Školní rok 2016/2017

Hodina gymnastiky

V dnešní hodině tělesné výchovy jsme si vyzkoušeli cvičení na kladině. O její netradiční průběh se postarala žákyně naší školy a mladší sestra Julie Pitzingerové Terezka. Ta se věnuje cvičení na kladině a gymnastice závodně. Pro holky z 6. a 7. třídy si připravila několik ukázkových cviků, které si následně také vyzkoušeli. Děkujeme proto paní Pitzingerové za doprovod a hlavně Terezce za předvedení cvičení a zpestření hodiny.


Exkurze do Planetária a Anthroposu v Brně

Dne 9.2.2017 se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze do Brna.  Navštívili Planetárium na Kraví hoře, kde zhlédli program nazvaný Buňka! Buňka! Buňka! Tento program byl zaměřený na učivo stavby a fungování buněk v lidském těle. Součástí programu byla také výprava vesmírem. Poznávali souhvězdí, podívali se jiné planety a naši Galaxiii. Další část exkurze pokračovala v pavilonu Anthropos, tady se podívali na kosterní pozůstatky pravěkých lidí a také se díky průvodci seznámili s jejich životem. Velký zážitek byl vidět mamuta v životní velikosti.


Česání jablek           4. 11.

V pátek 4. 11. žáci 6. třídy v hodině pracovních činností sbírali jablka za místním obecním úřadem. Pan Pavka jim vysvětlil, o jakou jde odrůdu jabloní, ukázal jim choroby jabloní a předvedl správný sběr jablek. Za odměnu si v pondělí pochutnali na moštu z vlastnoručně nasbíraných jablek.