Beseda o zdravotně znevýhodněných

Paní vychovatelka si pro nás připravila poutavé povídání o zdravotně znevýhodněných lidech – neslyšících, nevidomých a němých. Nejvíce se nám líbila možnost si vyzkoušet, jaké je to být slepý.  Děti si ohmataly braillovo písmo, zkoušely třídit tvary, poznávat po hmatu svého kamaráda a  také chůzi se slepeckou holí.