Dne 4. 4. se děti z mateřské školy zúčastnily běhu “Malá Morava”, který se konal na fotbalovém hřišti. Děti byly rozděleny do kategorií dle věku a pohlaví. I když se některým běžet nechtělo, přesvědčila je sladká odměna.  Ti nejlepší samozřejmě dostali medaile, ale obrovský potlesk patřil úplně všem.