Co nás čeká

 


Roční kalendář

Máme před sebou nový rok, nové čtyři roční období, dvanáct měsíců, 365 dní a nespočet hodin. Vytvořili jsme hodiny, abychom se naučili znát jejich posuny. Každý den značíme počasí do podnebního kalendáře. Plakát velkého stromečku nám ukazuje roční období. Nový rok jsme si připomněli při besídce o paní Zimě v dávných dobách. Děkujeme paní Haně Novotné ze Slovanského hradiště v Mikulčicích nejen za krásné povídání, ale i za dárečky, které nás velmi potěšily.

Zimní olympiáda

Letos po čtyřech letech máme světovou olympiádu se všemi zimními disciplínami, které jsme se naučili znát a také se sporty snažili nakreslit. Jelikož nám zima nepřeje a nenapadal sníh, tak se družinová olympiáda konala v tělocvičně. Všechny sporty jsme započetli dohromady. Nejlépe si vedli Z. Procházková, M. Bešta a L. Michálková. Blahopřejeme.

Skvělou besedu nám předvedl kamarád – hokejista Matěj Domanský. Přinesl celou výbavu pro hokejisty a také se nám v ní ukázal. Děkujeme panu Domanskému za ochotu za námi přijít do ŠD a podělit se o znalosti z ledního hokeje.

Zvířátka v zimě

Zvířátka nemají v zimě lehké žití, ale my jim můžeme pomoci třeba krmivem nebo krmítkem, které sami vyrobíme a zavěsíme v lesíku. Půjdeme ke krmelci, kde dáme ovoce a zeleninu. Základním stehem jsme se snažili vyšít ptáčky i s budkou. Docela se nám práce zdařila a můžete se na ni podívat na nástěnce ŠD.


Besedy ve školní družině

Naše pozvání do školní družiny přijali paní Marie Pavková. Která dětem přestavila, co obnáší včelařství, na ukázku dětem přinesla obrázky včel, bylinek a stromů, které včely opylují.

Od paní Petry Lackové jsme se dozvěděli, jak si lidé v dřívějších dobách předávali informace a jak se vyvíjelo písmo. Na ukázku nám přinesla velké množství knih. Už se těšíme, až ji navštívíme v knihovně.


Vánoční besídka

V letošním roce byla besídka obou oddělení spojená. Děti z 1. oddělení odrecitovaly básničky s vánoční a zimní tématikou. Děti z 2. oddělení zahrály pohádku Dvanáct měsíčků. Společně jsme si zazpívali koledy za doprovodu kláves.


Čertovský rej

Mikuláš, anděl a čert se přišli podívat do školní družiny, jestli tam jsou hodné děti. Když zjistil, že tam jsou jen hodné, obdaroval je balíčkem s dobrotami. Děti jako poděkování zazpívaly koledy.  Potom následovala čertí diskotéka se spoustou her a zábavy.


Sněhové dovádění

Na sněhovou nadílku jsme se velmi těšili. Koulovali jsme se, stavěli sněhuláky a obtiskovali andílky.


Barvy podzimu

Děti tvořily podzim rozfoukáváním tuže a máčením provázku v tuži. Následným vytahováním provázku zpod papíru nám vznikaly krásné tvary, které děti ještě dokreslily pastelkami podle vlastní fantazie. Práce jsme vystavili na nástěnkách.

Puzzliáda – soutěž

Skládání puzzle jsme si natrénovali na klasické velikosti dílků. Děti soutěžily na čas ve skládání velkých puzzle z krabic. Tohle netradiční soutěžení nás velmi bavilo. Nejrychlejším puzzlařem v 1. oddělení byla Lucka Nevrlá, 2. oddělení Zuzka Fialová.

Zdravý jídelníček

Umět sestavit zdravý jídelníček není jednoduché. Co jednomu přijde zdravé, druhému již nemusí. My jsme si zkusili sestavit jak zdravý, tak nezdravý talíř a také jsme si poskládali výživovou pyramidu.

Neobvyklé soutěžení – rekordy ŠD

V letošním roce se děti utkaly v následujících disciplínách: jízda na koloběžce mezi kužely, pinkání pěnovým míčkem na pálce, skákání přes švihadlo, stavění komínu z kostek. Jednotlivé disciplíny byly bodovány na kartičce. Rekordmany 2. oddělení se stali Zuzka Fialová, Pavel Pazourek a Lukáš Pavka.

