Organizace základní školy

Ředitelka školy

Mgr. Kristina Kolovrátková

 

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Renata Holá

 

Pedagogický sbor


Provozní zaměstnanci    

Účetní

Hana Křivová

Školník

Radek Maxa

Uklízečky

Světlana Janečková, Gabriela Maláníková

 

Důležité informace

Kroužky

Doučování a příprava na přijímací zkoušky

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvrh zvonění