Školní rok 2016/2017

Brněnská přehrada

V pondělí  9. 6. 2017 se žáci 9. třídy zúčastnili vlastivědné exkurze v okolí  Brněnské přehrady. Pro statisíce obyvatel  je Brněnská přehrada (v brněnské hantýrce nazývána jako Prygl) vyhledávaným místem k odpočinku a relaxaci, je také významnou oblastí sportu. V okolí Brněnské přehrady se nachází značné množství rekreačních chat, penzionů, hotelů a restaurací. Nejvíce je tato oblast navštěvována v letních měsících. K oblíbeným způsobům odpočinku v této roční době patří opalování spojené s koupáním, výlety po okolí (hrad Veveří, ZOO a další), velkým zážitkem je i plavba lodí po přehradě. Lodní doprava je zde provozována již více než 70 let. V zimě se zamrzlá vodní plocha stává vyhledávaným místem pro bruslení a běhy na lyžích. Navštívili jsme i místo zvané Kozí horka, které je vyhledávanou lokalitou na pravém břehu přehrady. Díky velkým plážím, dobrému přístupu k vodě a mírnému klesání dna se stala velmi oblíbeným místem ke koupání.  Jsou zde i oddíly Lodních sportů, sdružení námořního jachtingu a také půjčovna loděk a vodních šlapadel.

 


Čertovské učení           5. 12.

Devátá třída se tradičně zapojila do projektu Čertovské učení tím, že se převlekla za Mikuláše, anděly a čerty a nadělovala dárečky v mateřské škole, v základní škole i ve školní družině.


Česání jablek a řez jabloní       4. 11.

V pátek 4.11. žáci 9. třídy v hodině pracovních činností sbírali jablka a prováděli řez starých jabloní za místním obecním úřadem. Pan Pavka je zasvětil do správného pěstování jabloní, popsal jim choroby a škůdce jabloní. Kluci pod jeho vedením provedli řez jabloní, děvčata sbírala zbylá jablka. Za odměnu si v pondělí pochutnali na výborném moštu.


Vybíráme  střední školu         3. 11.

Ve čtvrtek 3.11. se v naší škole uskutečnilo setkání zástupců středních škol z našeho regionu s rodiči a žáky 9. ročníku. V první části zástupci škol představili svoji školu a nabízené studijní obory. V druhé části mohli žáci a rodiče pokládat konkrétní dotazy jednotlivým zástupcům těch škol, o jejichž studium mají zájem. Schůzka byla úspěšná a pomohla těm žákům, kteří ještě neměli vybranou budoucí školu. Deváťáci také připravili pro hosty chutné občerstvení.


Veletrh středních škol v Hodoníně    5. 10.

Dne 5. 10. navštívili deváťáci tradiční Veletrh středních škol v Hodoníně. Seznámili se tu s nabídkami mnoha středních škol a učilišť. Měli možnost vidět práci cukrářů, číšníků, kadeřnic, kosmetiček, uměleckých řezbářů a dalších řemesel. Mohli si vyzkoušet jízdu na trenažéru a také se zde setkali s bývalými žáky naší školy, kteří už zastupovali své vybrané střední školy.


Archeologický ústav a “Dny bezpečí”      3. 10.

V pondělí 3.10. jsme v rámci Dne bezpečí navštívili Archeologický ústav Akademie věd v Mikulčicích, kde nás pracovníci ústavu provedli svými laboratořemi a seznámili nás se svými nálezy a objevy z doby kamenné, železné a bronzové. Po prohlídce jsme si opekli špekáčky a věnovali se okolní přírodě. Chlapci soutěžili v hledání čtyřlístků a podařilo se jim najít dokonce “šestilístek”.


Akropole cross     27. 9.

Dne 27.9. proběhl  už 5. ročník soutěže Akropole cross v přespolním běhu, který se konal opět na Slovanském hradišti. Naše Zuzka Salajková získala 3. místo

 


Dýňové pondělí     12. 9.

V pondělí 12.9. proběhlo tradiční Dýňové pondělí. I naše třída udržuje tuto tradici a dýňový Olaf  našich děvčat – Zuzany Salajkové, Veroniky Iršové a Simony Mokrohajské – získal 1. místo


Výstava o TGM    30. 9.

V pátek 30.9. navštívili žáci 9. třídy stálou výstavu v Masarykově muzeu v Hodoníně, která pojednává o životě, díle a odkazu nejslavnějšího hodonínského rodáka, našeho 1. prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Žáci si tak netradiční formou upevnili a rozšířili poznatky nejen o této mimořádné osobnosti, ale také o době, v níž žila. Po skončení prohlídky si ještě prohlédli místo, kde stával rodný dům TGM.