 

Podzimní ovoce

Nejvíce vitamínů na podzim získáváme z ovoce a zeleniny. Navštívili jsme sady a zahrádky a poznávali jsme ovocné stromy a jejich plody. Plody jsme vymodelovali, vyrobili z papíru a kreslili. S chutí jsme se pustili i do výroby ovocných špízů, které nám moc chutnaly. Pokusíme se připravit ovocné špízy doma pro rodiče – snad se nám podaří a budou chutnat jako nám.

Podzimníček

Podzimní vycházky okolo lesíka jsme využili na sběr přírodního materiálu. Z barevného listí jsme vyráběli podzimní víly, které nám otevřely dveře do podzimních dnů. Sestavovali jsme nádherně barevné podzimní stromečky, tvořili jsme skřítky Podzimníčky. Ti potom soutěžili o nejpodzimnějšího skřítka. Zbytek přírodního materiálu jsme využili k výzdobě družiny.

Drakiáda

Čekalo nás týdenní téma Létající týden. Nejdříve jsme se naučili skládat šipku, potom jsme vyrobili letadélko. Posledním a nejtěžším úkolem byla výroba draka, který se zúčastní soutěže O nejhezčího dráčka. Všichni dráčci si zalétali na hřišti. Podzimní větřík nám přál.


Seznamujeme se s družinou

Letos máme dvě oddělení školní družiny. Budeme se snažit najít k sobě přátelskou atmosféru a snažit se, abychom se do družiny těšili. Máme svá pravidla a vnitřní řád ŠD, které budeme dodržovat. Za sebou máme první seznamovací hry i první společné činnosti. Umíme správně stolovat, pozdravit i poděkovat. Dbáme na svou bezpečnost ve školní družině i v okolí ŠD. Vzpomínáme na chvíle strávené v MŠ – kamarády, paní učitelky. Vyprávíme o své rodině a o společných prázdninových dnech. Těšíme se s kamarády, na další společné chvíle ve školní družině.

 


Hračkyáda

Každý z nás má svou oblíbenou plyšovou hračku, o které by mohl vyprávět pohádky. S radostí jsme své plyšáky ukázali a představili kamarádům a také si spolu s nimi pohráli. Zjistili jsme, že si můžeme hračky i vyrobit. Tvořili jsme pohyblivé opičky a skládali zvířátka z papíru. Nakonec přišel čas si povyprávět o svých domácích mazlíčcích, které jsme si stihli i nakreslit.

 


Naše vesnice

Abychom uměli popsat svou vesnici se svými výjimečnými stavbami a kulturou, museli jsme celou obcí projít. Navštívíme i obecní úřad, kde se dozvíme vše, co nás v obci zaujalo. Umíme popsat i své bydliště, najít Mikulčice na mapě a bezpečně procházet po Mikulčicích.


Podělíme se rádi s Vámi o zážitky ve školní družině ve školním roce 2017/2018

 Školní rok 2016/2017

Loučíme se se školní družinou

Na den dětí jsme si zasoutěžili v neobvyklých hrách v tělocvičně, kde se také dostala sladká odměna za naše získané body. Na čerstvém medu jsme si pochutnali u včelaře pana Vavryse, který nám povyprávěl o životě včeliček. Děkujeme za hezké povídání. Kreslíme barevnými křídami o vysněných prázdninách na chodníku u ŠD. Nejhezčí obrázky odměníme malou věcnou cenou.

Velmi se nám líbil indiánský týden ve ŠD. Vyrobili jsme si totem a indiánskou čelenku, naučili se indiánský tanec za doprovodu bubnů. V lesíku byla připravena indiánská stezka a schovaný poklad Inků.

Rozloučení se konalo s hudbou a tancem, soutěžemi se sladkou odměnou a nakonec jsme obdrželi upomínkový list na tento zdařilý rok ŠD.


