Školní rok 2023/2024

Lužická laťka

Dne 26.3. se konala tradiční sportovní událost – Lužická laťka. Naši žáci se rozhodně v konkurenci škol z Lužic, Lanžhota, Mor. Žižkova, Tvrdonic neztratili. Možná to bylo i tím, že jsme na místo konání přesunuli pěšky. :-) 1. místo ve své kategorii získali Kudrna Jindra, Tobiáš Rech, Zuzana Fialová a 2. místo Veronika Kočvarová.

Mé toulky za zvěří

Žákyně Olga Konečková a Ellen Králová z 3. B se staly vítězkami výtvarné soutěže pořádané Okresním mysliveckým spolkem „Mé toulky za zvěří“. Obě se umístily na krásném 3. místě.

Vánoční turnaj ve florbalu

Ve čtvrtek 14. 12. se konal již čtrnáctý ročníku tradičního Vánočního turnaje ve florbalu. V tvrdé konkurencí ostatních škol náš tým ve složení: M. Bělohoubek (c), N. Dlabalová, C. Dlabalová, A. Hájková, V. Salajková, O. Zvědělík, K. Kopka, J. Novák, P. Pazourek, L. Pavka, M. Urbánek obsadil 1. místo.

Akropolis cross

Dne 26.9. 2023 se uskutečnil závod v běhu terénem na Slovanském hradišti. Počasí nám nabídlo ideální podmínky v krásném prostředí. Zúčastnilo se 5 škol s celkem 239 žáky. Nejúspěšnější byla ZŠ Lanžhot, druhá ZŠ Tvrdonice a třetí naše ZŠ Mikulčice. Medaile: Novák Jonáš (2), Tereza Horňáčková (3), Matějíčková Ella (1), Laga Anabel (3).


Školní rok 2022/2023

Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého

V neděli 23. dubna se konal 39. ročník dětské pěvecké soutěže Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého. Soutěže se zúčastnilo téměř 60 dětí. Byly rozděleny byly do několika kategorií podle věku. Děti zpívaly za doprovodu cimbálové muziky CM Duběnka.

Z naší školy se zúčastnila Olinka Konečková a Anička Petrželková. Obě děvčata byla ve skvělé formě. Olinka si vyzpívala krásné 3. místo a Anička cenu diváků. Gratulujeme!


Lužická laťka

Dne 29. 3. se výběr našich 20ti žáků zúčastnil soutěže ve skoku vysokém – Lužické laťky. Závod se nesl v poklidném duchu. Mezi téměř stovkou účastníků se naše škola rozhodně neztratila, ať šlo o výkony ve skoku, nebo o povzbuzování. Ve svých kategoriích získali medailové ocenění  Dominik Trecha, 4. tř.  (2. místo),  Eliška Žůrková, 4. tř. (3. místo),  Tobiáš Rech, 5. tř. (2. místo),  Terezie Pitzingerová, 7. tř. (2. místo),  Zuzana Fialová, 8. tř. (1. místo) – vytvořila rekord 150 cm – GRATULUJEME! Za zmínku stojí také čtyři 4. místa. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další úspěchy v příštím ročníku soutěže. 


Příběhy našich sousedů

Již podruhé jsme se zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá nezisková organizace Post Bellum. Tentokrát se zapojili žáci osmého ročníku. O co se jedná? Žáci vyberou jednoho pamětníka ze svého okolí, osloví ho a následně jeho příběh zpracují nejčastěji formou zvukové nahrávky či videa. Žáci si v naší vesnici vybrali dvě pamětnice a následně se rozhodli pro zpracování příběhu paní Milady Juráskové. Tento příběh jsme následně doplnili mluveným slovem, které jsme natáčeli v Českém rozhlase Brno. Vrcholem celé práce je slavnostní prezentace prací všech škol z našeho okresu, které se do projektu zapojily. Tato prezentace se konala v Kině Panorama v Kyjově a sešlo se celkem 11 žákovských týmů reprezentujících 11 škol. Svojí účastí naše žáky podpořil například pan ředitel Bešta nebo za obec paní Martina Fialová.

Žáci naší školy velice hezky odprezentovali svoji práci, a jako bonus získali pochvalu od poroty za nejlepší mluvené slovo v nahrávce, do které se všichni zapojili.

