Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  (OP VVV), který vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako podpora škol formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD.

 

„Aktivity II“

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009803

Realizace 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Aktivity:

 1. Školní speciální pedagog v MŠ
 2. Sociální pedagog v ŠD
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Vzájemná spolupráce pedagogů
 5. Tandemová výuka
 6. Čtenářský klub
 7. Badatelský klub
 8. Klub komunikace v anglickém jazyce
 9. Klub zábavné logiky a deskových her
 10. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 11. Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí
 12. Projektový den v MŠ

Šablony II – leták