Slavíme s maminkami

Oslava maminek se konala 11. 5. 2017 v Kulturním domě v Mikulčicích. Maminky dostaly přáníčka a kytičky. Program zahájil náš folklorní kroužek Věneček, který oslavoval 10. výročí od zahájení činnosti. Zněly lidové písně pro maminky v podání bývalých i současných zpěváků Věnečku a také hosta pana učitele Jiřího Salajky. Pásmo Věnečku doprovázela dětská cimbálová muzika z Lužic pod vedením Ivany Šimčíkové.

 


Sportovní čtyřboj

Běhání, skákání a házení nás baví, a proto vzniklo naše atletické soutěžení. Atletický čtyřboj se odehrál na atletickém hřišti. První disciplínou byl hod kriketovým míčkem, kde se házelo v průměru 15 metrů. Druhou disciplínou byl běh na 50 m, třetí disciplínou běh na 300 m.  Skok do dálky ukončil bodování všech disciplín.

Vítězové:

1. třída:   Tereza Pitzingerová, Matěj Domanský, Kateřina Tomanová

2. třída:   Lukáš Pavka, Zuzana Fialová, Jáchym Jozífek

Výhercům blahopřejeme.


Návštěva sportovců – karatistů

Naše pozvání do družiny přijal oddíl karate z Hodonína, který vede pan Fiala. S radostí jsme si vyzkoušeli rozcvičení a základní prvky karate. Nejvíce nás okouzlila ukázka všech účinkujících bojovníků karate, kteří mají za sebou různá mistrovská ocenění. Děkujeme za zpestření odpoledne ve školní družině.


Návštěva v MŠ

Velmi se těšíme na společné setkání s kamarády a paními učitelkami ze školky. Prozkoumáme staré i nové zákoutí ve školce, zahrajeme si s dětmi, kterým jsme přinesli dáreček za jejich pozvání. Poté poběháme na novém venkovním hřišti, které se nám moc líbí.

 


Planeta Země

Světadíl je obrovská koule, hodně vody a kontinenty, které se různí velikostí i přírodou. Víme, že naše republika je v Evropě a má svou kulturu a své přírodní krásy. Proto si ji budeme vážit a pomáhat. Budeme třídit odpad, uklízet okolo svého okolí a chovat se slušně k lidem i zvířátkům. Při opékání buřtů jsme se dozvěděli, jak správně sestavit ohniště a poté ho uhasit.

 


Dopravní znalosti

Zvládneme správně přejít silnici, jezdit na kole a známe základní dopravní značky, které jsme si nakreslili a kamarády naučili. Dopravní kvíz nás ujistil, že většina z nás své bezpečí chrání a může pomoci i ostatním. Navštívili jsme požární zbrojnici, kde nás provázel pán Dostál, kterému touto cestou děkujeme.


Velikonoční zvyky

Na jarní svátky se těšíme. Zdobíme družinu jarními tématy, vyrábíme přáníčka, stojáčky na kraslice. Hrajeme hru Na zajíčka, kde sbíráme vajíčka v lesíku a jdeme na velikonoční dílničku, kde si tvoříme velikonoční dekorace domů. Těšíme se na bohatou pomlázku.


Klobouková fantazie

Vymyslet a nakreslit kouzelný klobouk nebyla taková práce, jak klobouk sestavit a dát dohromady. Výsledek byl, jak jinak – kouzelný. Z kouzelných klobouků se vybrali dle našeho bodování ty nejlépe zpracované, které jsme odměnili věcnou cenou. Konala se klobouková diskotéka, kde jsme si nejen zatancovali, ale i zasoutěžili.


XIII. regionální přehlídka dětských folklorních souborů na Podluží

V sobotu 22. dubna vystoupil náš folklorní soubor Věneček na soutěžní přehlídce dětských souborů, která se letos konala v Kosticích. Odpoledne, po pilném dopoledním tréninku, se naši šohaji a šohajky předvedli v plné síle. A moc se jim to povedlo.  Velikou zásluhu na tom má paní vychovatelka Nezvalová, která kroužek založila a vede ho k již desátým rokem.

 

Slavnostní otevření Chalupy Fanoša Mikuleckého

Folklorní soubor Věneček dostal pozvání vystoupit na slavnostním otevření Chalupy F. Mikuleckého. S radostí jsme pozvání přijali. Naše folklorní pásmo „ Dožínky‘‘ skvěle zapadalo do atmosféry lidové kultury této akce. Doprovázela nás cimbálová muzika Slovácko mladší, které touto cestou děkujeme. Doufáme, že se vystoupení Věnečku všem líbilo.