Tímto patří našim žákům velké poděkování za reprezentaci školy a za vynaložený čas, který tomuto projektu věnovali. Jsou to: Samuel Bařina, Matyáš Bělohoubek, Ondřej Zvědělík, Lukáš Pavka, Tobiáš Kříž, Kryštof Kopka a Pavel Pazourek.

Poděkování patří také Miladě Juráskové, vedení naší školy, koordinátorce projektu a obci Mikulčice.


Velká Morava

47. ročník silničního běhu Velká Morava proběhl v sobotu 1.dubna. Za naši školu běželo 33 žáků v různých kategoriích. Nejúspěšnějšími závodníky se stali:

2. místo – Jakub Kočvara, 2. B

3. místo – Ella Matějíčková, 2. B

3. místo – Štěpán Šmíd, 5. tř.


Zpěváček Podluží

Již po desáté se 26. března 2023 rozezněl kulturní dům ve Starém Poddvorově krásnými slováckými písněmi v podání dětí z celého regionu Podluží. DFS Kordulka zorganizoval již X. ročník této soutěže pro děti do 15 let.  Celkem bylo do soutěže přihlášeno 29 dětí. Soutěž probíhala pod záštitou Regionu Podluží, dobrovolného svazku obcí a Obce Starý Poddvorov.

Mikulčice měly hned dvě úspěšné zpěvačky:

1. místo – Olga Konečková, 2. B

1. místo – Anna Petrželková, 1. tř.


Soutěž IT – SLOT – finálové kolo

Ve středu 14. 12. 2022 se v Praze konalo 2. kolo vědomostní soutěže pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěž je zaměřená na rozvoj matematického a informatického myšlení budoucích studentů přírodovědných oborů a informatiky. Účastnilo se jí 50 nejlepších žáků z 1. kola (celkem přes 8000 soutěžících z celé ČR). Mezi nejlepší se dostal i náš Matěj Veselý z 9. třídy. A rozhodně se v hlavním městě neztratil! Skončil na krásném 4. místě, pouze jeden bod pod stupni vítězů. Gratulujeme!


Školní rok 2021/2022

Rosteme s knihou

Krásného úspěchu se dočkala žákyně 5. třídy Dorota Kopková – v celorepublikové literární soutěži, jež proběhla coby součást kampaně Rosteme s knihou, zaměřenou na podporu čtenářství, získala
1. místo. V pátek 10. června Dorotku čekalo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo pod záštitou renomovaného veletrhu Svět knihy 2022. Finalisté soutěže si odtud odvezli hodnotné ceny a setkali se i s významnými českými spisovateli. Gratulujeme!


Atletika Lanžhot

2. a 3. června se v Lanžhotě konal Atletický přebor Podluží. Přivezli jsme celkem 16 medailí:

6x zlatá medaile – Rech Tobiáš (4. tř.), Hřebačka Matyáš (7.tř.), 2x Fialová Zuzana (7.tř.), 2x Pitzingerová Terezie (6.tř.)

5x stříbrná medaile – 2x Žůrková Eliška (3.tř.), Rech Tobiáš (4. tř.), Tesařík Lukáš (2.tř.), Fialová Zuzana (7.tř.)

5x bronzová medaile – Zelená Silvie (7. tř.), 2x Vričanová Daniela (8.tř.), Kočvarová Veronika (6.tř.), Veselý Šimon (6.tř.)

Škola získala 3.místo v celkovém počtu dosažených bodů.


Mé toulky za zvěří 2022

Ve výtvarné soutěži vyhlášené ČMMJ OMS Hodonín – Mé toulky za zvěří se  z naší školy umístil na krásném 2. místě Filip Holas (1. B) s obrázkem bažanta. Vyhlášení vítězů a předání věcných cen se uskutečnilo v sobotu 28. května 2022 na Domě kultury v Hodoníně, kde se konala i Okresní přehlídka trofejí.

 


Dopravní soutěž 2022

Naši žáci se zúčastnili Dopravní soutěže v Hodoníně. Soutěžit jela hned dvě družstva cyklistů. Žákům z 1. stupně se podařilo dosáhnout na medaile a umístili se na 3. místě.

Za vítěznou kategorii soutěžili žáci 4. třídy: Šárka Chudíková, Thea Vašíčková, Tobiáš Rech a Vojtěch Maláník.


Máme rádi přírodu

Žáci 1. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže MÁME RÁDI PŘÍRODU. Soutěž byla pořádána  hnutím Brontosaurus.

