Míčové hry

Soutěžení máme rádi a do tělocvičny nemáme daleko, a tak vznikly míčové hry v kopané, vybíjené a v pozemním hokeji. Zúčastnily se a vyhrály všechny děti a už se těšíme, kdy si soutěžení zopakujeme.


Vystoupení pro děti MŠ

S potěšením zveme kamarády ze školky k nám do družiny. Ukážeme svou činnost – divadlo, tance, písně, básničky a jsme rádi, když se děti připojí a vystupují s námi. Vytvořili jsme malý dáreček, který jsme jim věnovali za vydařenou spolupráci.


Kroužek Věneček

Kroužek Věneček se rozloučil s letošním rokem adventním pásmem Mikuláš a Ovečky. Zazněly zde písničky, básničky, koledy a viděli jsme i krátké tanečky. Celé pásmo doprovázela cimbálová dětská muzika z Lužic, kterou vede paní učitelka Ivana Šimčíková. První zimní pásmo se odehrálo dne 8. 12. 2018 na chalupě F. Mikuleckého, kde jsme zhlédli krásnou výstavu, jak se žilo našim předkům v zimním období. Dne 9. 12. 2018 se další vystoupení Věnečku konalo v Lužicích na 3. Adventním setkání dětských folklorních souborů. Zde jsme zhlédli zimní vystoupení dalších pěti folklorních souborů. Poslední vystoupení Věnečku proběhlo na vánoční besídce pro  mikulčickou veřejnost dne 13. 12. 2018 ve školní družině. Věneček a vedoucí souboru paní Nezvalová všem účastníkům akcí děkuje za podporu a přejí v Novém roce krásné chvíle při lidových písničkách, které zde znějí již několik desetiletí.


Návštěva muzea v Mikulčicích

Vánoční dny jsme si prodloužili v muzeu na chalupě F. Mikuleckého, kde se vystavují vánoce a zimní čas za starých časů. Provázela nás paní Uhrovičová, která nám povyprávěla o starém zdobení vánoc a jaké nářadí se potřebovalo k práci. Výstava se nám všem líbila a paní Uhrovičové děkujeme za příjemné odpoledne.


Zimní radovánky

Konečně nastala zima a s ní přišla sněhová nadílka. Děti stavěly pevnosti a sněhuláky. Pokoušely se udělat co nejhezčí obtisk andílka. Proběhla družinová koulovačka, holky versus kluci. Naše dovádění na sněhu jsme si potom výtvarně zpracovali.


Vánoční besídka

Na vánoční besídku jsme se připravovali celý měsíc. Nejdříve se vybrali témata – pohádky, básničky, písničky a tance a poté začaly nácviky textů. Vytváříme kulisy, masky a vánoční výzdobu. Máme zhotovené přáníčka a dárečky, ozdobené perníčky, ozdobený stromeček a můžeme začít s uvítáním na vánoční besídce. Děkujeme za hojnou účast diváků, za dobré cukroví a za potlesk, který vždy potěší. Přejeme příjemné vánoční dny.


Mikulášská nadílka

Každý rok za námi zavítá Mikuláš s čerty a anděly. Jelikož málo zlobíme, dostaneme sladkou výslužku. Mikuláši poděkujeme a zazpíváme písničku. Těšíme se na vánoce, které máme všichni rádi.

 


Sázení platanu

Ke stému výročí republiky jsme s paní starostkou zasadili u družiny strom – platan, o který se budeme starat.  Děti strom zasadily do předem připravené jámy, přihrnuly ho hlínou a zalily. Při sázení stromu nám pomáhali pan Pavka a paní Vopavová. Děkujeme.

 


Štafetové hry

V zimním období využíváme hojně místní tělocvičnu. Jsou zde různá náčiní, která můžeme používat i na štafetové hry. V listopadu jsme uspořádali soutěživé štafetové hry mezi oběma družinami na téma Země. S velkým nadšením jsme se snažili ukořistit každý bod v soutěži. Soutěž družstev nakonec skončila spravedlivou remízou.


