Školní rok 2021/2022 byl v MŠ Mikulčice ukončen 22. července 2022.

 

30.června byla ve školce většina dětí naposledy. Předškoláci se rozloučili s kamarády i paní učitelkami, protože je po prázdninách čeká 1.třída, kde se na ně těší paní učitelka Mgr. Slávka Řehánková.

Mateřská škola ale byla otevřená i v červenci. Na prázdninový provoz bylo přihlášeno přes čtyřicet dětí, u kterých se paní učitelky střídaly.

Rozloučení s předškoláky

27.června proběhlo ve školce rozloučení s předškoláky. Rodiče dětí se sešli v zadní části zahrady mateřské školy, kde shlédli rozloučení dětí se školkou. Tentokrát děti předvedly, co se v nich skrývá – ukázaly své talenty. Shlédli například tanečnici, výtvarné umělce, zpěvačky, kuchaře, ale i velké myslitele a stavitele a, jako vrchol, úžasné fotbalisty! Všechny děti si na závěr zasloužily dárečky od paní učitelek a samozřejmě šampus.

Věříme, že rodičům a hlavně dětem se jejich velké finále líbilo a byli spokojení.

 

Odpoledne s tatínky

22.června odpoledne se školka zaplnila tatínky. Oslavili jsme jejich svátek společným stavěním ze všech možných kostek a stavebnic. Společně s dětmi postavili neuvěřitelné výtvory, které si druhý den všechny děti prohlédly a hlasovaly o ten „nej“. Vítěz byl sice jen jeden, ale sladkou odměnu dostali všechny děti pro sebe i svého tatínka.

Školka v přírodě

   V týdnu od 13.6. do 17.6. se v mateřské škole uskutečnila akce Školka v přírodě. Hlavním tématem byly pohádky, které děti provázely po celý týden jejich pobytu v hotelu Relaxx nedaleko Čeložnice.

   Hned první den byly děti rozděleny do tří skupin a vybraly si názvy svých družstev. Každý den si užily spoustu legrace při společných hrách a soutěžích. Program tvořily jak sportovní aktivity v místním lese a okolí, tak i klidové chvilky jako je zpěv při kytaře, výtvarné činnosti, kresba obrázků do deníku. Jeden den si děti udělaly výlet do nedaleké Čeložnice. Ve středu zpívaly a opékaly špekáčky při táboráku. Protože koncem týdne byly již velká horka, využily děti také mělký hotelový bazén. V pátek děti čekalo hledání pokladu rytíře Ruprechta.

   Na cestě je čekalo mnoho překážek a úkolů, které však děti hravě zvládly a s pokladem i odměnami se po obědě vydaly autobusem do domů k rodičům.

Projekt “Děti pomáhají”

  Od 6. června do 10. června jsme v naší MŠ pracovali na projektu prevence rizikových jevů, s tématem “Děti pomáhají”.

   Zaměřili jsme se na pravidla chování ve vztahu k druhým. Děti se učily respektovat potřeby jiného dítěte, chovat se k ostatním dětem citlivě a ohleduplně, učily se pomáhat slabším, rozpoznat nevlídné chování a vnímat nespravedlivost a ubližování.

   Četli jsme jim příběh “Šikana v mateřské školce” a “Cizojazyčný kamarád”. Povídali jsme si o nevhodném chování. Děti hrály scénky podle příběhů a vyráběly kamarádům dárečky.

Den dětí

   Jako každý rok, i letos oslavovaly děti svůj den na zahradě mateřské školy. Tentokrát v pirátském duchu! Musely vylézt na stožár lodi, nazdobit si pirátský šátek, najít potopený klíč k pokladu, vykopat mince, obehrát kapitána v kostkách a přenést pirátský “rum” přes moře. Za splnění všech úkolů dostaly pravou pirátskou odměnu – pirátské tetování!

Výlet do Lednice

   27. května jely děti na školkový výlet! Tentokrát se vydaly do Lednice. Přijely autobusem k zámeckému parku. Po cestě k Minaretu plnily úkoly k osvobození princezny Violky, aby poté za její záchranu mohly dostat korálkovou odměnu. Poté se plavily na lodičkách zpět k zámku, kde výlet zakončily sladkou tečkou v podobě kopečkové zmrzliny.

Divadla ve školce

   24. května navštívil naši školku pan Vojkůvka se svým divadelním představením. Děti si společně s ním zazpívaly i zacvičily a k tomu vyslechly pohádky o zvířátkách – o myšce, kočičce, koze, pejskovi, kohoutkovi.

   2. června přijelo do školky divadlo maňáskové. Děti si poslechly pohádky o kozlíkovi, který rád mlsal, nebo o nepořádné holčičce.

   Obě dvě divadla se dětem moc líbila. 

