Školní rok 2017/2018

Školní mléko

V rámci projektu Mléko do škol jsme ochutnali také různé druhy sýrů, tvaroh, pomazánkové máslo… Jednoznačně vedlo Blaťácké zlato.

 


Exkurze do Zemědělského podniku v Mikulčicích

„Den prázdných tříd“ (15. 6.) jsme strávili o den dříve, a to na exkurzi v místním zemědělském podniku. Mohli jsme zhlédnout velké skleníky, kde se pěstují  okurky, papriky, rajčata. Byli jsme ohromeni, do jaké výšky je možné vypěstovat papriku…Nahlédli jsme také do „myčky“ salátů, kde kromě salátů právě čistili jahody z Polska a následně připravovali na rozvoz. Součástí prohlídky byla také biospalovna, kde nám podrobně paní Ilčíková vysvětlila její úlohu a užitek. Závěr patřil moderním  kombajnům a traktorům, kde jsme si mohli posedět. Sladkou odměnu, kterou nám v družstvu předali, jsme si museli nechat až po obědě. O to nám více chutnala.


Školní výlet

Konec školního roku patří neodmyslitelně také školním výletům. Ten náš se nesl v duchu návratu do doby ledové, mezi lovce mamuty…Navštívili jsme Archeopark Pavlov, kde jsme se mohli podívat na zajímavou expozici z této doby. Součástí bylo malé kino s průvodním filmem z té doby. Čekání na edukativní program jsme si zkrátili procházkou k místnímu přístavu na nádrži Nové Mlýny. Nafotili  krásné loďky a povykládali si něco málo o vzniku této nádrže. Samozřejmě žádný výlet se neobejde bez nákupu suvenýrů a dobrot a naštěstí i tady jsme si přišli na své.

 


Návštěva knihovny

Jako každým rokem i letos jsme se vydali poslední květnový den na návštěvu Městské knihovny v Hodoníně. Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavý program plný bádání, luštění a samozřejmě čtení. Po odkódování  rébusu jsme se převlékli dle tématu do příslušného „oblečení“.

Ani my jsme však nezůstali pozadu a pochlubili jsme se našimi literárními díly, které budou zařazeny do soutěže vyhlášené knihovnou. Nechyběl výběr knih pro domácí četbu, opět se našly nové dušičky, které se zde rády upsaly na zapůjčování knih a hurá domů.

 


Projekt Česká republika

Využili  jsme hezkého počasí a do výuky vlastivědy jsme zařadili projekt o České republice. Žáci si museli sami vyrobit pomůcky, zjistit informace popř. „oprášit“ vědomosti  a šlo se na to. Účelem bylo mimo jiné vzbudit u dětí zájem navštěvovat zajímavá místa naší vlasti. Těžištěm byla samozřejmě orientace na mapě. Aktivita byla příležitost vyučovat venku, zapojit více smyslů, vyučovací látku „prožít“. Jednalo se o soutěž, jednomyslně jsme se shodli na vítězné skupince, na kterou čekala malá sladká odměna.


Dopravní hřiště v Hodoníně

S blížícími se prázdninami je potřeba si osvěžit dopravní znalosti. K tomu nám pomáhá projekt Dopravní výchova, kde v testech si věříme teorii, kterou si záhy procvičíme při jízdách. Letos poprvé jsme 23. 5. zavítali do Hodonína, kde nám policisté přichystali silnice, křižovatky. Nechyběl ani kruhový objezd. Celá dopravní výchova se nesla v duchu soutěže. Na závěr žáci získali  průkaz cyklisty. Vše se obešlo bez zranění, tak snad to tak také bude i na skutečných silnicích.


Poznávej vědu

Již tradicí se stává, že k nám zavítají se Slovenska „vědátoři“, kteří zábavnou formou přiblíží dětem svět fyziky. Stejně tak tomu bylo i v pondělí 21. 5. Opět nezklamali a předvedli nám spoustu zajímavostí, do kterých se ale doma raději pouštět nebudeme. Nechybělo nadšení, jásot, údiv, potlesk, smích… I když chvílemi jsme nevěděli, co můžeme očekávat, nikomu se nic nestalo a zase jsme o něco chytřejší. A těšíme  se  na další setkání.


Divadlo Radost

Den dětí jsme trochu s předstihem oslavili již 3.5. návštěvou divadla v Brně. Přichystali si pro nás představení na téma Kytice. I když chvílemi to bylo strašidelné, všichni jsme sledovali více než hodinové představení se zatajeným dechem. Nechyběl ani malý „nákup“ dobrot a hurá zpět do školy.


Čtení v MŠ

Ve středu 18. 4. jsme poprvé četli dětem v mateřské školce.  Četli jsme známé pohádky z knížek, ale také pohádky, které jsme sami napsali. Všem malým dětem na lehátku se to moc líbilo a těší se na další čtení.


Malá Morava

Ani letos nás neminul běh Malá Morava. Po zimním lenošení nebyl běh procházka růžovou zahradou, ale jsme bojovníci, a tak se přece jenom podařilo Jakubu Dobešovi vybojovat krásné 2. místo. A velká pochvala všem účastníkům Velké Moravy.

 


Návštěva místní knihovny

Ve středu 21. 2. si udělala na nás čas paní Lacková v místní nově zrekonstruované knihovně, kde nás obeznámila se vším, co se týká zdejší knihovny. Seznámila nás také s akcemi, které knihovna pořádá a na které se můžeme těšit. Velmi nás potěšila nabídka dětských knížek, která se od poslední návštěvy značně rozrostla. A samozřejmě nechybělo jednotlivé přihlašování nových čtenářů z našich řad.


