Organizace základní školy

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Renata Holá

Pedagogický sbor:

Třídy

Učitelé

Konzultační hodiny

I. třída Mgr. Vladimíra Makuderová  čtvrtek   11.50 – 12.35
II. třída Mgr. Dana  Bohunská  úterý   11.50 – 12.35
III. třída Mgr. Blanka Prátová  pondělí   12.30 – 13.15
IV. třída Mgr. Lenka Fialová  pátek   9.00 – 9.45    
V. třída Mgr. Slávka Řehánková  pondělí   10.55 – 11.40
VI. třída Mgr. Petr Hrubý  úterý   11.50 – 12.35
VII. třída Mgr. Eva Slováková  středa   10.55 – 11.40
VIII. třída Mgr. Jiří Salajka  čtvrtek   8.55 – 9.40
IX. třída Mgr. Michal Bešta  pondělí   10.55 – 11.40
netřídní Jitka Tvarogová  středa   11.50 – 12.35
netřídní Mgr. Vladimíra Fialová  středa   10.00 – 10.45
zástupkyně ředitelky školy Mgr. Renata Holá  středa   8.55 – 9.40
ředitelka školy Mgr. Kristina Kolovrátková  čtvrtek   10.00 – 10.45
výchovná poradkyně Mgr. Slávka Řehánková  středa   8.55 – 9.40
školní metodička prevence Mgr. Blanka Prátová  pondělí   13.15 – 14.00
vychovatelka ŠD

vychovatelka ŠD

Anna Nezvalová

Bc. Zuzana Ondrouchová, Dis.

 pondělí   11.00 – 11.30

 čtvrtek    11.00 – 12.00  

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

Mgr. Barbora Salajková

Bc. Ivona Hépalová

 úterý   10.55 – 11.40

 čtvrtek   11.50 – 12.35

     


Provozní zaměstnanci:    

Účetní: Hana Křivová

Školník: Jan Strážnický

Uklízečky: Světlana Janečková, Gabriela Maláníková

 

Rozvrh zvonění

Začátek vyučování  8.00
1. přestávka:  8.45 –  8.55
2. přestávka:  9.40 – 10.00
3. přestávka: 10.45 – 10.55
4. přestávka, oběd: 11.40 – 11.50
5. přestávka, oběd: 12.35 – 12.45
oběd: 13.40 – 14.00

 

Kroužky 2017/2018

     
 Klub zábavné logiky a deskových her  6. a 8. třída  úterý    14.00 – 15.00  
 Angličtina hrou  1. a 2. třída  úterý    11.45 – 12.30  
 Čtenářský klub  6. , 7. a 8. třída  čtvrtek    14.10 – 15.40  
 Sportovní   2. – 5. třída  středa    14.00 – 15.30  
 Zpívání s kytarou  1. – 5. třída  čtvrtek    12.45 – 13.30  
 Věneček  ŠD  úterý   14.15 – 15.00  
 Keramický  MŠ + ZŠ  čtvrtek od 16.00  
 Včelařský  1. třída  středa od 14.00  
 Taneční  5. – 8. třída  úterý   16.15 – 17.15  
       

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 
Reedukace SPU  2. – 5. třída  úterý    7.00 – 7.40  
Logopedický kroužek  1. a 2. třída  čtvrtek    7.00 – 7.40  
       

Doučování a příprava na přijímací zkoušky

   
 Příprava na přijímací zkoušky z Čj  9. třída  čtvrtek    7.00 – 7.45  
 Doučování z Čj  8. třída  pondělí    7.00 – 7.45  
 Doučování z M  9. třída  středa    14.10 – 15.10  
 Příprava na přijímací zkoušky z M  9. třída    
       
       
       

Důležité informace

Zahájení školního roku 4. 9. 2017
Plenární schůze, třídní schůzky 21. 9. 2017
Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2017
Schůzka s rodiči vycházejících žáků 2. 11. 2017
Třídní schůzky 23. 11. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Výuka plavání II. a III. třídy 9. 1. 2018 – do 20. 3. 2018
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5. 2. – 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. 3. 2018
Třídní schůzky 12. 4. 2018
Zápis do 1. ročníku 19. 4. 2018
Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 14. 6. 2018
Vydání vysvědčení 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2018