Režim dne

11.40 – 12.45  Pravidelná zájmová činnost

Esteticko-výtvarná, pracovně – technická, vlastivědná, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, sportovně-branná

 

12.45 – 13.20  Přechod do jídelny, oběd

Hygiena, oběd

 

13.20 – 14.00  Průběžná – rekreační, aktivní, spontánní činnost                      

Stolní a společenské hry, četba knih a dětských časopisů, volné kreslení, stavebnice, puzzle, za pěkného počasí pohyblivé hry na hřišti, sportování v tělocvičně, vycházky

 

14.00 – 14.35  Pravidelná zájmová činnost

esteticko-výtvarná, pracovně – technická, vlastivědná, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, sportovně-branná

 

14.35 – 15.00  Průběžná odpočinková, relaxační činnost

Poslech CD, sledování DVD, pohádek, odpočinek, společenské a stolní hry, prohlížení dětských časopisů, stavebnice, volné kreslení

Příležitostná činnost a bezpečnost dětí je vkládána do průběhu roku. Sebeobslužná činnost je vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání, pozdravení, oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, zásady slušného chování.