Oslava Dne matek

   Čtvrteční odpoledne (5. května) patřilo všem maminkám, které se přišly podívat, co si pro ně děti v jednotlivých třídách připravily. Poslechly si básničky a písničky. Ochutnaly dobrůtky, které si pro ně děti samy připravily. Společně si něco vyrobili u Bambulek, nechaly se rozmazlovat u Rarášků nebo navštívily “kavárnu” u Kulíšků. 

   Doufáme, že si oslavu užily všechny maminky.

Chalupa Fanoša Mikuleckého

   Hned v pondělí (2.5.) se byly děti ze školky podívat na překrásnou výstavu řezbářství v chalupě Fanoša Mikuleckého. Moc se jim líbila.

Brigáda 

   Ve čtvrtek (28.4.) jsme po letech opět mohli pořádat odpolední brigádu pro rodiče, abychom s jejich pomocí připravili zahradu pro děti. I přes to, že z celé školky přišli pomoci pouze tři rodiče, jsme zvládli připravit obě dvě pískoviště, upravili jsme pocitový chodník, připravili záhonky, vytahali staré dřevěné kůly, zrenovovali hrabiště. 

   Velmi děkujeme mamince a tatínkům, kteří si udělali čas a přišli paní učitelkám a asistentkám pomoci.

Malá Morava

   Hned ve středu (13.4.) se na fotbalovém hřišti uskutečnil běh “Malá Morava”. Zúčastnily se jej všechny děti, které byly ve školce. A dostaly za to sladkou odměnu. Těm nejlepším se dostalo velkého potlesku, uznání i opravdové medaile!

Den s babičkou a dědečkem

   V pondělí (11.4.) začaly děti oslavovat Velikonoce a to s babičkami a dědečky, kteří přišli do školky za dětmi. Babičky s dětmi pekly perníčky, jidášky, tvořily s nimi velikonoční výzdobu. Dědečkové přišli na zahradu, kde učili plést velikonoční pomlázky.

   Všem, kteří se této akce zúčastnili, moc děkujeme. Děti si den s prarodiči opravdu velice užily!

Trkmanka

   8. dubna navštívily děti předškolního věku Trkmanku ve Velkých Pavlovicích. Děti se po příjezdu nasvačily, převlékly za pekaře a seznámily se s různými druhy mouk. Poté upekly každý svůj vlastní chleba. Zatímco se chleby pekly, děti si prohlédly MINIZOO (had, ježek, tarantule, vakoveverky, agamu, osmáky, sysly) a povídaly si o historii pečení chleba. Poté všichni odjeli i s upečenými chleby do školky.

 

Projekt Čteme dětem

   V týdnu 28. 3. – 1. 4. 2022 se mateřská škola zapojila do projektu Čteme dětem. Hlavním tématem byl Josef Lada a jeho dílo určené dětem. Na počátku týdne se děti seznámily s postavou spisovatele a jeho pohádkovými knihami. Dětem se velmi líbily osobité obrázky. Před spaním je celý týden do postýlek ukládal Kocour Mikeš, kterého jim paní učitelky předčítaly. Každá třída pojala projekt po svém. V jedné třídě se děti zaměřily na zvířátka objevující se v knize Kocour Mikeš, ve druhé třídě týden prožily s knihou Bubáci a hastrmani. Během celého měsíce března měli rodiče či prarodiče dětí možnost navštívit mateřskou školu a přečíst dětem před spaním pohádku. Děti si hrály na spisovatele a společnými silami si vyzkoušely vymyslet vlastní strašidelné či humorné příběhy, které následně ilustrovaly a v pátek prezentovaly před ostatními třídami.

Noc s Andersenem

   Projekt Čteme dětem byl zakončen v pátek 1. 4. 2022 akcí nazvanou Noc s Andersenem. Tématem akce byl Kocour Mikeš, který děti celým večerem provázel. Akce začala v 17:00. Děti jely s kocourem na „pouť“, kde si mohly vyzkoušet houpačky, skluzavku, trefování na terč nebo sestřelování plechovek. Na jednotlivých stanovištích dostávaly za splněné úkoly žetony a ty si následně vyměnily v cukrátkovém krámě za libovolné sladkosti. Děti měly závody na kolech, koloběžkách a odrážedlech na sportovním areálu. Před večeří děti zdobily nafukovací balónky a tančily na písně dle přání. Následně si ve třídě pod dozorem paní učitelek sami připravily večeři v podobě zapečených párků v těstíčku. Po večeři si vyrobily papírové růže pro maminky a nazdobily si kornouty se sladkostmi. Na dobrou noc jim paní učitelky přečetly pohádku z knihy Kocour Mikeš. Ve třídě s paní učitelkami spalo 14 dětí. Ráno ke snídani děti měly dobroty, které pro ně upekly jejich maminky. Rodiče si ráno děti ve třídě vyzvedli v 8:00.