Měsíc knihy

Kniha je náš kamarád. Z knih se dozvíme mnoho poučného a zajímavého, proto čteme rádi. Chodíme do knihoven, kde si určitě vybereme knihu, kterou právě potřebujeme. Navštívili jsme místní knihovnu v Mikulčicích, kde jsme si povídali s paní knihovnicí.  Sdělila nám užitečné informace. Ve školní družině jsme uspořádali výstavku našich oblíbených knih, ze kterých si budeme číst.  Knihy doplnily zajímavou družinovou knihovničku, ve které máme i oblíbené dětské časopisy.


Míčové hry

Na míčové hry se vždy těšíme. Pokud nám počasí umožní pobyt venku, hrajeme hry na venkovních hřištích. Za nepříznivého počasí si rádi zaskotačíme v tělocvičně. Letos jsme uskutečnili tři soutěžní utkání s míčem. V prvním utkání jsme si zahráli vybíjenou. Druhé utkání, a pro dívky náročnější, byla kopaná.  Třetí míčové zápolení jsme přesunuli do tělocvičny, jelikož jsme potřebovali malé branky na florbal. Už se těšíme na další soutěžní klání.

Jarní šipkovaná

S oblibou vymýšlíme trasu a úkoly na šipkovanou, kterou máme čtyři krát ročně podle ročního období. Tentokrát plnily úkoly a hledaly šipky starší děti z druhého oddělení. Nejlépe si vedl Pavel Pazourek, který bedlivě sledoval okolí a našel všechny šipky.

 


Kouzelné povídání u čaje

Není jednoduché stát se spisovatelem a ilustrátorem. Našim úkolem bylo vymyslet básničku nebo povídku a ilustrovat ji. Naše díla jsme představovali kamarádům při popíjení ovocného čaje, který nám velmi chutnal. Díla se nám všem podařila na jedničku.

 


Miss a  Missák ve ŠD

Každý rok soutěžíme v šesti disciplínách o Miss a Missáka školní družiny:

dovednost šití, psaní básní a povídek, módní přehlídka, kadeřnictví, stavební umění a zručnost ve skládání papíru

Kdo získá v těchto disciplínách nejvíce bodů, stane se Miss a Missákem ŠD. Letos se podařilo nejvíce bodů získat Verunce Dostálové z 1. třídy a Matějovi Bělohoubkovi z 2. třídy. Blahopřejeme.

 


Karneval

K měsíci únoru patří posvícení, masky, písně, tancování. To vše jsme uskutečnili i ve školní družině. Vyráběli jsme masky, naučili jsme se se písničku To je zlaté posvícení a karneval mohl začít. Kouzelný klobouk a kouzelná hůlka vybírala nejpovedenější masky, které byly odměněny. Ostatní děti byly odměněny při soutěžích, které se konaly za doprovodu hudby.

 


U krmelce

Ke krmelci nás provázela hezká zimní krajina. Cesta nám při povídání s kamarády uběhla rychle. Jelikož bylo sněhu dosti, mohli jsme pozorovat a poznávat stopy zvířat. Doufáme, že naše krmení přišlo zvířátkům vhod. S písničkou a s dobrým skutkem jsme se vraceli do družiny.

 


Beseda o Slovanech

Dne 27. 1. 2017 za námi do školní družiny přijela na besedu historička Hana Novotná ze Slovanského Hradiště v Mikulčicích. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o naši minulosti. Ochutnali jsme jídlo našich předků, které nám velmi chutnalo. Vyrobili jsme si ovečku z vlny a nakonec jsme se naučili písničku O historicích, při které se i tančilo. Paní Novotné bychom chtěli poděkovat za kvalitní a milé povídání o životě našich předků.


Štafetové hry v tělocvičně

Společnou akcí obou oddělení v lednu byly štafetové hry v tělocvičně. Děti byly rozděleny do čtyř skupin – družstev a každé družstvo si zvolilo kapitána. Všech osm závodivých her bylo bodováno. Odměnou pro vítězné družstvo byl potlesk kamarádů.


