Režim dne

11.40 – 12.45  Pravidelná zájmová činnost

Esteticko-výtvarná, pracovně – technická, vlastivědná, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, sportovně-branná

 

12.45 – 13.20  Přechod do jídelny, oběd

Hygiena, oběd

 

13.20 – 14.00  Průběžná – rekreační, aktivní, spontánní činnost                      

Stolní a společenské hry, četba knih a dětských časopisů, volné kreslení, stavebnice, puzzle, za pěkného počasí pohyblivé hry na hřišti, sportování v tělocvičně, vycházky

 

14.00 – 14.35  Pravidelná zájmová činnost

esteticko-výtvarná, pracovně – technická, vlastivědná, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová, sportovně-branná

 

14.35 – 15.00  Průběžná odpočinková, relaxační činnost

Poslech CD, sledování DVD, pohádek, odpočinek, společenské a stolní hry, prohlížení dětských časopisů, stavebnice, volné kreslení

Příležitostná činnost a bezpečnost dětí je vkládána do průběhu roku. Sebeobslužná činnost je vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání, pozdravení, oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, zásady slušného chování.


Celoroční plán 2020 – 2021

ZÁŘÍ  –  začínáme s družinou

seznámení s prostředím ŠD, s Vnitřním řádem ŠD, pravidly ŠD

navazujeme kamarádské vztahy, poznáváme se, kresba autoportrétu

vzpomínáme na prázdniny, fotky z dovolené, kreslíme zážitky

významné dny – 22.9. Den bez aut – při vycházkách poznáváme dopravní značky

zdobíme prostory školní družiny

ŘÍJEN – čas draků a skřítků

výroba draků, strašidel (kombinovaná technika)

dekorace k Halloweenu

hrajeme stolní hry – soutěžení

20. 10. Den stromů – výtvarné ztvárnění stromu ve čtyřech ročních obdobích

tvoříme z keramiky – obraz stromu

kombinovaná technika – barvy podzimu

LISTOPAD – čas barevného listí

barvy kolem nás – zpracování listů (kombinovaná technika)

tematické vycházky do přírody – stavění domečků pro skřítky (skupinová soutěž)

turnaje ve sportovních disciplínách( švihadlo, obruče, twister..)

mezinárodní den nevidomých – poznáváme se po hlase, hry se zavázanýma očima

dramatizace pohádek, říkadel – trénujeme na vánoční besídku

PROSINEC – čas vánoční

adventní čas – vzpomínáme a upevňujeme vánoční zvyky a tradice

vycházky po vesnici – prohlídka vánoční výzdoby

poslech vánočních koled, zpívání

výroba vánočních ozdob, pečení perníčků

ztvárnění postav Mikuláš, čert, anděl

vánoční tvořivá dílna – výroba betlému, píšeme dopis pro Ježíška         

LEDEN – čas zimních radovánek

zimní dovádění, zimní sporty – povídáme si o bezpečnosti při nich

vycházky do zimní přírody – stavění sněhuláka, návštěva krmelce

mixujeme smoothie z ovoce – význam vitamínů v zimě

tělesná zdatnost po celý rok – učíme se pozdrav slunci

pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít v zimě – výroba dobrot

poznáváme stopy zvířat

ÚNOR – čas masopustu

 povídáme si a pouštíme video o tradici Masopustu

výroba karnevalových masek

soutěž ve zpěvu a recitaci

pohádkový karneval – zábavné odpoledne, soutěž o nejlepší masky a tanečníky

hudební kvíz

BŘEZEN – probouzení jara

učíme se písničky, básničky s jarní tematikou

svátky jara – Velikonoce, výzdoba ŠD jarní tématikou

významné dny – 22. 3. Světový den knihy – představujeme si svou oblíbenou knihu

návštěva knihovny, výroba vlastní záložky do knihy

Morana (ukončení zimy), učíme se píseň o ní

DUBEN – čas čarodějnic

výtvarné zpracování čarodějnic

poznávání léčivých rostlin, práce s herbářem

významné dny – Den Země 22. 4. – učíme se třídit odpad, úklid v okolí ŠD

28. 4. světový den bezpečnosti – návštěva hasičárny, beseda o první pomoci

čarodějnické odpoledne – opékání špekáčků, výroba čarodějnického slizu

KVĚTEN – čas lásky k rodině

vyrábíme dárky a přání pro maminky ke Dni matek

15.5. Mezinárodní den rodin – vztahy, vazby mezi rodinnými příslušníky

malujeme na chodník svou rodinu

vycházky do rozkvetlé přírody

soutěž – pantomima povolání rodičů

ČERVEN – čas prázdnin se blíží

Mezinárodní den dětí 1.6. – zábavné odpoledne se soutěžemi

Světový den životního prostředí 5. 6., uklízíme v okolí školy

pečeme letní koláč

bezpečnost a ochrana zdraví nejen o prázdninách

rozloučení se školním rokem diskotékou

 

 


Plán akcí školní družiny

Září

nejlepší zážitky z prázdnin – soutěž

výzdoba nové školní družiny

22.9. Den bez aut – poznáváme dopravní značky, kvíz

Říjen

soutěž o nejlepší strašidlo

den stromů – znázornění stromu ve čtyřech ročních obdobích

skupinové stavění domku pro skřítka – soutěž

Listopad

sportovní turnaje v tělocvičně

trénujeme na vánoční besídku

Prosinec

pečení perníčků a cukroví

vánoční besídka pro rodiče

mikulášská nadílka

Leden

vycházka ke krmelci

výroba nápoje plného vitamínů –  smoothie

utužujeme zdraví v zimě – učíme se pozdrav slunci

Únor

Soutěž ve zpěvu a recitaci

družinový karneval – soutěž o nejlepší masku

Březen

návštěva místní knihovny

vynášení Morany

Duben

“Den Země” – úklid v okolí ŠD

návštěva hasičárny

Květen

den matek – výroba dárku a přání

beseda o 1. pomoci se zdravotníkem

malování rodiny na chodník

Červen

den dětí – zábavné odpoledne se soutěžemi

rozlučková diskotéka