Školní rok 2016/2017

Dopravní výchova

Ve středu 21. 6. proběhl projekt Chodíme, jezdíme bezpečně. Nejdříve jsme vyplnili krátký test znalostí správného chodce a cyklisty. Nejvíc nás bavily jízdy na koloběžce na dopravním hřišti a jízda zručnosti.


Plavání

V polovině června nám skončil plavecký výcvik.Na závěr proběhly plavecké soutěže.


Divadlo Radost v Brně

Na Den dětí 1. 6. jsme společně s 1. třídou navštívili představení Tři čuníci nezbedníci v Divadle Radost v Brně. Moc dobře jsme se bavili.

 

 


Beseda s hasičem

V pátek 26. 5. jsme velmi pozorně vyslechli vyprávění hasiče pana Pavla Pazourka, tatínka našeho spolužáka. Za svoji obětavou činnost s nasazením vlastního života byl odměněn prezidentem republiky oceněním Zlatý záchranářský kříž. Vyprávění bylo velmi zajímavé, žáci položili panu Pazourkovi mnoho otázek.

 


Atletické přebory Podluží v Lanžhotě

V úterý 30. 5. se naši spolužáci Zuzana Fialová, Lucie Skočíková, Jáchym Jozífek, Lukáš Pavka, Matěj Urbánek, Matěj Vavrys společně s dalšími vybranými sportovci z 1. až 5. třídy zúčastnili Atletických přeborů Podluží v Lanžhotě. Zuzka obsadila dvě druhá místa za běh a Lukáš třetí místo za hod míčkem.

 


Poznávej vědu

V pátek 19. 5. jsme se zúčastnili přednášky ” Poznávej vědu”. Mnozí žáci z naší třídy si vyzkoušeli různé pokusy. Paní učitelka předvedla, jak obětavě hoří pro školu.


Výlet do Lednice

Ve čtvrtek 25. 5. jsme byli na školním výletě v Lednici. Navštívili jsme skleník, koníci nás dovezli k minaretu, kde jsme vystoupali točité schody. Cestou zpátky jsme viděli natáčení televizního seriálu o Marii Terezii.

Už plaveme

Od 27. 3. jezdíme na plavání. Trošku jsme se obávali, co nás čeká. Nejdříve jsme předvedli, co už umíme. Pak jsme řádili v bazénu.

 


Krmení zvířátek

Těsně před Vánocemi jsme nadělovali dárečky lesním zvířátkům.

 


Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 8. 12. jsme se opět podívali do Městské knihovny v Hodoníně. Paní knihovnice si pro nás připravila různé úkoly z knížky Knihožrouti. Práce nás moc bavila, pěkně jsme vše splnili. Na závěr si každý našel knihu, která ho zajímala.

Výstava v Kulturním domě Mikulčice      31. 10.

V pondělí 31. 10. jsme v rámci výtvarné výchovy navštívili výstavu prací technikou patchwork, fotografií přírody a informací z obecní kroniky za rok 2015. Líbily se nám zvláště vánoční patchworkové dekorace. Na fotografiích naší přírody jsme si procvičili názvy zvířat. Nakonec jsme hledali na dokumentech z obecní kroniky sebe nebo naše příbuzné a známé.


Ukliďme si Mikulčice      14. 10.

V pátek 14. 10. se naše škola opět připojila k celorepublikovému projektu 72 hodin, který máme nazvaný Ukliďme si Mikulčice. Jak je patrné z fotek, elán nám nechyběl. Jedinou nepříjemností byl nepříjemný silný vítr.

 


Štafetový běh o pohár Boba Zháňala      12. 10.

Ve středu 12. 10. jsme se zúčastnili 18. ročníku štafetového běhu o pohár Boba Zháňala. Naši třídu reprezentovali Zuzana Fialová,která byla kapitánkou celého týmu, Daniel Divácký, Jáchym Jozífek, Lukáš Pavka a Matěj Urbánek. Díky veškerému nasazení a úsilí žáků naší třídy, jsme získali třetí místo.

 


Akropole cross      27. 9.

V úterý 27. 9. se konal již 5. ročník Akropole cross. Po příjezdu ke Slovanskému hradišti jsme si prohlédli areál. Pak už jsme se soustředili na vlastní závod. Zuzana Fialová získala krásné 3. místo mezi žákyněmi 2. až 4. třídy.


Mlsáme zdravě        23. 9.

V pátek 23.9. jsme si nachystali v hodině pracovních činností zdravý ovocný talíř. Moc nám chutnalo.


Výstava jiřin   19. 9.

V pondělí 19.9. jsme navštívili výstavu jiřin mikulčických zahrádkářů a jizbu Fanoše Mikuleckého. Společně s Matyášem Bělohoubkem jsme si zazpívali lidovou písničku.


Dýňové pondělí     12. 9.

Také druháci se svými kreativními rodiči vyráběli krásné dýňové strašáky. Nejkrásnějšího dýňového strašáka z druhé třídy vyrobil Zdeněček Vavrys, který ve velké konkurenci obsadil krásné 2. místo.