Režim dne

6.45 – 7.45     

Průběžná ranní činnost

Snídaně, společenské pohyblivé hry, stolní hry, spontánní aktivity, komunikace s dětmi, stavebnice, volné kreslení, poslech pohádek

 

11.40 – 12.30   

Přechod do jídelny, hygiena, oběd

 

12.30 – 12.45   

Průběžná – odpočinková a rekreační činnost                      

Stolní a společenské hry, četba knih a dětských časopisů, volné kreslení ,                     

omalovánky, stavebnice, puzzle, pohyblivé hry na hřišti, vycházky

 

12.45– 13.30    

Pravidelná zájmová činnost

Pracovně-technická, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová,

Esteticko-výchovná, sportovně- branná, vlastivědná

 

13.30 – 14.30   

Pravidelná rekreační a aktivní činnost

Pobyt venku – využívání hřiště a průlezek, vycházky, soutěže, štafety, hry s nářadím,

hrací kouty, individuální tvořivé a smyslové hry

 

14.30 – 15.00   

Hygiena, svačina, odpočinková činnost

Přebíraní dětí 2. oddělení

 

15.00– 15.30    

Průběžná – sebevzdělávací činnost

Příprava do školy, péče o učebnice a sešity, didaktické hry, hádanky, taje, křížovky,

počítačová gramotnost, slovní hry, četba knih, dětských časopisů

 

15.30 – 16.00   

Průběžná odpočinková činnost

Příležitostná činnost vložena do průběhu roku.

Bezpečnost dětí vložena do průběhu roku.

Sebeobslužná činnost vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání,

oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, slušné chování

 


Celoroční plán 2019/2020                                                                                                                                                  

Motto:
Naše fantazie je tvůrcem našich činností.

Cíl:
Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy.

 

Září – Kouzelná domeček s kamarády

Seznámení s novými prostory ZŠ, ŠD
Tvorba pravidel soužití ve ŠD, seznamovací hry
Bezpečnost, hygiena, stolování
Moje hračka – projekt
Hledáme poklad – orientace v okolí ŠD

Říjen – Kouzla chutí a barev podzimu

Poznáváme ovoce a zeleninu pomocí smyslů
Koláže z napadaných listů (podzimní vycházky)
Přehlídka divadelních scének
Začíná folklorní kroužek – zpíváme, tančíme
Zkoušíme vytvořit ovocný salát
Hrajeme si s barvou – rozfoukávání, rozpíjení, obtisky

Listopad – Dětská umělecká kouzlení

Nacvičujeme a hrajeme divadlo – spolupráce s MŠ
Seznamujeme se s nářadím v tělocvičně
Vyrábíme bramborová tiskátka
Zpíváme, tančíme a koledujeme – nácvik na vánoční besídku
Rekordy ŠD – neobvyklé soutěžení

Prosinec – Kouzla vánočních dnů

Vyrábíme dárečky a blahopřání k vánocům
Strojíme stromeček, pečeme a zdobíme perníky
Vánoční besídka pro rodiče
Navštívíme vánoční besídku na ZŠ
Zimní radovánky – koulování, bobování, klouzání

Leden – Kouzelné soutěžení

Soutěžíme ve stolních hrách – dáma, piškvorky, puzzle
Návštěva MŠ ve ŠD
Hry na sněhu a se sněhem
Hrajeme štafetové hry v tělocvičně
Přikrmujeme zvířátka v lese

 

Únor – Kouzla a reje čarodějů

Poslech a sledování pohádek na DVD
Maškarní masopust – soutěž čar a kouzel
Vyšívání, šití dle svých dovednosti
Míčové turnaje v tělocvičně

Březen – Kouzla dovedností a fantazie

Zásady správné výživy – pomazánky, saláty
Stavebnicový ráj – soutěžení, výstavky
Miss ŠD – bodovací soutěž
Kniha je náš kamarád – beseda s knihovnicí
Počítačová gramotnost – hry a výukové programy

Duben – Kouzla velikonočních dní

Vystavujeme své kraslice
Malý zdravotník, beseda s lékařem
Plakát ke dni země
Úklid v okolí ŠD, správné třídění odpadu
Dopravní soutěž na hřišti

Květen – Kouzla pohybu

Atletický trojboj na hřišti
Překážkový běh lesem, stopování
Beseda se sportovcem
Malování na asfalt – téma sportu
Den matek vystoupení na KD

Červen – Finále všech kouzel

Kontrola a úklid hraček (vybavení) ŠD
Kuličkiáda – hrajeme o kuličky
Určování a sběr léčivých rostlin – herbář
Oslava konce školního roku, zmrzlinový pohár
Vyhodnocení celoroční práce, rozloučení
Oslavujeme den dětí

 

 


Akce školní družiny

Září

Moje hračka – hračkiáda

Malované kameny – výtvarná soutěž

Hledaní pokladu

Říjen

Výroba ovocných a zeleninových salátů

Soutěž ve skládání puzzlí

Podzimní šlápoty lesem

Listopad

Vystoupení pro MŠ

Drakiáda

Pětiboj dovedností

Prosinec

Čertí discohrátky

Pečení a zdobení perníků

Vánoční besídka pro rodiče

Leden

Vycházka ke krmelci

Stavění sněhuláků

Soutěže ve stolních hrách

Únor

Maškarní masopust

Zpívá Slavíček

Míčové turnaje

Březen

Návštěva knihovny

Miss ŠD

Výroba pomazánek a salátů

Duben

Beseda s lékařem

Dopravní hřiště

Úklid v okolí ŠD

Květen

Malování křídami na asfalt

Nejlepší sportovec 2020

Den matek – věneček

Červen

Návštěva MŠ

Den dětí

Diskotéka a výroba zmrzlinového poháru