Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  (OP VVV), který vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako podpora škol formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ.

Název projektu:  Aktivity

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002806

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Cíl projektu:

  • personální posílení o speciálního pedagoga v MŠ
  • personální posílení o sociálního pedagoga v ZŠ
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná spolupráce pedagogů
  • tandemová výuka
  • čtenářský klub
  • kluby zábavné logiky a deskových her
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Leták Šablony

 


Čtenářský klub

V rámci projektu „Aktivity“ byl v druhém pololetí školního roku 2016/2017 založen Čtenářský klub, jehož cílem je rozvíjet čtenářskou gramotnost a slovní zásobu u dětí.  Ten probíhá každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Děti v něm čtou, povídají si o knihách, kreslí z nich zážitky, poslouchají audioknihy, půjčují si knížky ze školní knihovny a čerpají inspiraci pro jejich další četbu.


Klub zábavné logiky a deskových her

O září 2016 do června 2017 probíhá v naší škole Klub zábavné logiky a deskových her. Žáci si mohou zábavnou formou rozvíjet logické a strategické myšlení. V klubu se věnujeme následujícím aktivitám: hrajeme deskové hry šachy, dáma, Ubongo, Felixopolis, Alhambra, 7 divů světa, Mathable a další. Pro rozvoj logického myšlení jsou žákům k dispozici sudoku, kakuro, logik, řešíme logické hádanky, rébusy, hlavolamy a další. Klub je určen pro žáky 1. i 2. stupně, žáci se schází jedenkrát týdně ve středu od 14 do 15.30 hodin.