Výborně se umístili žáci 4. ročníku.

2. místo Michal Tománek – malba SKŘIVAN POLNÍ

3. místo Markéta Dostálová – malba VEVERKA


Velkomoravská olympiáda

Také v tomto roce se naše škola zúčastnila Velkomoravské olympiády. A musíme říct, že výsledky našich žáků nám udělaly upřímnou radost. Všem našim žáků ovšem patří především velké poděkování za reprezentaci naší školy. Jmenovitě to jsou: Šmíd Radek, Kopková Dorota, Kudrnová Alžběta, Hubačková Eliška, Kočvarová Veronika, Dostálová Veronika, Štursová Lucie, Bělohoubek Matyáš, Hřebačka Matyáš a Zvědělík Ondřej.

Hezký úspěch se podařil v 1. kategorii:

  1. místo – Kočvarová Veronika (6.tř.)

  2. místo – Dostálová Veronika (6. tř.)

  3. místo – Hubačková Eliška (5. tř.)

  4. místo – Šmíd Štěpán (4. tř.)

  5. místo – Kudrnová Alžběta (5. tř.)

V první kategorii naše škola získala také ocenění za nejlepší tým.


Školní rok 2019/2020

Karate

Jana Fialová

věk: 7 let

mateřský klub: Karate Klub Kyjov, z.s.

Historie:

Jana začala s tréninky karate na jaře 2018.
Do konce roku 2018 si vybojovala na 6 soutěžích 10 medailí (3x zlato, 3x stříbro a 4x bronz).

Rok 2019:
Na 11 národních a krajských soutěží vybojovala:

15x zlato

10x stříbro

13x bronz

K tomu se stala nositelkou titulů:

1x Mistryně České republiky Beginner Českého svazu karate 2019

2x Vicemistryně České republiky Beginner Českého svazu karate 2019

2x Mistryně České republiky Beginner Českého svazu karate Goju-Ryu 2019

1x Vicemistryně České republiky Beginner Českého svazu karate Goju-Ryu 2019

3x Mistryně Jihomoravského kraje Beginner Jihomoravského svazu karate ČSKe 2019

 

 


Karate 

Petra Fialová

věk: 10 let

mateřský klub: Karate Klub Kyjov, z.s.

Historie:

Petra začala s tréninky karate na jaře 2018.
Do konce roku 2018 si vybojovala na 6 soutěžích 9 medailí (6x zlato, 2x stříbro a 1x bronz) a jeden titul Mistryně České republiky Beginner Českého svazu karate 2018.

Rok 2019:
Na 11 národních a krajských soutěží vybojovala:

13x zlato

11x stříbro

9x bronz

 

K tomu se stala nositelkou titulů:

1x Vicemistryně České republiky Beginner Českého svazu karate 2019

4x Mistryně České republiky Beginner Českého svazu karate Goju-Ryu 2019

 
 
 

Nominace na nejúspěšnějšího Sportovce Hodonína  roku 2019

 
Jakub Krásný, 6. třída, plavání a dálkové plavání
Mistr ČR v dálkovém plavání na 3 km v kategorii mladší žák
Mistr ČR v dálkovém plavání na 1 km v kategorii mladší žák
3. místo v seriálu Pohár ČR jedenáctiletých v plavání
3 x 2. místo na Poháru ČR jedenáctiletých v plavání
9 x medailové umístění na Krajských přeborech JmK (5x zlato)
 
 

Výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří

 
Soutěž byla vyhlášena Českomoravskou mysliveckou jednotou OMS Hodonín, IV. kategorie Simona Bělohoubková, 8. třída –  2. místo 
Vyhlášení vítězů a předání věcných cen se uskutečnilo 30.5. na střelnici Pánov v Hodoníně.
 
 

“A pak se to stalo”                     4. 10.

Slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže „A pak se to stalo …“

Městská knihovna Hodonín, oceněn kolektiv 3. třídy

 
 

Školní rok 2018/2019

 
SCIO testování jaro 2019
 

Čarovné barvy země

 
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Slovanské hradiště v Mikulčicích, 13. 6., žákyně II. třídy3. místo
 

Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého

 

Velké finále, Hodonín – Adéla Hradilová , Zora Procházková, Alžběta Kudrnová a Štěpán Šmíd.

