Školní rok 2022/2023


Celoroční plán ŠD

Plán akcí ŠD


Besedy o knize

Ve ŠD 1 jsme měsíc březen oslavili s knihou v ruce. Besedovali jsme o oblíbených knížkách, četli si příběhy a pohádky, a sami si zkusili knihu napsat a ilustrovat. Dne 27. 3. 2023 jsme poté navštívili knihovnu v Mikulčicích.

Míčové turnaje

Dne 10. 3. 2023 se konal pro obě ŠD turnaj v míčových hrách. Pro 16 dětí byl připraven pestrý pohybový program a děti si zahrály sportovní hry – Pamatovák, Kolotoč, Na jelena. Zasoutěžily si v turnaji Vosy versus Včely. Vosy nakonec zvítězily, ale sladkou odměnu si odnesli všichni nadšení sportovci.

Beseda s lékařem

Dne 3. 3. 2023 se konala pro obě školní družinky společná akce s paní doktorkou MUDr.

Bařinovou. Děti byly seznámeny s lékařským fonendoskopem, mohly si vyzkoušet svou

kapacitu plic a dozvěděly se spoustu zajímavých a užitečných informací z lékařského

prostředí. Paní doktorka se zabývá alergologií. Patří jí velké poděkování za návštěvu u nás ve

škole v Mikulčicích.

Karnevalový rej

Dne 21. 2. 2023 se konala pro obě školní družiny společná akce Karnevalový rej. Pro děti byl připraven pestrý program, nechyběla promenáda v kostýmech, pohybové a taneční hry a sladká odměna na závěr pro všechny děti. Všichni jsme si spolu odpoledne v tělocvičně užili. Úsměv spokojených dětí byl pro nás pedagogy tou největší odměnou.


Valentýnská přání ve ŠD 1

Dne 13. 2. 2023 vyráběly děti přání pro své nejmilejší.

Věříme, že obdarované maminky Valentýnky potěšily. Zaslouží si poděkování za lásku a péči. 


Akce Miss ŠD

V oddělení ŠD 1 se dne 9. 2. 2023 konala soutěž Miss ŠD. Dívky měly svoje vystoupení, tančily s obručí a předváděly i taneční choreografii. Ve třetím kole soutěže pak odpovídaly na vylosované otázky poroty, kterou tvořili chlapci. Právě ti bodovali a rozhodovali. Krása je relativní pojem, a proto zvítězily všechny dívky. Krásný je člověk navenek, ale krása vychází hlavně zevnitř. Takže velké poděkování patří všem zúčastněným dívkám a úžasné porotě.


Planetárium Brno

Dne 30. 1. 2023 jsme s dětmi navštívili Planetárium v Brně. Odpoledne děti ve ŠD vyráběly kosmické rakety. Velmi se povedly, co myslíte?


Beseda v MŠ

V pondělí 23. 1. 2023 jsme s dětmi ŠD1 přijali pozvání do MŠ. Po velmi vstřícném uvítání jsme dětem ze školky zazpívali písničky a zahráli si společné hry. Všechny děti zavzpomínaly na dobu, kdy školku navštěvovaly a nechtělo se jim vůbec domů.

Naopak děti školkou povinné se již nyní těší, až v září zamíří do 1. třídy. A co jim popřát do života? Hodně úspěchů!


Slavíček – soutěž ve zpěvu

Akce se konala 17. 1. 2023 ve ŠD v I. oddělení. Děti se předem dohodly, zda budou vystupovat individuálně či utvoří duet nebo skupinu. Všechny děti se zapojily s velkým zájmem a nechyběla sladká odměna pro všechny zúčastněné. Zazněly písně lidové, ale i moderní, např. od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Není nutno.“


Štafetové hry

Dne 6. 1. 2023 proběhla ve ŠD společná akce ŠTAFETOVÉ HRY v tělocvičně. Děti soutěžily ve sportovních disciplínách a se zájmem se zapojily do připravených úkolů. Šikovné byly všechny týmy, navzájem se podporovaly a zaslouží si pochvalu. Akce se vydařila.


