Organizace školní družiny

I. oddělení:  Mikulčice 506, budova tělocvičny

Vychovatelka Anna Nezvalová, tel.: 736 635 436,  e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

Provoz:   11.40 – 16.00 hodin

II. oddělení:  Mikulčice 555, kmenová třída základní školy

Vychovatelka Hana Mikulicová, tel.: 702 157 893, e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

Provoz: 11.40 – 15.00 hodin

Ranní provoz:   Mikulčice 555, kmenová třída základní školy

Vychovatelka Bc. Ivona Hépalová, tel.: 518 357 253, 518 357 254, e-mail:   sdmikulcice@seznam.cz

Provoz: 6.45 – 7.45 hodin

 

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého, odpočinkového i aktivního trávení času. Jedno oddělení je umístěno v areálu tělocvičny a druhé oddělení v budově základní školy, ke probíhá i ranní provoz. Pro sportování využívá tělocvičnu, atletické i fotbalové hřiště. 

Ve školním roce 2020/2021 jsou vzhledem k epidemiologické situaci a kapacitním možnostem ŠD zavedena tato opatření:

I. oddělení budou navštěvovat pouze žáci 1. ročníku. Rouška není povinná.

II. oddělení budou navštěvovat žáci 2. a 3. ročníku. Rouška není povinná.

Ranní družinu mohou navštěvovat žáci I. stupně do naplnění kapacity, a to s vyplněnou přihláškou. Vzhledem k možné promíchanosti žáků z různých ročníků je třeba, aby žáci měli roušky. Není povolena příležitostná a nepravidelná docházka.


Celoroční plán školní družiny

I. oddělení školní družiny

II. oddělení školní družiny