Slavíček

Dne 24. 1. 2017 se konala pěvecká soutěž Slavíček, která počala před deseti lety. Letos měla porota ve složení zkušených hudebních pedagogů velkou práci vybrat nejlepší zpěváčky.

Kategorie SLAVÍČEK

1. místo:    Adéla Hradilová z MŠ

2. místo:    Matěj Vavrys z 2. třídy

3. místo:    Alžbětka Kudrnová z MŠ  a Matěj Bělohoubek z 2. třídy

Kategorie SLAVÍK

1. místo:     Simona Bělohoubková z 5. třídy

2. místo:     Ema Jarabicová ze 4. třídy

3. místo:     Jana Matochová z 3. třídy

Všem výhercům gratulujeme.

Pozvání hostů přijal Jan Strážnický z 8. třídy a Erika Chovancová z 6. třídy, kterým děkujeme za pěkné písničky.

 


Hrajeme pohádku pro děti z MŠ

Těší nás vzájemná spolupráce mezi družinou a školkou. V zimních měsících navštíví školka družinu, kde zhlédnou pohádku a společně si zazpívají a zatancují. Předají kamarádům z MŠ dárečky, které sami vyrobí. Poté se těšíme na letní měsíce, kdy nás kamarádi ze školky pozvou do školky, kde zavzpomínáme na dny strávené ve školce.

 


Hrátky se sněhem

Kresbou se zimní tématikou jsme si přivolali první nadílku sněhu, na kterou jsme se velmi těšili. Nejdříve jsme se koulovali, potom jsme začali válet koule a stavět sněhuláky. Všichni jsme se snažili uválet o největší kouli sněhu, aby náš sněhulák byl největší. To se nakonec podařilo děvčatům. Jejich sněhulák byl veliký. Přejeme si, aby nám chvíli vydržel a neroztál.

 


Vánoční besídka

Koncem roku se nejvíce věnujeme přípravám na vánoční besídku, na kterou pozveme rodiče, prarodiče a všechny známé. Letos jsme zahráli divadlo O Zlatovlásce a Bajky. Zatančily a zazpívaly děti z Věnečku. Zarecitovali jsme koledy a pranostiky a nakonec zazněly i vánoční písně. Atmosféru nám zpříjemnil vánoční stromeček a vánoční cukroví, za které děkujeme šikovným maminkám, babičkám, tatínkům, dědečkům, tetičkám ….


Rej čertů

Do školní družiny zavítal Mikuláš s anděly i čerty. Hledal zlobivé děti, ale žádné nenašel, proto všechny děti obdaroval balíčkem s dobrotami. Jakmile odešli potěšit jiné hodné děti, spustili jsme čertí rej s diskotékou a soutěžemi.

 


Ztvárnění podzimu

Ztvárnit barevnost podzimu lze různými technikami. Podařilo se nám vyrobit stromy a meluzíny rozfoukáním tuše, tiskem bramborovým razítkem, trháním papíru. Naši fantazii jsme využili, když jsme po papíru tahali provázky namočené v barevném inkoustu a vytvořili tak barevné podzimní zákoutí. Velmi se nám naše podzimní nástěnky líbily.


Rekordy ŠD

Zdokonalujeme a zlepšujeme rekordy ŠD z minulých let. Tentokrát v těchto disciplínách: hod míčkem do kruhu, stavění komínu z kostek, dřepy v daném limitu, lepení kroužků z papíru na čas, pinkání pingpongovým míčkem na pálce. Disciplíny byly bodovány a vedeny na osobní kartičce. Rekordmany ŠD se stali Liběna Bušková a Šimon Veselý.


Drakiáda

Drakiádu jsme letos spojili se soutěží O nejroztomilejšího dráčka. Volba výroby dráčka byla na nás – dětech. Dráčky jsme skládali z barevných papírů, dolepil a dokreslili jsme detaily a nakonec jsme přivázali provázek. Jak dráčci létají, jsme zkoušeli na hřišti. Protože nám vál větřík, papíroví dráčci spokojeně poletovali v povětří.

 


Šipkovaná

Poznávat okolí družiny a všímat si změn podzimu jsme mohli při hře na Šipkovanou. Žáci z prvního oddělení značili cestu šipkami z přírodnin nebo ji nakreslili křídou.  Žáci z druhého oddělení sledovali a počítali šipky. Během cesty jsme plnili dané úkoly. Na druhý týden jsme si role vyměnili. Už se těšíme na další Šipkovanou.