KARNEVAL

   25. února se ve školce uskutečnil karneval! Všechny děti přišly v kostýmech, také paní učitelky a asistentky. Po svačince se všichni sešli v tělocvičně ZŠ, kde se děti zúčastnily různých překážkových drah, procvičily se v hodu i kopu na bránu, také potrénovaly tancování. Na závěr dopoledne byla totiž diskotéka.

   Všechny děti si karneval užily, smály se, tancovaly, vyřádily se. Jakmile se vrátily do svých tříd, čekalo na ně po obědě poslední překvapení – koláčky s povidly za odměnu.

KRMELEC

   V pátek (14.ledna) se děti ze školky vydaly do lesa, aby nasypaly jídlo zvířátkům do krmelce. Děti si díky krásnému počasí delší procházku užily. Všechny to zvládly, popovídaly si, některé i zazpívaly.

NÁVŠTĚVA KOSTELA

   V pátek (7.ledna) se byly děti podívat v kostele k oslavě svátku Tří králů. Jako vždy byly nadšené z překrásného betlému. Každé z dětí darovalo korunku do kasičky. Panu faráři jako poděkování zazpívaly.

 

Předplavecký výcvik

   V lednu začaly předškolácké děti jezdit na předplavecký výcvik, který letos probíhá v lázních v Hodoníně. Děti absolvují deset lekcí. Jak se jim líbila první, se můžete podívat:

 

VÁNOČNÍ DEN V MŠ

   Letošní oslava Vánoc se nesla, stejně jako v loňském roce, v duchu jistého omezení. Proto každá třída oslavovala pouze u sebe. I tak ale byly děti nadšené z dárků, které jim Ježíšek do tříd přinesl. Společně si s paní učitelkami zazpívali a potom se vrhli do rozbalování. A že bylo co rozbalovat!

 

Mikuláš v MŠ

 I letos navštívil Mikuláš děti v mateřské školce. Ovšem, stejně jako loni, nechal dárečky pouze na okně. I tak měly ale děti velkou radost z balíčku, který každý z dětí dostal.

 

  17. listopadu se na zahradě MŠ sadily nové stromy, které školka dostala darem. Hned den na to se děti s novými stromy seznámily a pozalévaly je.

   

Na začátku listopadu dostaly děti ze školky novou dřevěnou kuchyňku na zahradu. Děti ji ihned vyzkoušely – navařily paní učitelkám, asistentkám i paní Buškové a jejím dvěma pomocníkům, díky kterým děti kuchyňku mají.

Den na to se na zahradě objevil i nový dřevěný domeček. Dětem udělal velkou radost.

 

   V rámci projektu 72 hodin jsme ve školce celý týden pomáhali Královně Přírodě. Povídali jsme si o tom, co přírodě škodí a jak jí můžeme pomoct. Zasadili jsme na zahradě nové keře, jahody a cibulky jarních kytiček. Uklízeli jsme odpadky v okolí školky. A za odměnu, za naši snahu, jsme pak dostali dar z přírody – jablíčka.

 

   Začátek nového školního roku prožily děti ze třídy Rarášci ve společnosti Putovního medvídka. Vyprávěly mu o prožitých prázdninách, malovaly mu obrázky a ukázaly mu, jak se naše vesnice opravuje a upravuje po červnovém tornádu. Společně si s ním hrály, zpívaly mu jeho písničku a nakonec mu do kufříku připravily výbavu na nové cesty za dobrodružstvím. Na konci října už na něj čekají děti ze….a to už bude, i pro nás, překvapení.

 

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Informace o stravování pro rodiče dětí MŠ

Cena jídla v MŠ

děti 3 – 6 let:

  • celodenní 38,- Kč
  • polodenní 30,- Kč

děti 7 let:

  • celodenní 41,- Kč
  • polodenní 33,- Kč

Platba za obědy:

1/ V hotovosti – nově platba proběhne v posledním týdnu v měsíci vždy na měsíc dopředu (v měsíci srpnu bude vybíráno stravné na září, …)
2/ Bezhotovostně – tuto platbu preferujeme. Nově platba proběhne vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Zájemci si zřídí u svého bankovního účtu souhlas s inkasem. Do školní jídelny je nutno doložit doklad o souhlasu s inkasem. Číslo účtu školy, na který bude platba prováděna, je 181 031 286/0300.

Odhlašování a přihlašování obědů:
Žák musí být odhlášen den předem nejpozději do 14.00 hod. Rodiče, kteří nestačí dítě odhlásit, mají možnost odnést si oběd domů v jídlonosiči, ale jen první den nemoci, v době od 11.00 do 11.45 hod.

Oběd je možné přihlásit nebo odhlásit osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky nebo elektronicky na http:/www.miso.cz/jídelna/zsmikulcice/. Každý žák má přidělené své ID číslo a heslo, pod kterým se přihlašuje. Pokud ho nemá, vydá mu jej vedoucí ŠJ.

 

Telefon do mateřské školy: 606 353 544