Sportovec roku

První týden v červnu proběhla soutěž O sportovce roku v lehké atletice. Umíme vyjmenovat disciplíny, které patří do lehké atletiky, a také máme nástěnku s atletickou tématikou. Při běhání, skákání a hodech jsme využívali atletické hřiště.

Nejvíce bodů a sportovcem roku se stala Karolína Petrášová před Amálkou Urbánkovou a Jakubem Kočvarou. Gratulujeme.


Návštěva v MŠ

Každý rok chodíme za kamarády a paní učitelkami do školky, kde si popovídáme, zjistíme, co mají ve školce nového a na konec si společně pohrajeme. Za krásné chvíle s nimi dostanou od nás rozesmáté sluníčko pro štěstí. Děkujeme.


Den dětí

Den dětí se konal v tělocvičně, kde jsme plnili různé disciplíny, které se nám zapisovaly do našich kartiček. Pokud se všech osm disciplín splnilo, mohli jsme si za kartičku nakoupit v obchůdku.

Program nám zpříjemnil pan školník Veselský, který nám ukázal několik stylů žonglování. Děkujeme.


 

Beseda se včelařem

Naše pozvání do ŠD přijala paní Marie Pavková, která má mnoho informací o včeličkách, jelikož má na zahradě úly a dělá pro nás zdravý a hlavně sladký med. Zajímavé vyprávění bylo podloženo fotografiemi, které nám ujasnilo plno našich otázek.

Paní Pavková nás pozvala i ke včelínu na zahradu, pozvání určitě v budoucnu využijeme. Děkujeme.


Míčové hry

Když máme nevlídné počasí, jdeme si zahrát různé štafetové a míčové hry do tělocvičny. Nejdříve se seznámíme s pravidly hry, vyzkoušíme hry a teprve potom soutěžíme v družstvech.

V měsíci dubnu jsme si užili míčové hry – vybíjená, kopaná a hokejbal.


Pálení čarodějnic

Ve školní družině je tradicí pálit své vytvořené čarodějnice, abychom se jich nebáli. Není tomu ani letos jinak, a tak se opékaly buřty a pálily čarodějnice na školní zahradě.

Úspěšný artistický program nám vytvořil pan školník, za který děkujeme.


Duben – měsíc bezpečnosti

V měsíci dubnu jsme se věnovali znalosti dopravních značek, výbavě kola, přecházení na semafor, správné jízdě na kole, chození po silnici a chodníku.

Nakreslili jsme dopravní značky, které se v terénu poznávaly. Všeobecný dopravní kvíz se zvládl, ve skupinkách na jedničku. Na správně vybaveném kole a s helmou si s rodiči objedeme celé okolí Mikulčic.


Jarní svátky

Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale i tradic, zvyků a obyčejů.

Nejdříve jsme si uklidili okolo družiny – sbíralo se kamení, větve a papíry. Družinu zdobí naše výrobky s jarními motivy. Domů přineseme na výzdobu věnec a košík plný květů. K Velikonocům máme stojáčky s kraslicemi a velikonoční blahopřání.

Ve hře „Velikonoční zajíček” hledáme vajíčka na hřišti, které zajíček poztrácel. Za nalezená vajíčka dostaneme sladkou výslužku.

Přejeme příjemné prožití svátečních dní.


Neobvyklé hry a soutěže

Zimní období jsme uzavřeli neobvyklými hrami a soutěžemi. Týden se plánovaly a byly plněny naše zajímavé nápady na hry a soutěže nejen v družině, ale i v tělocvičně. Každý měl svou kartičku, do které mu bylo zapisováno bodování jednotlivých disciplín. Vítězové her byli odměněni malými věcnými dary.


Karneval v ŠD

V únoru se to masopustním rejem začíná a karnevalem a veselím ve ŠD končí. Lidové zvyky a tradice známe i ve ŠD. Vytvořili jsme různé masky a nastalo karnevalové veselí. Hrály se hry a soutěže za sladkou odměnu. Hodnotily se nejzajímavější masky a nakonec se tancovalo s hudbou.