Vánoční besídka

Adventní výzdobou začal v družině vánoční čas. Nazdobili jsme si stromeček svými ozdůbkami. Domů se vytvořilo blahopřání a poskládal z větví svícen. Na vánoční besídce jsme našli pod stromečkem dárečky, koledovali jsme u cukroví a nakonec jsme si zatančili a zahráli hry za odměnu.


Čertí rejdění

Ani letos na nás Mikuláš, anděl a čertíci nezapomínají a přijdou do družiny za námi s nadílkou. Poděkujeme, zazpíváme a řekneme básničku O Mikuláši. Poté se rozloučíme s Mikulášem a andělem. Čertíci s námi zůstanou, jelikož se dozvěděli, že máme diskotéku a soutěživé rejdění.


Stolní hry – Berušky a Piškvorky

Od měsíce září se učíme hrát a poznávat pravidla ve hře Piškvorky a Berušky. V měsíci listopadu uskutečníme turnaj v těchto hrách. Hrajeme mezi sebou a zapisujeme body do tabulky.

V Beruškách vyhrál Viktor Zeman z druhé třídy a v Piškvorkách Ondřej Chocholáček ze třetí třídy. Blahopřejeme vítězům.


Neobvyklé soutěžení ve školní družině

Soutěžíme rádi, a proto máme nápady na neobvyklé disciplíny.

Stavíme komíny z kostek, spínáme sponky do ocasu, lepíme kroužky papíru do řetězu, házíme lýkem na dřevěné klacíky, snažíme se trefit koš míčkem, počítáme dřepy, a vyprávíme, kolik máme zapamatováno zvířátek z obrázků.

Na svých kartičkách si počítáme své bodování a poté určíme vítěze, které odměníme věcnými cenami.


Podzimní zdravé mlsání

Vycházkou jsme zkontrolovali v sadech a na zahrádkách podzimní sklizeň ovoce a zeleniny. Ve zdravém stravování nesmí chybět ovoce ani zelenina, a tak jsme si ve ŠD připravili zdravou svačinku. Pochoutka nebyl jen ovocný špíz, ale i mini toust se zeleninou. Budeme se snažit ukuchtit zdravou svačinku i doma pro rodiče.


Barevný podzim

Na podzim nám příroda hraje všemi barvami a mi toho využijeme a nasbíráme podzimní materiál ke tvoření skřítků Podzimníčků. Formou soutěže oceníme nejhezčí výtvory drobnými cenami.


Podzimní létání

Podzimní vítr využíváme k létání dráčků, letadýlek a šipek. Pomocí papírů, nůžek, lepidel a barev jsme si vytvořili dráčka, letadlo a šipku na společné soutěžení.

Soutěžilo se o nejdelší let těchto výtvorů. Létací odměnou byl barevný balonek.


Naše rodina

Rádi se podělíme s kamarády o informace o naší rodiny s pomocí fotografie a zajímavým vyprávěním. Také si ji zkoušíme nakreslit při společném volném čase. Vycházkou ukážeme bezpečnou cestu ke svému bydlišti.

Na vycházce po Mikulčicích si taktéž ukážeme základní křižovatky, kde najdeme obec, poštu, potravinový obchod, společenský dům.


Hračkiáda

Každý z nás má svou oblíbenou hračku. Povyprávíme kamarádům příběh hračky, proč ji máme nejraději. Zkusíme si hračky nakreslit a vymodelovat. Nakonec si společně pohrajeme.


Vítejte ve školní družině

Poznáváme vnitřní řád ŠD a tvoříme si pravidla v ŠD.

Seznamujeme se s prostředím ŠD a s novými kamarády.

Bereme na vědomí svou bezpečnost a těšíme se na hezké společné chvíle v ŠD.