Návštěva obecního úřadu

V těchto dnech se ve vlastivědě zabýváme učivem o naší obci, a tak jsme v pondělí 19. 2. zavítali na Obecní úřad v Mikulčicích, kde nás paní Matochová přivítala a provedla. Poslechli jsme si, co všechno musí zaměstnanci obce zařizovat a o co všechno se starají. Vedení obce se nám také věnovalo a mohli jsme se zeptat na spoustu věcí, které nás zajímaly.


Planetárium Brno

Den vysvědčení 31. 1. jsme si zpestřili výpravou do Planetária v Brně. Před zahájením programu jsme se mohli proběhnout ve vědeckém parku, kde bylo plno zajímavostí. Po jejich prozkoumání jsme se přesunuli do planetária na pestrý program – nejdříve nás komentátor uvedl do tajemství hvězdné soustavy, potom následoval poučný film z doby dinosaurů a jak to přesně vypadalo při dopadu ničivé komety na naši zem, která způsobila zánik většiny života na naší planetě.  Nezapomněli jsme na nákup suvenýrů a pár fotek na památku… 


Vaření

V rámci pracovních činností jsme si opět něco malého ukuchtili. Velká pochvala pro všechny – všichni přinesli domluvené ingredience a pak hurá na to. Jen boule za ušima se dělaly.

 


Recitační soutěž

Ve čtvrtek 25. 1. se konalo školní kolo recitační soutěže. Velká pochvala patří všem účastníkům, kteří našli odvahu a předvedli své recitační umění.  Z naší třídy se umístil na krásném 3. místě Mikuláš Novák.  Gratulujeme! V neposlední řadě je nutno také zmínit hudební vložku Alexe Výmoly s hrou na housle doprovázený p. Šimčikovou.


Vánoce

Před vánočními prázdninami nesmí chybět vánoční besídka s nadělováním dárků. Zazpívali jsme si koledy, rozkrájeli  jablíčka a hurá na dárky. Nechybělo promítání filmů s popcornem ani pozobkávání vánočního cukroví. 

 


Svatováclavská koruna

Ve vlastivědě se učíme o naší historii. Tentokráte jsme si povídali o Karlu IV. A protože chceme být jako on, vyrobili jsme si alespoň jeho královskou korunovační korunu. Víme ale, že koruna na hlavě z nás moudré krále neudělá. 

 


Halloween

Také letošní konec října se nesl v duchu duchů  – Halloweena. Vyučování jsme si zpestřili krásnými kostýmy, ze kterých byl hlasováním vybrán ten nejhezčí  – Jakuba Dobeše.


Ukliďme si Mikulčice

V pátek 13.1 0. jsme se zapojili do celorepublikové akce pořádané pro občany Ukliďme si Mikulčice. Náš tým měl za úkol uklidit prostory u škol. S vervou nám vlastní jsme uklízeli, až se za námi prášilo.

 


Bílý poklad

V rámci Výchovy ke zdraví jsme se v pátek 20. 10. pustili do tématu o mléce s názvem Bílý poklad. V „bílém duchu“ jsme dělili, násobili,  zopakovali  si předpony i  předložky. To vše jsme završili tvorbou bílé pomazánky. Někteří se pěkně vyřádili, co se týče ingrediencí (česnek). Ale nic nezůstalo.  Vše jsme zdokumentovali a uvidíme, co vyhrajeme. www.laktea.cz.

 


Štafetový běh o pohár Boba Zháňala

Ve středu 11. října se vybraní žáci naší školy zúčastnili štafetového běhu o pohár Boba Zháňala v Hruškách. Za naši třídu závodili Jakub Krásný, David Lekavý, Sára Veselková, Jana Matochová, Liliana N. Pytlová, Jakub Dobeš. V konkurenci osmi závodních týmů jsme se umístili na krásném 3. místě. Všichni závodníci si přivezli medaile a pro školu vítězný pohár.


Celoškolní projekt Dny bezpečí

Počasí nám letos přálo, a tak jsme mohli projektový den Dny bezpečí strávit opravdu pohybem v terénu. Na konci cesty nás čekala prohlídka archeologického ústavu, kde jsme si osvěžili vědomosti o pravěku a obohatili novými znalostmi a konkrétními ukázkami hmotných nálezů… Nechybělo opékaní špekáčků a posilněni jsme se vydali zpět – po svých.

 


Akropole cross

Opět nás čekalo sportovní klání Akropole cross – letos s vítězi v chlapecké kategorii  Davidem Lekavým a Petrem Štursou. Gratulujeme! I přes neumístění se na stupínku vítězů si zaslouží pochvalu každý běžec – všichni v tomto běhu dali své maximum … Sláva vítězům, čest poraženým! Po závodě jsme si vyzkoušeli hledat v zemi hmotné nálezy (kosti, keramika) pouze s použitím špachtličky a metličky. Některé to bavilo tak, že by tam hledali ještě dnes.


Etická dílna

Dne 19.9. jsme pracovali na tzv. Etických dílnách na téma Jak být dobrým kamarádem. Jednalo se o preventivní program na šikanu a nevhodné chování v dětském kolektivu.


Na výstavě

Jako každý rok, i letos jsme byli pozváni na výstavu krásných plodin z místních zahrádek. Bylo se na co dívat a nechyběla také ochutnávka ovoce i jablečného moštu… Někteří měli možnost si zasoutěžit v loupání kukuřice.


Dýňové pondělí       11. 9.