Příběhy našich sousedů

 

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Projekt probíhá ve spolupráci s projektem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626 v rámci oblasti demokratické kultury a regionální identity.

Jedná se o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Cílem projektu je zejména edukativní práce s žákovskými týmy, které se naučí dokumentaristickou práci se vzpomínkami pamětníků důležitých událostí 20. století. Jednotlivé týmy se setkají s pamětníky a zpracují jejich výpovědi textově, obrazově a zvukově. Výsledky svých dokumentaristických prací budou prezentovat veřejnosti skrze sbírku Paměť národa na www.pametnaroda.cz, internetové stránky projektu www.pribehynasichsousedu.cz. Projekt bude probíhat od února 2020 do června 2021 a bude ukončen vystoupením žákovských týmů před veřejností na slavnostní veřejné prezentaci.