámení se s okolím školy, ŠD

Domácí mazlíčci a mláďata – vyprávění, fota, kresba

Říjen

Pozorujeme proměny přírody – vycházky, návštěva zahrad, lesíků, sběr přírodnin

Podzim v zahradě – modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně, výstava ovoce

Podzimní pranostiky, podzimní počasí

Den stromů – tvorba vlastního stromu – různé výtvarné techniky

Drakiáda – výroba draků, družinová soutěž v létání draků

Listopad 

Barvy podzimu v klovatině, otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami, foukání tuže

Sběr kaštanů, žaludů a šípků na zimu do krmelce

Puzzliáda – soutěž ve skládání puzzlí

Zdravý životní styl – sestavení potravinové pyramidy, tvorba zdravých talířů

Neobvyklé soutěžení – rozvíjení fantazie, zdokonalení hrubé a jemné motoriky

Bílá zima

Prosinec 

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, „ jak to chodí jinde ve světě“

Čert a Mikuláš – nadílka, diskotéka, tvorba masek

Výroba vánočního přání, drobných dárků, pečení cukroví

Vánoční besídka s posezením u cukroví a čaje, poslech a zpěv koled

Leden 

Zimní sporty – poznávání jednotlivých sportů a vybavení, zimní olympiáda

Živočichové v zimě – vycházka ke krmelci, beseda s myslivcem

Zimní zvířata – místa žití, mapy, globus, tvorba zvířátek z papíru

Sněhové radovánky – klouzání, koulování, stavění sněhuláků

Únor 

Masopustní karneval – povídáme si o tradicích a původu masopustu – výroba masek

Svatý Valentýn – výroba přání a dárků

Naše zdraví – části lidského těla, zásady první pomoci – kvíz

Hudba- význam hudby, poslech hudby, hudební skladatelé, hudební nástroje

Rozkvetlé jaro

Březen 

Měsíc knihy – práce s knihou, čteme si úryvky z oblíbených knih, návštěva knihovny

Básničky s jarní tematikou, pranostiky o jaru – společné soutěžení

Vycházky a pozorování probouzení přírody, hledání jarních květin a bylinek

Malujeme jarní květiny – výzdoba družiny jarními motivy

Sportujeme v tělocvičně – soutěživé míčové hry – dbáme na bezpečnost v tělocvičně

Duben 

Den ptactva- návrat ptáků ze zimních krajin – poznáváme druhy (vlaštovka, jiřička, čáp, špaček, kukačka)

Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc – tvoření přáníček, zdobení vajíček, soutěž v hledání velikonočních vajíček

Pálení čarodějnic – vyprávění, výtvarné zpracování, táborák

Den Země  – povídání si o ekologii, chráníme přírodu, učíme se třídit odpad, úklid v okolí ŠD

Květen 

Den matek – výroba přáníček, učíme se básničku pro maminku

Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny –  skládání z papírů, z látky, z dřívek

Poznáváme zvířata na statku, v ZOO

Využíváme atletické hřiště – pohybujeme se na čerstvém vzduchu, letní olympiáda

Rozvíjíme vzájemnou spolupráci mezi ŠD a MD – vzájemné návštěvy

Veselé léto

Červen 

Pirátský týden – převleky, pirátská neobvyklá olympiáda, stavba lodí z lega

Den dětí – hry a soutěže venku

Prázdninové volání- malujeme na chodník – křídy, voda

Práce s atlasem – hledání země, kterou bychom chtěli navštívit

Moje kolo – bezpečnost v provozu, bezpečnost o prázdninách

Ukončení ŠD s upomínkovým listem – diskotéka

Akce ve školním roce 2017-2018

ZÁŘÍ

Seznámení s prostředím a okolím ŠD, bezpečnost během pobytu ve ŠD

Vzpomínky na prázdniny

Naše vesnice – návštěva obce

Hračkyáda – plyšové zvířátka

ŘÍJEN

Podzimní sběr ovoce

Podzimníček – soutěž

Výroba podzimního stromu

Drakiáda

LISTOPAD

Barvy podzimu-kombinovaná technika

Puzzliáda – soutěž

Zdravý jídelníček

Neobvyklé soutěžení – rekordy ŠD

PROSINEC

Advent a tradice

Mikulášská nadílka

Vánoce u Slovanů – beseda

Vánoční besídka u stromečku

LEDEN

Tvoříme roční kalendář

Zvířátka v zimě  – vycházka ke krmelci

Soutěživé hry v tělocvičně

Sněhové radovánky – zimní olympiáda

ÚNOR

Masopustní karneval

Naše zdraví

Hudba – Slavíček

BŘEZEN

Oblíbené knihy – návštěva knihovny

Proměny přírody – šipkovaná

Miss ŠD

Míčové turnaje v tělocvičně

DUBEN

Den ptactva

Velikonoční tradice

Naše planeta – Den Země

Dopravní znalosti – dětské dopravní hřiště

KVĚTEN

Den matek

Sportovní letní olympiáda

Zvířata – na statku, v ZOO

Návštěva MŠ

ČERVEN

Den dětí – soutěživé odpoledne

Hry v terénu – hledání pokladu, šipkovaná

Malování na chodník

Loučení se ŠD – diskotéka