V roce 2010 se naše škola zapojila jako partner do projektu JOB4TECH, který realizovala Okresní hospodářská komora Hodonín v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu bylo posilování technických kompetencí a dovedností žáků základních škol v Jihomoravském kraji, podpora výuky technické výchovy popularizace techniky na ZŠ – vytvořit výukové moduly a implementovat je do ŠVP. Cílem bylo motivovat žáky k dalšímu vzdělávání v technických oborech a volbě profese v technickém nebo přírodovědném oboru. Dalším cílem bylo rozvinutí spolupráce škol na regionální úrovni s aktéry na trhu práce, zejména firmami s moderními inovovanými technologiemi a pozitivním vztahem k ekologii. Primární cílovou skupinou byli žáci 6. – 9. ročníku ZŠ v okrese Hodonín. Projekt reagoval na aktuální situaci na trhu práce.

V říjnu 2017 jsme obdrželi finanční dar na pořízení šesti stavebnic BOFFIN.