Týden zdraví se nesl v duchu správné životosprávy a prevence úrazů. Tvořili jsme zdravou potravinovou pyramidu. Vyprávěli a četli o pohybu a zdravém pobytu venku, jak je potřebný i odpočinek pro náš zdravý rozvoj. Víme, jaké je správné vybavení domácí lékárničky. Od paní Bařinové – lékařky, která za námi přišla do ŠD na besedu, jsme se dozvěděli plno užitečných rad ohledně svého zdraví. Děkujeme za příjemné a hodnotné besedování.