Organizace základní školy

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Renata Holá

Pedagogický sbor:

Konzultační hodiny

I. Mgr. Slávka Řehánková středa 11.50 – 12.35
II. Mgr. Vladimíra Makuderová úterý 10.00 – 10.45
III. Mgr. Dana Bohunská středa   8.55 – 9.40
IV. Mgr. Blanka Prátová pondělí 10.55 – 11.40
V. Mgr. Lenka Fialová středa  8.55 –  9.40
VI. Jitka Tvarogová středa 10.00 – 10.45
VII. Mgr. Petr Hrubý středa 10.00 – 10.45
VIII. Mgr. Eva Doležalová středa  8.55 –  9.40
IX. Mgr. Jiří Salajka úterý  8.55 –  9.40
  Mgr. Vladimíra Fialová čtvrtek 10.55 – 11.40
  Bc. Beáta Mrázová pondělí 10.55 – 11.40
  Martina  Mikušíková čtvrtek 12.45 – 13.30
  Mgr. Renata Holá středa 10.55 – 11.40
  Mgr. Kristina Kolovrátková čtvrtek 10.00 – 10.45
  Vychovatelka Anna Nezvalová pondělí 10.00 – 11.00
  Vychovatelka Bc. Zuzana Ondrouchová, DiS. čtvrtek 11.00 – 11.30
  Asistent pedagoga Mgr. Barbora Salajková úterý  9.40 – 10.00
  Asistent pedagoga Mgr. Jitka Al Farová úterý 11.00 – 11.30
  Asistent pedagoga Bc. Ivona Hépalová čtvrtek 9.40 – 10.00
Výchovný poradce Mgr. Jiří Salajka úterý 10.55 – 11.40
Školní metodik prevence Mgr. Blanka Prátová pondělí 11.50 – 12.35


Provozní zaměstnanci:    

Účetní: Hana Křivová

Školník: Jan Strážnický

Uklízečky: Světlana Janečková, Gabriela Maláníková

 

Rozvrh zvonění

Začátek vyučování  8.00
1. přestávka:  8.45 –  8.55
2. přestávka:  9.40 – 10.00
3. přestávka: 10.45 – 10.55
4. přestávka, oběd: 11.40 – 11.50
5. přestávka, oběd: 12.35 – 12.45
oběd: 13.40 – 14.00

 

Důležité informace

 
Zahájení školního roku 3. 9. 2018
Plenární schůze SRPŠ, třídní schůzky 11. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2018
Schůzka s rodiči vycházejících žáků 1. 11. 2018
Třídní schůzky 22. 11. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. – 17. 2. 2019
Třídní schůzky 11. 4. 2019
Zápis žáků do 1. ročníku 16. 4. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Zápis dětí do MŠ 9. 5. 2019
Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 13. 6. 2019
Schůzka s rodiči budoucích dětí MŠ 20. 6. 2019
Vydání vysvědčení 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019
Plavecký výcvik žáků II. a III. třídy 8. 1. – 19. 3. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019

 

Kroužky 2018/2019

Badatelský klub 4. – 5. tř čtvrtek 14.00 – 15.30 Mgr. J. Salajka
Klub zábavné logiky a deskových her 7. – 9. tř. úterý  14.00 – 15.30 Mgr. R. Holá
Klub komunikace v Aj 2. tř. pátek 11.50 – 13.20 Mgr. V. Makuderová
Klub komunikace v Aj 3. – 4. tř středa 13.15 – 14.45 J. Tvarogová
Čtenářský klub 5. tř. úterý  13.30 – 15.00 Mgr. L. Fialová
Přírodopisný 6. – 7. tř. pondělí 14.15 – 15.00 Mgr. P. Hrubý
Mladý zdravotník 4. – 8. tř. středa 14.00 – 14.45 Bc. I. Hépalová
Včelařský 1. – 5. tř.  středa 13.00 – 14.00 Mgr. M. Pavková
Věneček 1. – 5. tř.  úterý  14.15 – 15.00 A. Nezvalová
Rybářský  1. – 9. tř. čtvrtek 16.00 – 17.00 D. Rozprým
Keramický 1. – 9. tř, MŠ čtvrtek od 16. 00 Mgr. J. Kosová
Stolní tenis  2. – 4. tř.  středa, pátek  16.30 – 18.00  Mgr. P. Hrubý

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Reedukace SPU 2. – 5. tř. úterý 7.00 – 7.40 Mgr. B. Prátová
Logopedický kroužek 1. – 3. tř. čtvrtek 7.00 – 7.40 Mgr. B. Prátová
         

Doučování a příprava na přijímací zkoušky

Doučování z matematiky 6. – 8. tř. středa 14.00 – 15.00 Mgr. R. Holá
Doučování z matematiky 9. tř. středa 14.10 – 15.10 Mgr. V. Fialová
Doučování z českého jazyka 9. tř. čtvrtek 14.20 – 15.20 Mgr. E. Doležalová