Miss a Missák ŠD

Své dovednosti jsme mohly předvést v soutěži Miss a Missák ŠD. Soutěž trvala šest týdnů a každý týden proběhla jedna disciplína. Disciplíny byly: šití na papír, zpěv, tvoření účesu nebo stavba z lega, módní přehlídka, volná disciplína a všeobecný kvíz znalostí. Nejlépe si vedla v dívkách Olga Konečková před Victorií Valouškovou a Markétou Kosíkovou. V chlapcích nejvíce bodů získal Kryštof Stöhr před Jakubem Kočvarou a Vítkem Procházkou.

Vítězům blahopřejeme.


U krmelce

V zimním období zvířátka v lese strádají. Mají nedostatek potravy. Proto jsme se rozhodli, přinést potraviny ke krmelci do lesíku Boří. Doufáme, že si na jablíčkách, mrkvích, kaštanech a senu pochutnají. Na zpáteční cestě jsme poznávali stopy zvířat ve sněhu.


Slavíček

V rámci školní družiny se konalo pěvecké soutěžení ve zpěvu s názvem Slavíček. Děvčata i chlapci z 1. třídy zpívali písně všech pěveckých žánrů. Nejlépe si v soutěži vedla Olga Konečková před Kamilou Čadíkovou a Markétou Kosíkovou.

Z chlapců nejlépe zazpíval Jakub Kočvara a Vítek Procházka.

Všem zpěváčkům děkujeme za účast v soutěži.


Vánoční besídka

Besídka začala u stromečku koledami a písničkami. Poté se rozdávaly dárečky, které nám nadělily úsměvy na tváři. Zahráli jsme si hry s hudbou, kde nejlepší soutěžící dostávali sladkou odměnu.

V novém roce přejeme hodně  veselých momentů, jako jsme měli při besídce ve družině.

 


Sněhové radovánky

První sněhovou nadílku jsme využili v soutěži O největšího sněhuláka. Podařily se velké sněhové koule a tak byl sněhulák větší jako my. Stavěli jsme i domečky pro zimní skřítky. Koulování a klouzání na kopečku nám dodalo dostatek energie, abychom se těšili na další sněhové radovánky.


Mikuláš v družině

Do družiny nám zavítal nejen Mikuláš se sladkou nadílkou, ale i čerti. Ukázali nám čertí tancování a zpívání. Poslechli jsme si čertí hádanky a čertí povídku. S čerty se nám líbilo a těšíme se za rok na další čertovskou návštěvu.


Podzimní šípkovaná

Naše první šípkovaná byla naučná a zajímavá. Umíme již zhotovit šipky z kamení, písku, dřeva, trávy. Umíme je správně nasměrovat, abychom nezabloudili a našli cíl.

Plnili jsme po cestě pět podzimních úkolů – poznávání listnatých a jehličnatých stromů.

Už se těšíme na zimní šípkovanou spjatou se sněhovou nadílkou.


Létací týden

Na podzim nám fouká vítr a mi pouštíme draky. Vytvořili jsme dráčky dle svých představ a šli je vyzkoušet na hřiště vedle družiny. Skládání šipek nám šlo lépe než skládání a lepení letadélek. Proběhlo soutěžení v tělocvičně o nejdelší let šipek.


Podzimní ovoce

Do zdravého jídelníčku patří ovoce a zelenina. Na podzim máme možnost do svého těla přijmout mnoho vitamínů, jelikož ovoce dozrává. Ve školní družině jsme si z ovoce udělali ovocný špíz, který nám velmi chutnal.


Podzimníček

Znáte skřítka  Podzimníčka? Každý z nás vidíme na podzim svého skřítka Podzimníčka, který nás provází barevnými dny podzimu a plní naše přání. Jak si ho představujeme? Nasbíráme podzimní přírodniny a skřítka si podle svých představ vyrobíme. Podzimníčci s úsměvem na nás v družině z výstavky dohlíží nad naši další podzimní tvorbou.


Hračkiáda

Celý týden jsme měli možnost přinést své oblíbené hračky a seznámit je s kamarády v družině. K vidění bylo spoustu zajímavých hraček a zajímavých příběhů, jelikož se vyprávěl jejich životopis.

Nakonec jsme si s nimi vyhráli a zahráli scénky a krátké pohádky.


Vítáme Vás v naší školní družině v novém školním roce