Beseda o zdravotně znevýhodněných

Paní vychovatelka si pro nás připravila poutavé povídání o zdravotně znevýhodněných lidech – neslyšících, nevidomých a němých. Nejvíce se nám líbila možnost si vyzkoušet, jaké je to být slepý.  Děti si ohmataly braillovo písmo, zkoušely třídit tvary, poznávat po hmatu svého kamaráda a  také chůzi se slepeckou holí.


Drakiáda a barvy podzimu

V podzimních vycházkách nacházíme krásné barvy podzimu. Snažíme se je ztvárnit různými technikami. Foukáme tuže a tvoříme meluzíny, tiskneme bramborovými tiskátky, zapouštíme vodové barvy do klovatiny a tvoříme podzimní obrazy. Podzimní vítr nám přeje s létáním dráčků, které jsme si sami vyrobili. Snaha vytvořit nejhezčího dráčka se nám vyplatila, jelikož autoři nejhezčích dráčků byli odměněni věcnými cenami.


Beseda s knihovnicí

Naše pozvání do družiny přijala paní knihovnice, která si pro nás připravila poutavé povídání o podzimu. Dětem se líbily hádanky a hledání skrytých zvířátek na obrázcích. Tímto paní knihovnici děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 


Špízy z ovoce

Nejen z vycházek, ale i z knih a z časopisů se dozvídáme o plodech podzimu. Opakovali jsme si druhy ovocných stromů a jejich plody. Snažili se vymodelovat z plastelíny ovoce a zeleninu, kterou jsme si vystavili v družině. Při poznávání ovoce a zeleniny jsme potrénovali chuť, čich a hmat. Také nás čekala každoroční výroba ovocných špízů, na kterých si vždy velmi pochutnáme.


Tvoření z přírodního podzimního materiálu

Máme měsíc říjen – čas barevného podzimu. Sbíráme na vycházkách přírodniny, jelikož je vyhlášena soutěž “O nejpovedenějšího skřítka”. Povedli se nám nejen skřítkové, ale i podzimní víly. Rozhodování bylo těžké, ale nejvíce hlasů dostalo šest dětí, které byly odměněny věcnými cenami.

 


Oblíbená hračka

Chvíle v ŠD jsme si zpříjemnili plyšovou hračkou, kterou jsme si přinesli. Představili jsme ji kamarádům a všichni jsme si s nimi pohráli. Většinou to byla zvířátka. Vytvořili jsme si také papírové hračky – stojacího klokana, mrkací sovičku a skládací zvířátko dle vlastního výběru.


Šipkovaná

Tvoření trasy a šipek nás baví. Starší děti z 2. oddělení naplánovaly cestu pomocí křídy a přírodnin v okolí školní družiny. V cíli na nás nečekal poklad, ale pohádkový kvíz, do kterého se všichni s velkou chutí pustili. Děti z 2. oddělení ochotně a trpělivě pomáhaly prvňáčkům při odpovědích na kvíz. Kvíz nám prozradil následující roční období. Už se těšíme na další zábavné úkoly a šipkovanou.


Vzpomínky na prázdniny

Už nám nastala škola a s ní i povinnosti. Kresbou jsme si zavzpomínali na dobu prázdnin – čas odpočinku a her. Namalovali jsme dovolenou s rodiči a sourozenci. Za nejkrásnější obrázky byly děti odměněny.

 


Zahájení školního roku 

Seznámili jsme se s vnitřním řádem školní družiny a s bezpečností při sportovních aktivitách a ostatních činnostech ve školní družině. Prošli jsme si okolí školní družiny – sportovní hřiště, dětské hřiště i Břízky. Máme nové kamarády. Společně jsme vytvořili pravidla chování. Školní družina je tu pro nás – těšíme se na ni.