 Štěpán Šmíd, 1. třída  – 3. místo

Alžběta Kudrnová, 2. třída – 2. místo 

 

The Project Explore Competition

 
Evropská soutěž Oxford University Press 2019, komiks na téma The ancient statue (Starověká soška), žáci 6. – 9. třídy  –  3. místo v rámci České republiky.
 
 
 

Matematický klokan

Matematická soutěž, okres Hodonín, kategorie Kadet – Vít Bohunský, 9. třída – nejlepší řešitel okresu Hodonín

Plný počet bodů 120 získal jako jediný ze soutěžících ve všech kategoriích.

Více informací zde.


Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce, kategorie II.A, Hodonín – Vít Bohunský, 9. třída – 1. místo, postup do krajského kola – 7. místo


Matematická olympiáda

Okresní kolo matematické olympiády, Hodonín, 30. 1. 2019, kategorie Z9  –  Vít Bohunský, 9. třída – 1. místo, postup do krajského kola

Kategorie Z5 – Jiří Bešta, 5. třída – 5. místo a Matěj Veselý, 5. třída – 10. místo

Krajské kolo matematické olympiády, Brno, 19. 3. 2019, kategorie Z9 (86 účastníků)  – Vít Bohunský, 9. třída – 12. místo,  (ve veliké konkurenci soutěžících z osmiletých gymnázií získal 23 bodů z celkového počtu 24 bodů) 

 


Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo, kategorie I., Hodonín – Vít Bohunský, 9. třída – 4. místo, postup do krajského kola

Krajské kolo olympiády v českém jazyce, Brno, 2. 4. 2019, I. kategorie (33 účastníků)  – Vít Bohunský, 9. třída – 6. místo 


SCIO testování podzim 2018

Ocenění žáka zde.

 


MENSA ČR – Logická olympiáda

Finále v Míčovně Pražského hradu, kategorie B, 26. 11. – Vít Bohunský, 9. třída, 7. místo z 65 účastníků

Krajské kolo logické olympiády, kategorie B, Brno, 2. 11. – Vít Bohunský, 9. třída, 2. místo, postup do republikového finále

Základní kolo logické olympiády, kategorie B – Vít Bohunský, 9. třída


Tajemné příběhy

Literární a výtvarná soutěž na téma “Tajemné příběhy,  Městská knihovna Hodonín, 5. 10. 

Literární soutěž: Daniela Vričanová, 3. místo

Výtvarná soutěž: Emily Kurková, 2. místo

                                Kolektiv 1. třídy (letos 2. třídy), 1. místo


Školní rok 2017/2018

Mezinárodní soutěž Genius Logicus

Genius Logicus je mezinárodní soutěž v řešení logických úloh, hlavolamů a rébusů. Soutěžit mohou všichni žáci a studenti základních a středních škol.  V současné době je zapojeno 8 zemí střední Evropy.

Naši žáci se zapojili do soutěží. Nejlepší výsledek dosáhl Vít Bohunský, 8. třída.

 

Vynikající mezinárodní řešitel (95%  úspěšnost) 

Národní umístění s měřením času:  24. místo

Mezinárodní umístění s měřením času: 137. místo

http://www.geniuslogicus.eu/cz/

 


Pythagoriáda

Okresní kolo matematické soutěže, Základní škola U Červených domků, Hodonín, Vít Bohunský, 8. třída – 3. místo

 


Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého            

36. ročník pěvecké soutěže mladých zpěváků lidových písní, Hodonín –  Alžběta Kudrnová, 1. třída – 2. místo, Adéla Hradilová, 1. třída – 3. místo


Matematická olympiáda

Okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z8, Hodonín – Vít Bohunský, 8. třída – 1. místo


Mé toulky za zvěří

Výtvarná soutěž  ČMMJ OMS Hodonín,  II. kategorie,  Veronika Kočvarová, 2. třída – 1. místo

 


Soutěž v angličtině           15. 2. 2018

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín, kategorie II.A, Vít Bohunský, 8. tř. – 3. místo


BRLOH – Brněnská logická hra             13. 12. 2017

Velké finále zábavné týmové soutěže, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, dvoučlenný tým Klan Zelených Vajec ve složení Vít Bohunský a Jan Bušek,  kategorie základních škol – 6. místo

 


Ztraceni v čase Petry Braunové            5. 10. 2017

Literární a výtvarná soutěž “Ztraceni v čase Petry Braunové”, Městská knihovna Hodonín, literární soutěž “Milá Petro”, žáci loňské 4. třídy Anna Marie Zykmundová 1. místo, Michal Ilčík – 2. místo

 

Anna Marie Zykmundová

Michal Ilčík


Školní rok 2016/2017

Video pohlednice z mého města         11. 5. 2017

XVI. ročník soutěže v anglickém jazyce, žáci 7. třídy – 5. místo

Více informací zde.


