Folklorní kroužek Věneček

Folklorní kroužek Věneček se rozloučil s letošním rokem adventním pásmem Mikuláš a Ovečky. Zazněly zde písničky, básničky, koledy a viděli jsme i krátké tanečky. Celé pásmo doprovázela cimbálová dětská muzika z Lužic, kterou vede paní učitelka Ivana Šimčíková. První zimní pásmo se odehrálo dne 8. 12. 2018 na chalupě F. Mikuleckého, kde jsme zhlédli krásnou výstavu, jak se žilo našim předkům v zimním období. Dne 9. 12. 2018 se další vystoupení Věnečku konalo v Lužicích na 3. Adventním setkání dětských folklorních souborů. Zde jsme zhlédli zimní vystoupení dalších pěti folklorních souborů. Poslední vystoupení Věnečku proběhlo na vánoční besídce pro  mikulčickou veřejnost dne 13. 12. 2018 ve školní družině. Věneček a vedoucí souboru paní Nezvalová všem účastníkům akcí děkuje za podporu a přejí v Novém roce krásné chvíle při lidových písničkách, které zde znějí již několik desetiletí.