Dravci na Slovanském hradišti

Dne 5. 10. se starší děti vydaly autobusem na Vykopávky. Tam na ně čekala paní průvodkyně, která je po areálu provedla, zazpívala si s nimi písničku a vysvětlila, kdo jsou Slované. Venku na děti čekala přehlídka dravců Zayferus. Děti si mohly prohlédnout orly, sovu nebo třeba supa. Dozvěděly se, čím se dravci živí, jak loví, sledovaly jejich let, také si je mohly pohladit a nechat přistát na ruce. Dokonce si i zasoutěžily. Pro děti to byl opravdu nevšední zážitek, o kterém mluvily celou dobu po návratu do školky.