Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

Naše škola splnila konkrétní podmínky pro získání statusu „školy spolupracující s Mensou“:

  • Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
  • Provádět na škole testování IQ Mensou ČR každé 2 roky.
  • Každoroční účast na Logické olympiádě.
  • Zveřejnit na webových stránkách školy odkaz na webové stránky Mensy ČR.
  • Informovat žáky o aktivitách Mensy.
  • Udržovat aktuální podobu svých stránek v rámci webu děti.mensa.cz.
  • Zasílat každoročně zprávu o plnění spolupráce.
  • Dbát na šíření dobrého jména Mensy ČR.

Odkazy:

deti.mensa.cz.

Mensa – ZŠ a MŠ Mikulčice

Zpráva spolupracující školy 2019

Zajímavé hry

Pracovní listy

 


Testování IQ   

Testování IQ žáků proběhlo v pátek 19. 1. 2018 za přítomnosti zástupců Mensy ČR. K dobrovolnému testování se přihlásilo celkem 64 žáků z 1. – 9. třídy. Výsledky testování budou zaslány zákonným zástupcům žáků.

 


Logická olympiáda 2017             8. –  14. 10.  

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Více informací  zde.

Účast žáků naší školy

Kategorie A1 – žáci 1. třídy, 3 úspěšní řešitelé

1.třída – 16 žáků

Kategorie A – žáci 2. – 5. třídy, 24 úspěšných řešitelů

2. třída – 14 žáků

3. třída – 16 žáků

4. třída – 19 žáků

5. třída –  14 žáků

Kategorie B – žáci 6. – 9. třídy, 11 úspěšných řešitelů

6. třída – 12 žáků

7. třída – 6 žáků

8. třída – 1 žák

 


Klub zábavné logiky a deskových her

Již několik let probíhá v naší škole Klub zábavné logiky a deskových her. Žáci si mohou zábavnou formou rozvíjet logické a strategické myšlení. V klubu se věnujeme následujícím aktivitám: hrajeme deskové hry šachy, dáma, Ubongo, Felixopolis, Alhambra, 7 divů světa, Mathable a další. Pro rozvoj logického myšlení jsou žákům k dispozici sudoku, kakuro, logik, řešíme logické hádanky, rébusy, hlavolamy a další.