Evropa ve škole   15. 6. 2017

Celostátní přehlídka literární a výtvarné soutěže, Český Krumlov, Vít Bohunský, 7. třída – 3. místo

Evropa ve škole    20. 3. 2017

Krajské kolo literární a výtvarné soutěže, Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, Vít Bohunský, 7. třída – 1. místo v literární soutěži, Viktorie Tvarogová, 7. třída – 3. místo v literární soutěži. Obě práce postupují do Ústředního kola.

Vít Bohunský

Viktorie Tvarogová


Olympiáda v anglickém jazyce     16. 2. 2017

Okresní kolo, kategorie IA, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Vít Bohunský, 7. třída 2. místo


BrlohBrněnská logická hra  

Projekt zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a její Ústav matematiky a statistiky, účast 507 týmů z České republiky a Slovenska.

Dvoučlenný tým Eňo-Eňo ve složení V. Bohunský a T. Svoboda, 7. třída

Kategorie základní školy Jihomoravského kraje – 3. místo

Kategorie základní školy a víceletá gymnázia Jihomoravského kraje  –  14. místo

Kategorie základní školy a víceletá gymnázia ČR a SR – 64. místo

 


Štafetový běh o pohár Boba Zháňala    12. 10. 2016

XVIII. ročník štafetového běhu o pohár Boba Zháňala, Hrušky, účast 8 základních škol regionu.

Štafeta ve složení žáků 2. – 5. třídy: Lekavý D., Fialová Z., Matochová J., Ševelová N., Pytlová L., Divácký D., Iršová M., Vlachinský O., Pavka L., Krásný J., Preguza A., Bělohoubková S., Jozífek J., Dobeš J., Veselková S., Michálek A., Urbánek M., Hloušek Š., Sedláková N., Bohunský M. a  z 1. třídy M. Domanský obsadila  –  3. místo


Literární soutěž “Středověká listina”         7. 10. 2016

Soutěž Městské knihovny Hodonín na téma Karel IV., kategorie B , Viktorie Tvarogová, 7. třída – 1. místo


Výtvarná soutěž “Karlův výtvarník”       7. 10. 2016

Soutěž Městské knihovny Hodonín na téma Karel IV.,

Kategorie G , Lukáš Grombíř, 7. třída – 2. místo

Kolektiv žákyň 4. třídy ve složení Nikola Sedláková, Zita Csápaiová, Julie Matějíčková a Ema Jarabicová –  ocenění 

 


Školní rok 2015/2016

Pochvaly ředitelky školy

Pochvaly žákům a žákyním byly uděleny za celoroční aktivity, vynikající studijní výsledky, umístění v soutěžích a olympiádách a příkladnou reprezentaci školy na veřejnosti.  Všichni obdrželi poukázky na nákup knih dle vlastního výběru.


 

Mezinárodní soutěž Genius Logicus

Genius Logicus je mezinárodní soutěž v řešení logických úloh, hlavolamů a rébusů. Soutěžit mohou všichni žáci a studenti základních a středních škol.  V současné době je zapojeno 8 zemí střední Evropy.

Naši žáci se zapojili do soutěží:

  • s měřením času  –  Vít Bohunský (6. třída), Rebeka Zikmundová, Eliška Bohunská, Lucie Březinová, Ladislava Kalábková, Tereza Kalábková, (9. třída)
  • bez měření času – Vít Bohunský

V této obrovské konkurenci se opravdu neztratili

1. místo v národním hodnocení a 8. místo v mezinárodním hodnocení (s měřením času) – Rebeka Zikmundová

3. místo v národním hodnocení a 8. místo v mezinárodním hodnocení (s měřením času) – Vít Bohunský

Vynikající řešitel (88%  úspěšnost) – Vít Bohunský

http://www.geniuslogicus.eu/cz/


O Mojmírův poklad             22. 6. 2016

Dějepisná soutěž, Slovanské hradiště, tým ve složení Simona Březinová, Natálie Profotová, Adéla Profotová, Zuzana Bohunská a Sandra Pölzerová, 7. třída – 1. místo

