Školní běh, sportovní den

V předposledním týdnu školy proběhly dvě sportovní akce – školní běh a sportovní den.
Ve středu se žáci devátého ročníku stali nejen rozhodčími, ale sami si vyzkoušeli běh na 1 200 m, při kterém se jim měřil čas.
V pátek byl pro žáky připraven program, který se skládal z několika disciplín: štafeta, překážkový běh, běh v pytli a hod na přesnost. A opět se deváťáci stali rozhodčími, kteří si na vlastní kůži disciplíny vyzkoušeli :-). 
 

Projektový den na podporu Ukrajiny

Ještě před jarními prázdninami jsme připravili projektovou výuku na témata související s obranou národa, válkou a se situací na Ukrajině. Vedl nás k tomu především fakt, že žáci všech tříd tuto skutečnost vnímali a chtěli o ní diskutovat. Projektový den se týkal historických událostí v souvislosti s naší zemí s akcentem na etickou součást problému – tedy, že válka a násilí obecně, není řešením konfliktů.


Předvánoční čas

Jak už je tradicí, i letošní poslední předvánoční den školy jsme si zpříjemnili pohádkami, obdarovali se dárečky, objednali si výbornou pizzu a pod stromečkem našli společenskou hru. Na závěr jsme navštívili výstavu betlémů na Chalupě Fanoša Mikuleckého, jejíž součástí byl papírový betlém, na jehož tvorbě se žáci podíleli. 


Konverzace s Tonym

Od září nás jednou měsíčně  navštěvuje rodilý mluvčí Tony z USA. Žáky 5. – 9. ročníku si získal především svou přátelskostí, kde se jim snaží ukázat, že i používání angličtiny v praxi může být velmi zábavné a nemusí mít tak vůbec obavy, když jim něco nejde.
Hodina s ním velmi rychle ubíhá. Žáci s ním konverzují na různá témata navazující na učivo, které zrovna probírají. Pokud žáci nerozumí něčemu, co Tony říká,  snaží se jim trpělivě vše vysvětlit jiným způsobem.
A co o něm žáci říkají?
1. Je to správný týpek
2. Kdy už zase přijde? 
3. Má boží tetování
4. On je úplně nejlepší, budeme ho mít i příští rok?
5. Můžeme se s ním vyfotit?
 

Projektové dny s Jill

V rámci anglického projektu My family and me a Jobs, v průběhu 1. pololetí přišla mezi nás další rodilá mluvčí ze stejné jazykové školy jako Tony. Tentokrát to byla dáma původem taktéž z Ameriky, Jill. V rámci projektu, s žáky 5.-9.roč. rozvíjela slovní zásobu, ústní i písemnou formou, dále hráli tématickou hru a dělali pracovní list.

Sázení aleje v “Břízkách”

V sobotu 13. 11. 2021 se dobrovolníci z naší třídy účastnili vysazování nové aleje v tornádem poničených “Břízkách”. 


Běžecký závod Akropolis cross

V pondělí 27. 9. 2021 se uskutečnil tradiční běžecký závod v areálu Slovanského hradiště – Akropolis cross. 

Z deváté třídy se zúčastnilo celkem 5 žáků. Medailových umístěné dosáhli v těchto kategoriích: 

Starší žákyně – 2. místo: Barbora Svobodová, 3. místo: Anna Marie Zykmundová

Starší žáci – 1. místo: Kristián Křivánek