Naše škola je od 1. 9.2009 zapojena do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V suterénu školy je umístěn kontejner na sběr vysloužilých elektrospotřebičů, tonerů a baterií.

Od roku 2009 jsme odevzdali 653 kg použitých baterií a 161 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Za odevzdané baterie a elektrospotřebiče jsou naší škole připisovány body, za které byly objednány drobné dárky pro děti jako odměny do soutěží.

http://www.recyklohrani.cz/cs/

 

Ecobat – projekt navazující na Recyklohraní.

https://www.ecobat.cz