 


Sběr podzimních přírodních přírodnin

Při přírodovědných procházkách, kde jsme určovali druhy stromů, a hledali změny období jsme také sbírali různé přírodniny k činnostem ve školní družině. Kaštany a žaludy využijeme v zimě, kdy půjdeme nakrmit zvířátka ke krmelci. Vyhlásili jsme soutěž o nejlépe ztvárněného skřítka Podzimníčka.  První místo zaslouženě vyhrály Michaela Lazarová z 1. třídy a Veronika Chludilová z 2. třídy.

 


Správná životospráva

Vždy oceníme dobrou a zdravou stravu v našem jídelníčku. Pokoušíme se sestavit pyramidu správného denního stravování a správný denní režim činnosti, kde nesmí chybět rekreační pobyt venku a odpočinek. Pochutnali jsme si na ovocných špízech a zeleninových salátech, které jsme si zhotovili sami.


Berušky

První velká družinová soutěž ve stolních hrách je logická hra Berušky, kde je cílem nasbírat co nejvíce berušek. Hráči měli možnost vyhrát nad kamarády po celý měsíc říjen. Nejlépe si vedla Emily Kurková z první třídy. Blahopřejeme.


Pohádkový týden

Pohádky nás provází celé dětství. Všichni si pamatujeme na Večerníčky, naše první knihy. Nejraději máme pohádky, které nám vypráví nebo čtou rodiče. Vybíráme pohádku, kterou na oplátku rodičům předvedeme na vánoční besídce. Mezi mnoha pohádkami zvítězila Zlatovláska a Sněhurka. Přemýšlíme nad kulisami a rekvizitami, které budeme vyrábět. Těšíme se na vystoupení.


Tvořivé a seznamovací hry

Seznámit se s kamarády prostřednictvím her, byl dobrý nápad. Hry hrajeme v družině, v tělocvičně i venku na hřišti. Jména si zapamatujeme pomocí hry „Na jména“, kde se naučíme házet a chytat míč. Štafetové hry nás naučí spolupracovat v kolektivu. Naši fyzickou stránku ověří hry „Myš v bludišti“, „Škatule hýbejte se“, „Množinky“ a dětská jóga. Tvoříme a stavíme společné výtvory ze stavebnic, které vystavujeme v ŠD. V měsíci říjnu nás čekají první soutěživé hry, na které se již nyní těšíme.


Hračkiáda

Máme možnost přinést a ukázat kamarádům v ŠD svou oblíbenou hračku. Představení hraček malou scénkou začíná a velkou hrou končí. Hračky nás bavily celý týden. Hrát si budeme i s hračkami, které jsme si vytvořili sami. Jsou to pohyblivá zvířátka z papíru. Skřítek Hráček nás naučí, jak se máme vzorně chovat ke všem hračkám v družině i doma.

 


Seznámení se ŠD

Abychom chodili do ŠD rádi a cítili se v ní bezpečně, vytvořili jsme svá pravidla, kterými se budeme řídit po celý školní rok. Byli jsme seznámeni s vnitřním řádem ŠD a bezpečností v družině a v okolí ŠD. Doufáme, že vše pozitivně zvládneme a budeme ŠD rádi navštěvovat.

 

Pravidla ŠD

Snažím se být co nejvíce samostatný a zodpovědný

Používám kouzelná slovíčka, která k sobě lidi přibližují

Dbám na pořádek ve ŠD

Nikomu se nevysmívám a neubližuji

Mluvím pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří

Nemluvíme sprostě a problémy řešíme společně

Dodržuji pokyny vychovatelky a dohodnutá pravidla

Neběháme po chodbách a na schodech – dbáme na bezpečnost

Když někomu ublížíme – omluvíme se

Nasloucháme jeden druhému, necháme kamaráda domluvit

Každý umí něco, všichni jsme důležití

Nebereme a nesaháme na nic, co nám nepatří

V jídelně se chováme dle pravidel slušného stolování

Šetříme a nepoškozujeme zařízení a vybavení ŠD

Učíme se hodnotit svou práci