 

 


 

Pythagoriáda, kategorie 6. ročník       24. 5. 2016

Okresní kolo matematické soutěže, Základní škola U Červených domků, Hodonín, 87 soutěžících, Vít Bohunský, 6. třída – 1. místo


 

Výtvarná soutěž “Máme rádi přírodu”      23. 5. 2016

Soutěž Hnutí Brontosaurus, Sekce BRĎO, Brontosauří dětské oddíly Brno, kategorie 2., Martin Hamšík, 3. třída  – 1. místo


 

Video pohlednice z mého města  12. 5. 2016

Celostátní soutěž v anglickém jazyce, Anglický klub ZŠ Praha 13, Mládí 135, Praha 5 – Stodůlky, žáci 6. třídy5. místo


 

25. ročník výtvarné a literární soutěže “Evropa ve škole”    16. 3. 2016

Regionální kolo v Jihomoravském kraji, Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, výsledková listina  ZDE

Vít Bohunský, 6. třída – 1. místo   Koník – Vít Bohunský 

Rebeka Zikmundová, 9. třída – 3. místo  Můj (ne)rozhovor s Karlem IV. – Rebeka Zikmundová

Obě práce postoupily do národního kola.


 

Přijímací řízení na čtyřleté gymnázium, didaktické testy CERMAT     15. 4. 2016

V pilotním ověřování úspěšně složilo 6 žáků 9. třídy přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium. Máme radost, že se mezi 93 uchazeči neztratili. Zkoušky absolvovali z matematiky a českého jazyka s krásným umístěním pěti žákyň do 13. místa pořadí uchazečů.


Zkoušky KET Cambridge P.A.R.K.     5. 4. 2016

Také v letošním školním roce se našli 3 odvážlivci, kteří se půl roku připravovali na anglickou mezinárodní zkoušku KET – úroveň A2. Koncem února 2016 se vydala Tereza Kalábková, Lucie Březinová, Michal Bařina do našeho partnerského zkouškového centra Cambridge P.A.R.K v Brně. Zkoušku KET (úroveň A2) složenou ze tří částí – Reading, Writing and Speaking složili všichni žáci úspěšně. V dubnu se konečně dočkali vytoužených certifikátů, které doputovaly z Univerzity Cambridge ve Velké Británii.

http://www.zkouskypark.cz/


 

Matematická olympiáda, kategorie 6. ročník    5. 4. 2016

Okresní kolo, Základní škola U Červených domků, Hodonín, 30 soutěžících, Vít Bohunský, 6. třída – 1. místo


Pythagoriáda, kategorie 5. ročník    22. 3. 2016

Okresní kolo, Základní škola U Červených domků, Hodonín, 29 soutěžících, Marek Dlabaja, 5. třída – 1. místo


Soutěž v cizím jazyce – angličtina     11. 2. 2016

Okresní kolo, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola Hodonín, 20 soutěžících, Jakub Talajka, 9. třída – 3. místo


Olympiáda v českém jazyce     8. 2. 2016

Okresní kolo, Základní škola Očovská Hodonín, 29 soutěžících, Rebeka Zikmundová, 9. třída – 12. místo


Dějepisná olympiáda     18. 1. 2016

Okresní kolo, Purkyňovo gymnázium Strážnice, 39 soutěžících, Rebeka Zikmundová, 9. třída – 19. místo


Soutěž “Babička v mém životě”     8. 10. 2015

Slavnostní vyhlášení soutěže Městské knihovny Hodonín. Žáci 1. stupně a děti MŠ společně vytvořili bustu babičky.

Výtvarná část:                1. místo: kolektiv MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ

Fotografická část:          1. místo: M. Ilčík, 3. třída

                                       2. místo: A. Výmola 2. třída


BRLOH – Brněnská logická hra

Brloh je zábavná týmová soutěž určena žákům základních škol a nižších gymnázií. Obsahuje mnoho logických her a úkolů. Podporuje ji a zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a její Ústav matematiky a statistiky. Z naší školy se jí zúčastnily dva žákovské týmy. V průběhu tří týdnů museli žáci zvládnout tři semifinálová kola a nasbírat minimálně dvacet bodů za úspěšně vyřešené úlohy. Během soutěže naši žáci měřili své síly s dalšími 517 registrovanými týmy z Česka a Slovenska. V celkovém pořadí základních škol Jihomoravského kraje naše dva týmy obsadily 1. a 2. místo. Tým Hogwarts ve složení R. Zikmundová, T. a L. Kalábkovy a L. Březinová obsadil 1. místo a tým Houby ve složení E. Bohunská a V. Bohunský obsadil 2. místo.

Pořadí našich dvou týmů:

517 registrovaných týmů základních škol a víceletých gymnázií – 37. a 45. místo

303 registrovaných týmů základních škol – 11. a 12. místo

77 registrovaných týmů základních škol a víceletých gymnázií Jihomoravského kraje – 7. a 10. místo

Základní školy Jihomoravského kraje – 1. a 2. místo

http://brloh.math.muni.cz


Školní rok 2014/2015

Games4English     28. 5. 2015

Prezentace a argumentace v anglickém jazyce, Olomouc, Jakub Talajka 1. místo, Štěpán Voborník 3. místo


Zkoušky KET Cambridge P.A.R.K.     27. 5. 2015

Certifikáty University of Cambridge Certifikát získalo 6. žáků z 9. a 8. třídy.

Š. Voborník, J. Talajka, E. Bohunská – Pass with distinction (B1)

K. Kosík, J. Urbánek, O. Solonička – Pass with merit

http://www.zkouskypark.cz/


Video pohlednice z mého města     14. 5. 2015

XIV. ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce, žáci 5. třídy – V. Bohunský, S. Pytel, L. Grombíř, T. Svoboda, A. Alexy, N. Solničková, T. Konečková, L. Medusová – 5. místo


Pythagoriáda     12. 5. 2015

Okresní kolo, ZŠ U Červených domků Hodonín, Vít Bohunský, 5. třída – 1. místo


Astronomická olympiáda

13. 4. 2015     Krajské kolo, korespondenčně, Hynek Prát, 9. třída – 2. místo

22. 5. 2015     Celostátní kolo, Akademie věd Praha, Hynek Prát, 9. třída – 23. místo

http://olympiada.astro.cz/main.php


Project Competition     30. 4. 2015

Mezinárodní soutěž Oxford Univerzity Press. Oceněni žáci 9. třídy – Marta Kvintová, Sabina Divácká, Nikola Rajčáková, Štěpán Voborník, Eric Breitwieser.


Silniční běh Velká Morava     18. 4. 2015

David Lekavý – 1. místo, Jakub Škojec – 2. místo


Matematický klokan     19. 3. 2015

Kategorie Cvrček: Aleš Gajda, 90 bodů – 1. místo      Kategorie Klokánek: Vít Bohunský, 114 bodů – 5. místo

http://matematickyklokan.net/


Soutěž v cizím jazyce – angličtina     12. 2. 2015

Okresní kolo, Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola Hodonín, Štěpán Voborník, 9. třída – 4. místo


Olympiáda v českém jazyce     5. 2. 2015

Okresní kolo, Základní škola Očovská Hodonín, Prokop Prčík – 5. místo


Dějepisná olympiáda     20. 1. 2015

Okresní kolo, Purkyňovo gymnázium Strážnice, 31 soutěžících, Ondřej Solnička, 9. třída – 16 místo


Matematická korespondenční soutěž TAKTIK     celoroční soutěž

Vít. Bohunský, – 1. místo (plný počet bodů, 72), E. Bohunská – 13. místo (70 bodů)

http://www.etaktik.cz/


Mezinárodní matematická soutěž Genius logicus     celoroční soutěž

Soutěže se zúčastnilo 6 žáků matematického kroužku z 5. a 8. třídy. V soutěži s měřením času logických úloh a hlavolamů získali dva žáci zlatý cetrifikát a ostatní stříbrný. V soutěži bez měření času získali ocenění vynikající řešitel, velmi dobrý řešitel a dobrý řešitel.

Nejlepšího výsledku dosáhl Vít Bohunský – 6. místo v národním kole a 14. místo v mezinárodním kole.

http://www.geniuslogicus.eu/cz/


Logická olympiáda     7. 11. 2014

Krajské kolo, Gymnázium Matyáše Lercha Brno, 50 soutěžících

Rebeka Zikmundová, 8. třída – 20. místo

http://logickaolympiada.cz/