Režim dne

6.45 – 7.45     

Průběžná ranní činnost

Snídaně, společenské pohyblivé hry, stolní hry, spontánní aktivity, komunikace s dětmi, stavebnice, volné kreslení, poslech pohádek

 

11.40 – 12.30   

Přechod do jídelny, hygiena, oběd

 

12.30 – 12.45   

Průběžná – odpočinková a rekreační činnost                      

Stolní a společenské hry, četba knih a dětských časopisů, volné kreslení ,                     

omalovánky, stavebnice, puzzle, pohyblivé hry na hřišti, vycházky

 

12.45– 13.30    

Pravidelná zájmová činnost

Pracovně-technická, přírodovědná, tělovýchovná, hudebně-pohybová,

Esteticko-výchovná, sportovně- branná, vlastivědná

 

13.30 – 14.30   

Pravidelná rekreační a aktivní činnost

Pobyt venku – využívání hřiště a průlezek, vycházky, soutěže, štafety, hry s nářadím,

hrací kouty, individuální tvořivé a smyslové hry

 

14.30 – 15.00   

Hygiena, svačina, odpočinková činnost

Přebíraní dětí 2. oddělení

 

15.00– 15.30    

Průběžná – sebevzdělávací činnost

Příprava do školy, péče o učebnice a sešity, didaktické hry, hádanky, taje, křížovky,

počítačová gramotnost, slovní hry, četba knih, dětských časopisů

 

15.30 – 16.00   

Průběžná odpočinková činnost

Příležitostná činnost vložena do průběhu roku.

Bezpečnost dětí vložena do průběhu roku.

Sebeobslužná činnost vložena do průběhu dne – návyky osobní hygieny, základy stolování, převlékání,

oslovení, poděkování, udržování pořádku ve ŠD, slušné chování

 


Celoroční plán 2020/2021                                                                                

Dny duhových úsměvů – společně procházíme s pranostikami měsíců

 

Září – V září ještě slunce dost září

Seznámení s vnitřním řádem, vytvoření pravidel ve ŠD

Poučení o bezpečí, úrazech ve ŠD

Výstavka fotografií – rodina, prázdniny

Poznáváme své okolí – učebny, jídelna, zahrada, hřiště

Hrajeme seznamovací hry a soutěže

 

Říjen – Po teplém září zle se říjen tváří

Sbíráme a pracujeme s podzimními přírodninami

Využíváme školní a dětské hřiště

Přírodovědné vycházky  – přírodovědné znalosti

Hledáme pohádku, přemýšlíme nad kulisy

Soutěžíme s pohádkou – štafetové hry

 

Listopad – Listopadové sněžení neškodí vůbec osení

Vyprávíme si o životě zvířat – kresba, modelování

Poznáváme jiné země – atlasy, knihy, encyklopedie, internet

Připravujeme se na vánoční besídku

Učíme se kombinované techniky při výtvarných činnostech

Snažíme se vyhrát v neobvyklých hrách

 

Prosinec – Studený prosinec- brzké jaro

Přemýšlíme nad zimními příběhy

Vánoční besídka, výroba dárečků a přáníček

Navštívíme muzeum v Mikulčicích

Zdobíme perníčky – rozdáváme dárečky pod stromečkem

Smějeme se s Bílou olympiádou

 

Leden – V lednu za pec si sednu  

Malujeme, tvoříme zimní motivy

Zpíváme se Slavíčkem

Spolupracujeme s MŠ – beseda

Vyprávíme si o zdravé životosprávě, pohybu, režimu dne

Sněhové radovánky – pobyt venku

 

Únor – V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med

Pomáháme zvířátkům v zimním čase – krmení

Miss a Missák ŠD

Vyprávíme kouzelné příběhy u popíjení medového čaje

Besedujeme – Velká Morava

Cvičíme s hudbou, cvičíme dětskou jógu, procvičujeme se v tělocvičně

 

Březen – Březnové slunce má krátké ruce

Zdobíme okolí jarními motivy

Vystavujeme a čteme své knihy

Hrajeme stolní hry – Dáma, Berušky, Puzzle

Zpíváme a tančíme lidové písně

Soutěžíme v turnajích kopané, florbalu a vybíjené

 

Duben – Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto

Pomáháme naši planetě

Atmosféra velikonoc – výzdoba, přáníčka, říkanky

Máme neobvyklé soutěžení s dopravní tématikou

Upevníme návyky slušného chování, stolování

Přírodovědné vycházky do lesa – turista

 

Květen – V květnu kuká žežulička, raduje se ze sluníčka

Poznáváme naši zahradu – jarní práce

Den matek –  dáváme dárečky a blahopřání

Využíváme venkovní hřiště – Kuličkiáda, sportovní pětiboj, prolézačky

Jdeme na návštěvu do MŠ

Posloucháme vážnou hudbu, učíme se lidové písně

 

Červen – Když je červen deštivý, polehává obilí

Rozmlouváme o všetečných otázkách bezpečnosti

Den dětí – hry a soutěžení

Vyhodnocení celoroční soutěže O nejšikovnějšího družináře

Indiánské skotačení – rozloučení se ŠD – upomínkový list

Pohyblivé hry – pobyt venku

 


Akce školní družiny

Září

Vytváření pravidel ŠD

Zážitky z prázdnin – naše rodina

Výstavka oblíbených hraček – kresba

Říjen

Sběr podzimních přírodnin

Poznávání okolí školy – šípkovaná , vycházky

Soutěžíme s draky

Listopad

Ochutnáváme ovocný špíz, zeleninový salát

Nácvik na vánoční besídku

Puzzliáda , Piškvorky

Prosinec

Mikuláš ve školní družině

Vánoční besídka

Neobvyklé rekordy ve  ŠD

Leden

Slavíček – zpěv zní ve ŠD

Návštěva MŠ ve ŠD  

Bílá olympiáda

Únor

Krmení zvířat

Ukážeme talent a dovednost – Miss ŠD

Kouzelné příběhy u čaje

Březen

Výstavka knih

Stolní hry – Berušky, Dáma

Turnaj v kopané, vybíjené a florbalu

Duben

Jarní brigáda – naše Země

Velikonoční zajíček

Dopravní znalosti

Květen

Jdeme za kamarády do MŠ

Sportovní čtyřboj

Den matek

Červen

Kreslení na chodníku

Indiánská diskotéka – hledání pokladu

Hodnocení ŠD, loučení se ŠD