Vážení rodiče,

zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 se bude konat od 14. 4. do 17. 4.  do 8.00 hodin

Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez dětí a bez Vaší přítomnosti ve škole.  Žádost o přijetí dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku můžete podávat prostřednictvím poštovní schránky, která bude umístěna u hlavního vchodu do budovy školy. Formuláře si můžete stáhnout z webových stránek, nebo vyzvednout před vchodem do budovy školy, kde budou k dispozici až do 16. 4. Rozhodnutí o přijetí Vám bude v zákonné lhůtě zasláno poštou. Rodný list dítěte budeme požadovat až při jeho nástupu do školy v září.

 

Odklad povinné školní docházky

V době zápisu může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podání žádosti o odklad bude probíhat stejně jako podání žádosti o přijetí. 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Doporučení:  Desatero pro rodiče

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad ZŠ