Režim dne

6.45 – 7.45     

Průběžná činnost – odpočinková, spontánní

Snídaně, společenské pohyblivé hry, stolní hry, spontánní aktivity, komunikace s dětmi, stavebnice, volné kreslení, poslech pohádek

 

11.40 – 12.35 

Pravidelná zájmová činnost

Esteticko-výtvarná, pracovně – technická,  vlastivědná, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, sportovně-branná

 

12.35 – 13.30                

Přechod do jídelny, oběd

Hygiena, oběd

 

13.30 – 14.35               

Průběžná činnost – rekreační, aktivní, spontánní činnost, relaxační                     

Stolní a společenské hry, četba knih a dětských časopisů, volné kreslení , stavebnice, puzzle,  za pěkného počasí pohyblivé hry na hřišti, vycházky

 

14.35 – 15.00               

Přechod a předání žáků do I. oddělení

 

15.00 – 16.00      (I. oddělení)            

Průběžná odpočinková, relaxační činnost

Příprava do školy, péče o učebnice a sešity, didaktické hry, hádanky, taje, křížovky, počítačová gramotnost, slovní hry, četba knih, dětských časopisů

 

Příležitostná činnost je vložena do průběhu roku. Bezpečnost dětí je vložena do průběhu roku. Sebeobslužná činnost je vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání, oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, slušné chování.

 


Celoroční plán 2019 – 2020

ZÁŘÍ  –  začínáme s družinou

seznámení s prostředím ŠD, s Vnitřním řádem ŠD, pravidly ŠD, s novými kamarády

upevňování kamarádských vztahů, poznáváme se – výroba “selfie”

vzpomínáme na prázdniny – výroba pohlednice – libovolná technika – soutěž

významné dny – 22.9. Den bez aut – vycházky do okolí školy, poznáváme dopr. značky

výzdoba nové školní družiny

 

ŘÍJEN – čas draků a skřítků

výroba draků, strašidel z přírodnin (soutěž)

hrajeme stolní hry

významné dny – 20. 10. Den stromů – výtvarné ztvárnění stromu

kombinovaná technika – barvy podzimu

 

LISTOPAD – čas barevného listí

barvy kolem nás – zpracování podzimních listů (kombinovaná technika)

tematické vycházky do přírody – stavění domečků pro skřítky( skupinová soutěž)

turnaje ve sportovních disciplínách( švihadlo, šipky, twister..)

mezinárodní den nevidomých, zkoušíme se vcítit( hra na slepou babu)

dramatizace pohádek, říkadel – trénujeme na vánoční besídku

 

PROSINEC – čas vánoční

adventní čas – vánoční zvyky a tradice (povídání si)

vycházky po vesnici – prohlídka vánoční výzdoby

poslech vánočních koled, zpívání

výroba vánočních ozdob, pečení perníčků

ztvárnění postav Mikuláš, čert, anděl, mikulášská nadílka spolu s diskotékou

dopis pro Ježíška – výtvarná soutěž

vánoční besídka pro rodiče

 

LEDEN – čas zimních radovánek

zimní dovádění, zimní sporty – povídáme si o bezpečnosti při nich

vycházky do zimní přírody (návštěva krmelce)

výroba smoothie z ovoce – význam vitamínů v zimě, tělesná zdatnost

pomoc zvířátkům v zimě – výroba dobrot (výroba krmítka z keramiky)

 

 

ÚNOR – čas masopustu

povídáme si a pouštíme video o tradici Masopustu

výroba karnevalových masek

míčové a sportovní turnaje v tělocvičně

pohádkový karneval – zábavné odpoledne, soutěž o nejlepší masky a tanečníky

hudební hádanky

 

BŘEZEN – probouzení jara

učíme se písničky, básničky s jarní tematikou

svátky jara – Velikonoce, výzdoba ŠD jarní tématikou

významné dny – 22. 3. Světový den knihy – čteme si svou oblíbenou knihu

návštěva knihovny, výroba vlastní záložky do knihy

Morana (ukončení zimy), učíme se píseň o ní

 

DUBEN – čas čarodějnic

výtvarné zpracování čarodějnic

poznávání léčivých rostlin, práce s herbářem

významné dny – Den Země 22.4. učíme se třídit odpad, úklid v okolí ŠD

  1. 4. světový den bezpečnosti – návštěva hasičárny, beseda o první pomoci

čarodějnické odpoledne – opékání špekáčků, výroba čarodějnického slizu

 

KVĚTEN – čas lásky k rodině

vyrábíme dárky a přání pro maminky ke Dni matek

15.5. Mezinárodní den rodin – vztahy, vazby mezi rodinnými příslušníky

malujeme na chodník rodinu

vycházky do rozkvetlé přírody 

soutěž – pantomima povolání rodičů

 

ČERVEN – čas prázdnin se blíží

Mezinárodní den dětí 1.6. – zábavné odpoledne se soutěžemi

Světový den životního prostředí 5.6., uklízíme v okolí školy

vyrábíme si letní čaj

bezpečnost a ochrana zdraví nejen o prázdninách

rozloučení se školním rokem diskotékou

 


Plán akcí školní družiny

 

Září

prázdninová pohlednice – soutěž

výzdoba nové školní družiny

22. 9. Den bez aut – poznáváme dopravní značky

 

Říjen

soutěž o nejlepší strašidlo

výtvarné pojetí podzimního stromu

 

Listopad

skupinové stavění domku pro skřítka – soutěž

sportovní turnaje

trénujeme na vánoční besídku

 

Prosinec

pečení a zdobení perníků

vánoční besídka pro rodiče

mikulášská nadílka s diskotékou

 

Leden

vycházka ke krmelci

výroba smoothie

krmení ptáčků v zimě

 

Únor

sportovní turnaje v tělocvičně

pohádkový karneval – soutěž o nejlepší masku

 

Březen

návštěva knihovny

Vynášení Morany

 

Duben

“Den Země” – úklid v okolí ŠD

návštěva hasičárny

 

Květen

den matek – výroba dárku a přání

beseda o 1. pomoci

malování rodiny na chodník

 

Červen

den dětí – zábavné odpoledne se soutěžemi

rozlučková diskotéka