Den Země

Naše Země je nádherný přírodní úkaz, jak jsme se přesvědčili na zajímavých obrázcích z celého světa. V okolí družiny jsme uklízeli – sbírali jsme klestí, papíry, kamení. Zametali jsme chodníky, hrabali nečistoty z trávy. Z vykonané práce jsme měli radost. Každý z nás může trochou užitečné práce pomoci Zemi, aby nám vydržela v této kráse. Měsíc duben jsme ukončili opékáním buřtů a pálením čarodějnic, které jsme si vytvořili.