Termín zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy v Mikulčicích se bude konat dne 9. 5. 2017.  Naši školku můžete navštívit spolu s Vaším dítětem v době od 8.00 do 16.00 hodin. S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře „Žádost o přijetí“ a „Vyjádření lékaře„- viz níže. Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí zde.

 

Žádost o přijetí do MŠ

Vyjádření lékaře

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání