Městská knihovna Hodonín vyhlásila v letošním školním roce literární soutěž „Středověká listina“ a výtvarnou soutěž „Karlův výtvarník“, věnované 700. výročí narození Karla IV. Naše děti se zapojily do obou soutěží. Šesťáci psali dopis Karlu IV., třeťáci vytvořili krásné reliéfy a ostatní se ve výtvarné výchově pokoušeli o dobové portréty, stavby, erby a výjevy ze života šlechty i poddaných. Nejlepší práce jsme odeslali do knihovny a doufáme, že se budou líbit.