Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno dne 1. 9. 2020 na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Hlavním cílem je poskytování poradenských služeb zaměřených především na pomoc dětem a žákům, ale nabízí také odbornou pomoc rodičům. Činnost ŠPP zahrnuje zejména kariérové a výchovné poradenství či primární prevenci. Poradenské služby na naší škole zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog. Práci ŠPP zaštiťuje ředitel školy. Více informací naleznete zde.